IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional",
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional: Culegerea comunicărilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.2
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 692
ISBN: 978-9975-149- 88-4
CZU: 34:378(082) R 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (4)Filologie (2)Drept (154)Economie (7)Pedagogie (1)Medicină (1)Sociologie (2)Ştiinţe politice (5)Administrare publică (2)