IBN
Închide
Clasificarea Zecimală Universală
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, Vol. 3, 2018, 373.016:[811+821.09]:378.4.(478-25)(082)=00
PDF

Nr.
AutoriiORCiDSCOPUS IDWoS IDPaginiCZU
1
2
3
7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43,
55
42
43
44
45
46
47
48