IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Limbi și literaturi,
Chişinău, Moldova, 10-11 martie 2018
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E., Braicov A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-76-231-1
CZU: 373.016:[811+821.09]:378.4.(478-25)(082)=00
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (4)Pedagogie (1272)Psihologie (264)Filologie (191)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (7)Sociologie (22)Administrare publică (1)Ştiinţe fizico-matematice (172)Tehnică (4)Chimie (34)Biologie (36)Geografie (42)Neacreditate (1)Ştiinţe agricole (1)Istorie (3)Filosofie (3)Farmacie (1)