IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Educație preșcolară și primară,
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol. 4
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Braicov A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-76-269-4
CZU: 373.2/.3:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 M 47
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (136)Filologie (141)Istorie (3)Filosofie (3)Pedagogie (501)Studiul artelor, culturologie (4)Psihologie (66)Sociologie (18)Medicină (2)Ştiinţe agricole (1)Chimie (24)Biologie (26)Geografie (25)Farmacie (1)Tehnică (3)Economie (3)