IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol. 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E., Braicov A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-76-229-8
CZU: 5:378.4(478-25)(082) M 47
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (178)Pedagogie (656)Psihologie (68)Neacreditate (1)Ştiinţe fizico-matematice (171)Chimie (34)Biologie (35)Geografie (42)Tehnică (4)Istorie (3)Filosofie (3)Studiul artelor, culturologie (4)Sociologie (18)Medicină (2)Ştiinţe agricole (1)Farmacie (1)Economie (3)