Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei2018CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-59-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.1, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.2, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-835-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.3, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-836-9
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.4, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.5, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.6, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-842-0
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health2017LUMEN Conference Center
Abstract book. 2015ISBN: 978-9975-4126-1-2
Achievements and perspectives of modern chemistry2019Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-428-2
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversityEdiția 8-a, 2013Tipografia „Elan Poligraf”ISBN: 978-9975-66-361-8
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects2017Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-66-590-2
AgronomieVol.29, 2011Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-219-4
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2017CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2014Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM.Vol. II, 2015Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul I, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul II, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul I, 2014CEP al Universității de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul II, 2014CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-420-4
Anuarul Institutului de Istorie: 2019Editura Lexon PRIMISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Arts and Desing Vol. 1, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-67-7
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 2-a, 2018Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”ISBN: 978-9975-3178-9-4
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2011„Elena-V.I.” SRLISBN: 978-9975-106-78-8
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia IV-a, 2016
Breviarium Nr.3, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-87-8
Cadastru și DreptVol. 48, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-297-2
Cadastru și DreptVol. 46, 2016Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-284-2
Cadastru și DreptVol. 33, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol. 1, 2005Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo”ISBN: 9975-931-97-9
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol. 2, 2005Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 9975-931-97-9
Centenar Sfatul Ţării: 1917 – 2017Vol. 1, 2017Editura Lexon PRIMISBN: 978-9975-139-54-0
Central and Eastern European ConferenceEditia 4, 2017Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-47-7
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2019Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2018Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1737-5
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v331
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2017Facultas Verlags- und Buchhandels AGISBN: 978-3-903035-14-0
ISSN: 2520-3401
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3225-3-9
Colocviul ştiinţific naţional: Vol. 3, 2017"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-4371-7-2
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiTeze, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-934-2
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.1, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-932-8
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-931-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 5, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-892-5
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-893-2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-894-9
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.3, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978- 9975-75-897-0
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.4, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-899-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 4, Partea I, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-773-7
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-714-0
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova4, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-915-5
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova3, 2014"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-68-244-2
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2018"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2017"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2016"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017Tehnica UTMISBN: 978-9975-45-544-2
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017Tehnica UTMISBN: 978-9975-45-544-2
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul I, 2019Tehnica UTMISBN: 978-9975-45-588-6
Conservation of plant diversityEdiția 5-a, 2017Gradina Botanica (Institut)
Conservation of plant diversityEdiția 4-a, 2015Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-3036-8-2
Conservation of plant diversityEdiția 3-a, 2014Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-370-4
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-693-3
Creativitatea în jurnalism2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-34-2.
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 14-a/Vol. 1, 2019Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3305-6-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 1, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-8-3
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 2, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-9-0
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-1-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-2-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 1, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4453-9-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 2, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4000-6-0.
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 9-a, 2014F.E.-P. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-9932-5-8
Creșterea economică în condițiile globalizării:Ed. a 11-a/Vol. 3, 2016Institutul Național de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Ed. a 10-a, 2015F.E.-P. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-4000-6-0.
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-82-064-6
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-3168-4-2
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research2018CEP USM
Curriculumul şcolar2018Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol. 1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi2017F.E.-P. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-3131-8-6
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-37-2
Ecological and environmental chemistry 20172017Academy of Sciences of Moldova
Economie. Volumul 25 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-193-7
Economie. Volumul 25 (2), 2010Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-194-4
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția a III-a, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-132-99-2
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane2017Universitatea de Stat din Tiraspol
Electronics, Communications and ComputingEditia a 10-a, 2019Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-108-84-3
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția III, 2016Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 978-9975-4123-5-3
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția II, 2012Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția I, 2005Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 9975-62-145-7
Evaluarea în sistemul educațional:2017Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-118-2
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitateEdiția 5, 2009Presa universitară bălţeanăISBN: 978-9975-50-038-8
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 11-a, 2017"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-133-85-2
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția a 10-a, 2017Institutul de Filologie
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 7-a, 2016Institutul de Filologie
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 6-a, 2015Institutul de Filologie
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context EuropeanEdiția 8-a, 2015Institutul de Filologie
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 9-a, 2015Institutul de Filologie
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. ediţia a 12-a, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-0-6
Fiziologia şi sănătatea2012Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞMISBN: 978-9975-62-323-0
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta2018Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Health Technology ManagementEditia 3, 2016Technical University of Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVolumul 47, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-296-5
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVolumul 42 (2), 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-273-6.
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVolumul 36 (I), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-248-4
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVolumul 36 (partea II), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-249-1
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelorVolumul 16, 2008CE UASMISBN: 978-9975-64-127-2
Impactul antropic asupra calității mediului.2019Tipogr. "Impressum"ISBN: 978-9975-3308-0-0
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijlocI, 2017Î.S. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-9761-9-0
Information Technologies and Security2012Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Information Technologies, Systems And NetworksVolumul 1, 2017Editura ULIMISBN: 978-9975-45-069-0
Inginerie agrară şi transport autoVolumul 45, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-276-7
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-48-9.
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-50-2.
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-49-6.
Integrare prin cercetare și inovare.2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-814-1
Integrare prin cercetare și inovare.Vol. 1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-812-7
Integrare prin cercetare și inovare.Vol. 1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-815-8
Integrare prin cercetare și inovare.Vol. 2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-816-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol. 2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 2, 2019CEP USM, 2018ISBN: 978-9975-149-51-8
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. 2018CEP USM, 2018
Integrarea economică Europeană2016Universitatea de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3147-1-8
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere 2019Institutul de IstorieISBN: 978-9975-108-75-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 7-a, 2017Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 5-a, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-90-4
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 4-a, 2014Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-52-2
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 3-a, 2013Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 2-a, 2012Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
International Conference on Intelligent Information Systems2013"VALINEX" SRL
International Conference on Membrane Computing2013Valinex SRLISBN: 978-9975-4237-2-4
International Conference on Microbial BiotechnologyEdiția a 2-a, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
International congress on oil and protein crops2018Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-3178-5-6
International spring symposium proceedingsEdiția III, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-9904-8-6
International Workshop on Intelligent Information Systems2011Institute of Mathematics and Computer ScienceISBN: 978-9975-4237-0-0
InteruniversitariaEdiția 14, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-234-4.
InteruniversitariaEdiția 13, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-212-2
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-170-5.
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-169-9.
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Vol. 1, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-159-8
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Vol. 2, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-160-4
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Vol. 3, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-161-1
Istorie şi cultură2018Institutul de IstorieISBN: 978-9975-3283-6-4
Kreatikon. Creativitate. Formare. PerformanțăEdiția a 14-a , 2018Profesionistii Imprimarilor din Moldova, IașiISBN: 978-9975-56-579-0
La început a fost opera2016Pan Europe - IașiISBN: 978-973-8483-79-8
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectualeediţia a 18-a, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPIISBN: 978-9975-911-96-2
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 1-a, 2017Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-132-97-8
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-444-1
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVIII-a, 2019Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-280-9
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția a 9-a, 2018Institutul de Fizică Aplicată
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 8-a, 2016Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 7-a, 2014Institutul de Fizică Aplicată
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 3-a, 2006Institutul de Fizică Aplicată
Medicină veterinarăVolumul 35, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-247-7
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2017Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”ISBN: 978-9975-3174-2-9
Microbial BiotechnologyEdiția 4, 2018Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-3178-8-7
Microbial BiotechnologyEdiția 3, 2016Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 9, 2017Editura UTMISBN: 978-9975-4264-8-0
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 8, 2014Editura UTMISBN: 978-9975-45-329-5.
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate2018Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”ISBN: 978-9975-50-226-9
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society2017Inst. de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 3, 2015Springer
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 2, 2013Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-62-343-8.
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 1, 2011Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-66-239-0.
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativEdiţia a XII-a, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-942-1
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția X-a , 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-063-7
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția IX, 2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-030-9
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-028-6
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova2016"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim).
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti2015CEP USM
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economiceVol.50, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-299-6
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. I, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-041-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. II, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CahulISBN: 978-9975-88-042-8
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol. I, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-007-7
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.II, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a 6-a/Vol.1, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-933-80-3
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a 6-a/vol.2, 2015Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socioumaneEdiția a IX-a, 2018"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3277-5-6.
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul I, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-133-8
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul II, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-134-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.1, 2017Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-333-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.2, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-335-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.3, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-336-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.4, 2017UPS „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-337-9
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.3, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.1, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-293-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.2, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-294-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.1, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-239-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.2, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-240-2
Proceedings IMCS-552019Tipografia ValinexISBN: 978-9975-68-378-4
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the food industry–20162016Tehnica–Info
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the food industry–20162016Tehnica–Info
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the Food Industry–20182018Tipografia „Bons Offices“ISBN: 978-9975-87-428-1
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-786-7
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova2018Pan EuropeISBN: 978-973-8483-84-2
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2017S. C. „Elan Poligraf” S. R. L.
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică2018Tipogr. „Biotehdesign“
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3168-4-2
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. I, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-214-4
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. II, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 9975-76-215-1
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 2018F.E.-P. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-3183-9-6
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-3178-4-9.
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-916-2
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013ISBN: 978-9975-76-099-7
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Scientific symposium of young researchersEd. a 15-a, Vol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Școala modernă:2015Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-100-7
Securitatea informaţionalăEdiția 14, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-910-6
Securitatea informaţionalăEdiția 13, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-854-3
Securitatea informaţionalăEdiția 12, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-788-1
Securitatea informaţionalăEdiția 10, 2013Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-640-2
Securitatea informaţionalăEdiția 9, 2012Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-499-6
Securitatea informaţionalăEdiția 8, 2011Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
Securitatea informaţionalăEdiția 7, 2010Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
Securitatea informaţionalăEdiția 6, 2009Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-459-0
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-990-2.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe umanistice2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2018CEP USM, 2018
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-149-07-5
Sielmen, october 2015Ediția 10-a, 2015Editura ALMAISBN: 978-606-567-284-0
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia a XVI-a, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-927-4
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetătoriEd. a 15-a, Vol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-881-9
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-927-8
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-439-7
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția a 3-a, 2019Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3316-1-6
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-64-5
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3058-2-2
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2014Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-52-165-9
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2014Grafema-LibrisISBN: 978-9975-52-165-9
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol. 1, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-057-7
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol. 2, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975- 83-058-4
Ştiinţă, educaţie, culturăVol. 1, 2017(Tipogr. "A & V Poligraf")ISBN: 978-9975-83-040-9
Știință, educație, culturăVol.2, 2017Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-041-6
Ştiinţă, Educaţie, Cultură Наука, Образование, Культура,2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-039-3
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-205-4
Sustainable use and protection of animal world diversity:2014Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-379-7
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate changeEdiția IX, 2016Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3022-7-2
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-829-5
Telecommunications, Electronics and Informatics6, 2018Tehnica UTMISBN: 978-9975-45-540-4
Telecommunications, Electronics and Informatics2015Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-45-377-6
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.1, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.2, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-67-6
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.1, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-45-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.2, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-46-1
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.1, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-933-83-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători Ediția 5, Vol.2, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.3, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2014Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-4257-2-8
Teoria şi practica administrării publice2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-3240-4-5
Teoria şi practica administrării publice2018Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice2018Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice2017S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Teoria şi practica administrării publice2016S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Teoria şi practica administrării publice2016S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova2014Institutul de Chimie al AȘM
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3276-0-2
Traditie și inovare în cercetarea științifică Ediția VII, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-225-2
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția VI, Vol.1, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-202-3.
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția VI, Vol.2, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-201-6
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţieEdiţia a 3-a, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-074-3
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educațieEdiția a 2-a, 2017Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civileEditia a 4-a, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-105-4
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-48-069-7
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-058-3
Viitorul ne aparţineEdiția VII-a, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Viitorul ne aparțineEdiția VI-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Viitorul ne aparţineEdiția V-a , 2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Vol. 28 :Volumul 28, 2011"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-64-218-7
Workshop on Foundations of InformaticsI, 2015"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-4237-3-1
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 44, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 34, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-246-0
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. II, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Научно-методическая конференция "Пушкин и современность,2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-180-4
Научно-образовательное пространство:2018Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-068-3
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția a 4-a, Vol. II, 2018Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83084-3
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția a 3-a, 2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-3021-7-3
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования - 20152015Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования - 20162016Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете