IBN
Închide
Clasificarea Zecimală Universală
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, Vol. 2, 2020, 37.016:[911+57]:378(082)=135.1=111=161.1 M 47
PDF

Nr.
AutoriiORCiDSCOPUS IDWoS IDPaginiCZU
1
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
32,
42
13
14
15
16
17
18
19
20
14,
47
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58