IBN
Închide
Clasificarea Zecimală Universală
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, Vol. 3, 2019, [37.016+81/82.09]:378.4(478-25)=00 M 47
PDF

Nr.
AutoriiORCiDSCOPUS IDWoS IDPaginiCZU
1
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
7,
137
63
64
65
66
67
68
69
70