IBN
Închide
Accesări: 993 Vizitatori unici: 715
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
2015
Editura: Springer
Afişează publicaţiile
Information Technologies And Security 2012
2012
Editura: NCAA
ISBN: 978-9975-4172-3-5
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Afişează publicaţiile
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017
Editura: Inst. de Fizică Aplicată
ISBN: 978-9975-9787-1-2
Afişează publicaţiile
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-71-927-8
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe ale naturii și exacte
2017
Editura: CEP USM
Afişează publicaţiile
Information Technologies, Systems And Networks 2017
Volumul 1, 2017
Editura: Editura ULIM
ISBN: 978-9975-45-069-0
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a, 2017
Editura: Tipografia din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-97-8
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
2017
Editura: Tipografia ”Notograf Prim”
Afişează publicaţiile
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016
Editura: Tipografia „Notograf Prim”
ISBN: 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim).
Afişează publicaţiile
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017
Editura: F.E.-P. „Tipografia Centrală”
ISBN: 978-9975-3131-8-6
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9, 2017
Editura: Tipografia „Notograf Prim”
ISBN: 978-9975-84-030-9
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2013
Editura: "VALINEX" SRL
Afişează publicaţiile
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017
Editura: Tipografia ”Notograf Prim”
ISBN: 978-9975-84-028-6
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017
Editura: S. C. „Elan Poligraf” S. R. L.
Afişează publicaţiile
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017
Editura: Tipografia PRINT-CARO
ISBN: 978-9975-56-439-7
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 11-a, 2017
Editura: Tipografia “Tipocart Print”
ISBN: 978-9975-133-85-2
Afişează publicaţiile
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017
Editura: Tipografia "Print-Caro"
ISBN: 978-9975-56-444-1
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1, 2017
Editura: Complexul Editorial, INCE
ISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Afişează publicaţiile
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-881-9
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 38