| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPI
ISBN: 978-9975-911-96-2
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei-2016: Aspecte regionale de dezvoltare
2016
Editura: Tipografia "Logosprint"
ISBN: 978-9975-4123-5-3
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediţia a XII-a Volumul II, 2017
Editura: Complexul Editorial al INCE
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Afişează publicaţiile
Creşterea Economică în Condiţiile Globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediţia a XII-a Volumul I, 2017
Editura: Complexul Editorial al INCE
ISBN: 978-9975-3171-1-5
Afişează publicaţiile
Proceeding of the 9 th International Conference “Microelectronics and Computer Science”
2017
Editura: Editura UTM
ISBN: 978-9975-4264-8-0
Afişează publicaţiile
The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3, 2014
Editura: Valinex SRL
ISBN: 978-9975-68-244-2
Afişează publicaţiile
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I, 2016
Editura: Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul
ISBN: 978-9975-88-007-7
Afişează publicaţiile
Inegalitâți sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I, 2017
Editura: Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”
ISBN: 978-9975-9761-9-0
Afişează publicaţiile
Workshop on Foundations of Informatics
I, 2015
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978-9975-4237-3-1
Afişează publicaţiile
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4, 2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-915-5
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I, 2015
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-773-7
Afişează publicaţiile
1 - 11 of 11