IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Educație preșcolară și primară,
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 4
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Braicov A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 417
ISBN: 978-9975-76-269-4
CZU: 373.2/.3:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 M 47
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (4)Pedagogie (1272)Psihologie (264)Filologie (191)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (7)Sociologie (22)Administrare publică (1)Ştiinţe fizico-matematice (172)Tehnică (4)Chimie (34)Biologie (36)Geografie (42)Neacreditate (1)Ştiinţe agricole (1)Istorie (3)Filosofie (3)Farmacie (1)