IBN
Închide
Clasificarea Zecimală Universală
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, Vol. 3, 2022, 37.016:[51+004+53](082)=135.1=161.1 C 65
PDF

Nr.
AutoriiORCiDSCOPUS IDWoS IDPaginiCZU
1
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
47,
52
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
20,
33,
150
44
17,
64,
169
45
56,
155,
91,
124
46
47
48
49
50
51
52