IBN
Închide
Clasificarea Zecimală Universală
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, Vol. 5, 2022, [37.0+376]:378(082) C 65
PDF

Nr.
AutoriiORCiDSCOPUS IDWoS IDPaginiCZU
1
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38,
83
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
71,
77
47
48
49
50
51
52
90,
267,
42,
143
53
23,
83
54
55
56
57
58
59
60
61