IBN
Închide
Clasificarea Zecimală Universală
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, Vol. 5, 2019, [37.0+376]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 M 47
PDF

Nr.
AutoriiORCiDSCOPUS IDWoS IDPaginiCZU
1
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
38,
43
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
16,
32,
75,
82,
124
32
33
34
35
36
91,
96
37
54,
59,
101
38
39
40
41
42