IBN
Închide
Clasificarea Zecimală Universală
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, Vol. 5, 2020, [37.0+376]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 M 47
PDF

Nr.
AutoriiORCiDSCOPUS IDWoS IDPaginiCZU
1
2
6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
25,
117,
60,
204
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
6,
15,
328,
32,
143,
287
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73