Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
Actual Problems of Mathematics and Informatics2021Tehnica- UTMISBN: 978-9975-45-677-7
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova2021Tipografia Artpoligraf SRLISBN: 978-9975-3498-3-3.
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2021Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova2021Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-157-24-7.
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept2021Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAIISBN: 978-9975-121-76-7
IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference2021Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-166544067-7
Materials Science Forum2021Trans Tech Publications LtdISBN: 978-303573889-6
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane2021Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-3498-7-1
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului2021tipografia “Bons Offices SRL”ISBN: 978-9975-87-779-4
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:2021Tipogr. “Arconteh”ISBN: 978-9975-3404-9-6
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie2021CEP USMISBN: 978-9975-158-12-1
Economie şi mediu2021Casa Editorial-Poligrafică Bons Offices SRLISBN: 978-9975-87-831-9
Neuroscience for Medicine and Psychology2021Издательство ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-06615-4
DOI: 10.29003/m2021.sudak.ns2021-17
Sergiu Rădăuţanu2021Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-87-818-0
Mathematics and IT: Research and Education2021
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice2021Centrul Editorial „Univers Pedagogic”ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Studies in Fuzziness and Soft Computing2021Springer Science and Business Media Deutschland GmbHISSN: 1434-9922
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale2021Tipografia “Fox Trading”ISBN: 978-9975-3459-7-2
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare2021Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie NaturalăISBN: 978-9975-3502-0-4
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective2021Print-CaroISBN: 978-9975-56-911-8
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes2021Tipografie „MS Logo” SRLISBN: 978-9975-3464-2-9
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități2021ÎS FEP "Tipografia Centrală"ISBN: 978-9975-157-25-4
The Secret Police and the Religious Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe2021Taylor and FrancisISBN: 978-100042602-1, 978-036727999-8
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2021Comisia Naţională ArheologicăISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență2021F.E.-P. "Tipografi a Centrală"ISBN: 978-9975-157-01-8.
Issues in Toxicology2021Royal Society of ChemistryISSN: 17577179
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Ediția a 8-a Comm, 2021The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93691-3-5
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Ediția a 8-a Hist, 2021The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93691-3-5
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamuluiEdiția 1, 2021Tipogr. „Notograf Prim”ISBN: 978-9975-62-434-3.
Development through research and innovation-2020Ediția 1, 2021ASEMISBN: 978-9975-155-03-8
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1, Vol. 1009, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17578981
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1, Vol. 1018, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17578981
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1, Vol. 1031, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17578981
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1745, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17426588
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1758, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17426588
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1828, 2021IOP Publishing LtdISBN: 17426588
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1960, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17426588
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changeEdiția 10, 2021Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-157-82-7
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of MoldovaEdiția 11, 2021Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-933-56-8
DOI: 10.53040/cga11.2021
Comunicarea InterpersonalăEdiția 12-a, Vol. 1, 2021Editura PERFORMANTICAISBN: 978-606-685-793-2
Comunicarea InterpersonalăEdiția 12-a, Vol. 2, 2021Editura PERFORMANTICAISBN: 978-606-685-794-9
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 13, 2021Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-140-5
Identitate şi valori culturale în context EuropeanEdiţia 2, 2021Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-11-2
Lecture Notes in Civil EngineeringEdiția 2-a, Vol. 190, 2021Springer Science and Business Media Deutschland GmbHISSN: 23662557
ISBN: 978-303086046-2
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USMEdiția 25, Vol.1, 2021Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USMEdiția 25, Vol.2, 2021Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable societyEdiția 3, 2021ISSN: 2558 – 894X
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 3, 2021Fox Trading SRLISBN: 978-9975-3358-7-4
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеванийEdiția 34, 2021«МЕДИ Экспо»
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 4. Integral, 2021CEP USMISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-89-226-1.
New frontiers in natural product chemistry.Ediția 6, 2021Institute of ChemistryDOI: 10.19261/nfnpc.2021
ISBN: 978-9975-3336-7-2
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 6, 2021Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-155-20-5
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 7, 2021Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-912-5
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 8, Vol.1, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-327-1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 8, Vol.2, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-326-4.
ISBN: 978-9975-76-328-8
International Symposium on Advanced Topics in Electrical EngineeringEdiția a 12-a, 2021Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-166541878-2
eLearning and Software for Education ConferenceEdiția a 17-a, Vol.1, 2021National Defence University - Carol I Printing HouseDOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Proceedings - 2021 23rd International Conference on Control Systems and Computer Science TechnologiesEdiția a 23-a, 2021Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-166543939-8
Прикладні науково-технічні дослідженняEdiția a 5-a, 2021Академія технічних наук УкраїниISBN: 978-617-7926-12-1
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpaceEdiția a 8-a, 2021Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172817556-0
Proceedings of 2021 9th International Conference on Modern Power SystemsEdiția a 9-a, 2021Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-166543381-5
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.Ediția a II-a, 2021Lexon-PrimISBN: 978-9975-3300-4-6
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâineEdiția a III-a, 2021Academia de Stiinte a MoldoveiISSN: 2558 – 894X
Sport. Olimpism. SănătateEdiția a V-a, 2021Editura USEFSISBN: 978-9975-131-98-8
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a XI-a, 2021"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3471-4-3
Международный конгресс по репродуктивной медицинеEdiţia a XV-a, 2021МЕДИ ЭкспоISBN: 978–5-906484–60-4
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiția VII, 2021CEP USMISBN: 978-9975-152-09-9
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-324-0
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 1(40), 2021Peal Press Ltd.ISBN: 978-3-512-31217-5
NeuromethodsVol. 166, 2021Humana Press Inc.ISSN: 08932336
Философия и вызовы современностиVol. 2, 2021Четыре четвертиISBN: 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-319-6
CEUR Workshop ProceedingsVol. 2833, 2021Taras Shevchenko National University of KyivISSN: 16130073
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-320-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-321-9
Scientific Collection «InterConf»Vol. 41, 2021Otsuki PressISBN: 978-4-272-00922-0
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-322-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 6, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-323-3
Lecture Notes on Data Engineering and Communications TechnologiesVol. 78, 2021Springer Science and Business Media Deutschland GmbHISSN: 23674512
Lecture Notes on Data Engineering and Communications TechnologiesVol. 79, 2021Springer Science and Business Media Deutschland GmbHISSN: 23674512
IOP Conference Series: Earth and Environmental ScienceVol. 840 Ed. 1, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17551307
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.1, 2021Academia de Muzică, Teatru și Arte PlasticeISBN: 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF)
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2021Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2021Tehnica-UTMISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor InternaționaleVol.1, 2021Tipogr. „Print-Caro”ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.Vol.1, 2021Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-9975-157-27-8.
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2021Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2021Tehnica-UTMISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.2, 2021Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of MoldovaVol.64, 2021Revista Curier MedicalISSN: 2537-6373 (Print)
ISSN: 2537-6381 (Online)
Студент года 2021Часть 6, 2021МЦНП «Новая наука»ISBN: 978-5-00174-254-8; 978-5-00174-237-1
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie2020Institutul de științe penale și criminologie aplicatăISBN: 978-9975-3314-2-5
The proceedings of the institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine2020Institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Устойчивое развитие энергетики республики Беларусь: состояние и перспективы2020
Advanced Technology 2020Kharkiv Polytechnic InstituteDOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250161
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ2020Инженерно-технический институт - ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane2020Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-3492-0-8
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-69-3
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective2020Tipografia "ADRILANG" SRLISBN: 978-9975-3423-0-8
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale2020Tipografia ArtpoligrafISBN: 978-9975-3462-2-1
Cunoașterea - suport al integrării sociale2020Tipografia „Print-Caro”ISBN: 978-9975-3492-1-5
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2020Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-87-670-4
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere2020Tipogragia «Grafema Libris»ISBN: 978-9975-52-224-3
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin2020International Hellenic University,
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health2020Universitatea „Dunarea de Jos”, GalațiISBN: 978-606-17-1691-3
IEEE KhPI Week on Advanced Technology2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-073814236-4
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities2020
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale2020Tehnica-UTMISBN: 978-9975-45-654-8
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки2020ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»ISBN: 978-5-905200-43-4
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova2020GRIIS-Moldova
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”2020USMF
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv2020Tipografia UPS "Ion Creangă"ISBN: 978-9975-46-480-2
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale2020Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”ISBN: 978-9975-89-160-8
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei2020Institutul de Istorie
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:2020Institutul Național de Cercetări EconomiceISBN: 978-9975-3463-3-7
Agriculture and Food engineering2020University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iaşi
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2020Tipografia "A & V Poligraf"ISBN: 978-9975-83-101-7.
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova2020MS LogoISBN: 978-9975-3481-3-3
International Conference on Intelligent Information Systems2020Tipografia "Valinex"ISBN: 978-9975-68-415-6
Teoria și practica administrării publice2020Combinatul PoligraficISBN: 978-9975-3240-9-0
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.2020ISSN: 2558 – 894X
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice2020
Optics InfoBase Conference Papers2020OSA publishing
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2020Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10:24989/ocg.v.338
Un mediu sigur-sănătate protejată2020Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Analele ştiinţifice ale USM. Științe umanistice. Științe sociale2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172816072-6
Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice. Științe sociale2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății2020Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-178-6
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа2020Eco-TIRASISBN: 978-9975-3404-3-4.
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii2020Tipografia «Lexon-Prim»ISBN: 978-9975-3454-7-7
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-299-1
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene2020Tipocart PrintISBN: 978-9975-3409-1-5
EU Integration and Management of the Dniester River Basin2020Eco-TIRASISBN: XXXXXXXXXXXXXX
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2020Tipografia „Adrilang“ISBN: 978-9975-3423-3-9
Neuroscience for Medicine and Psychology2020Издательство ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5
DOI: 10.29003/m900.sudak.ns2020-16
Integrare prin cercetare si inovare.2020CEP USMISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.2020Editura „Lexon-Prim”ISBN: 978-9975-3300-4-6
Integrare prin cercetare si inovare.2020CEP USMISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Integrare prin cercetare și inovare.2020CEP USMISBN: 978-9975-152-50-1
Актуальные поблемы энергетики и экологии2020Одесская национальная академия пищевых технологий
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 192020Garomont Studio
Proceedings of the 2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, EMC EUROPE2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172815579-1
Media and digital literacy in language education2020Tipografia "Indigou Color"ISBN: 978-9975-3490-0-0
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Ediția 1, Vol. 749, 2020Institute of Physics PublishingISSN: 17578981
Competitiveness and sustainable development2, 2020ISBN: 978-9975-45-652-4
Protecţia plantelor - realizări şi perspective57, 2020Tipografia "Print-Caro"
MedEspera8, 2020ISBN: 978-9975-151-11-5
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducereEdiția 1, 2020Tipografia "Lexon-Prim"ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
Tradiţii şi procese etniceEdiția 1, 2020Tipogr. „Grafema Libris"ISBN: 978-9975-52-221-2
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1658, 2020IOP Publishing LtdDOI: 10.1088/1742-6596/1658/1/011001
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1701, 2020IOP Publishing LtdISSN: 17426588
Viitorul ne aparţineEdiţia 10, 2020Tipogr. "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-3389-4-3
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.Ediția 12, 2020ULIM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, Vol.1, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-123-8
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, Vol.1 adaos, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-52-215-1
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 14, 2020"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3392-9-2
XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the EnvironmentEdiția 14-a, 2020European Association of Geoscientists and Engineers, EAGEISBN: 978-171382980-5
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 15, 2020BonsOfficesISBN: 978-9975-87-731-2
InteruniversitariaEdiția 16, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-248-1
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 18, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-975-5.
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemieEdiţia 18, 2020Institutul de IstorieISBN: 978-9975-3334-2-9
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogicEdiţia 2, 2020Tipogragia Garomont StudioISBN: 978-9975-3452-6-2
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 2, 2020Tipografia "Garomont Studio"ISBN: 978-9975-3358-7-4
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția 2, 2020ISSN: 2558 – 894X
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 3-a, 2020Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-3422-5-4
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția 4, 2020Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-3392-1-6
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 4, 2020Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3382-6-4
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 4. Rezumate, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-56-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 5, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-52-222-9
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia 5 jubiliară, 2020Tipografia USTISBN: 978-9975-76-315-8
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia 6, Vol.1, 2020Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83-116-1
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia 6, Vol.2, 2020Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83-115-4
E-Health and Bioengineering ConferenceEdiția 8, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172818803-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.1, 2020Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.2, 2020Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Conference on CommunicationsEdiția a 13-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172815611-8
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1001 , 2020Springer Nature Switzerland AG.ISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1002, 2020Springer VerlagISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1190 , 2020Springer Nature Switzerland AG.ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1191, 2020Springer Nature Switzerland AG.ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
Present Environment and Sustainable DevelopmentEdiția a 15-a, 2020Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Mechatronic Systems and MaterialsEdiția a 15-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172816956-9
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer EngineeringEdiția a 15-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
IEEE 16th International Conference on Intelligent Computer Communication and ProcessingEdiția a 16-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172819080-8
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)Ediția a 16-a, 2020Springer Nature Switzerland AGISSN: 03029743
ISBN: 978-303057820-6
eLearning and Software for Education ConferenceEdiția a 16-a, Vol.3, 2020National Defence University - Carol I Printing HouseDOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Brainstorming Week On Membrane ComputingEdiția a 18-a, 2020Universidad de Sevilla
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciencesEdiția a 2-a, 2020Azerbaijan National Academy of Sciences
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, ProceedingsEdiția a 2-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a , 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-985-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a rezumate, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-986-1
Conference on System Theory, Control and ComputingEdiția a 24-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172819809-5
Биология – наука XXI векаEdiția a 24-a, 2020Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наукISBN: 978-5-91874-901-2
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”Ediția a 24-a, 2020Technical University “Gheorghe Asachi” of IașiISSN: 1844-7880
Conference on Applied ElectronicsEdiția a 25-a, 2020IEEE Computer SocietyDOI: 10.23919/AE49394.2020.9232828
The Museum and Scientific ResearchEdiția a 27-a, 2020The Museum of Oltenia CraiovaISSN: ISSN 2668-5469; ISSN-L 2668-5469
Lecture Notes in Mechanical EngineeringEdiția a 3-a, 2020Springer Nature Switzerland AGISSN: 21954356
ISBN: 978-303050490-8
Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020Ediția a 33-a, 2020International Business Information Management Association, IBIMAISBN: 978-099985512-6
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumaneEdiția a 4-a, 2020Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-152-62-4
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 4-a, 2020University of SplitISBN: 978-953-7220-52-5
IFMBE ProceedingsEdiția a 4-a, 2020Springer Nature Switzerland AGISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 40-a, 2020Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Proceedings of the International Semiconductor ConferenceEdiția a 43-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172811073-8
Conference on Information Technology and NanotechnologyEdiția a 6-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172817041-1
Communication, Context and InterdisciplinarityEdiția a 6-a, Comm-a, 2020Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-00-6
Communication, Context and InterdisciplinarityEdiția a 6-a, Lite, 2020Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-00-6
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpaceEdiția a 7-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172816636-0
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 7-a, Comm, 2020The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-10-5
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 7-a, Lite, 2020The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-10-5
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 7-a, Socs, 2020The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-10-5
Інформаційні управляючі системи і технологіїEdiția a 9-a, 2020Одеський національний політехнічний університетDOI: 10.1016/2309-5180-2016-8-4-223-231
ISBN: 978-617-7867-04-2
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăEdiția a III-a, 2020Print-CaroISBN: 978-9975-56-805-0
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки) Ediția a IV-a, Vol.4, 2020Інституту овочівництва і баштанництва НААН
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXIX-a, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-309-7
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a VI-a, 2020Universitatea de Stat din Moldova
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and NanotechnologiesEdiția a X-a, 2020Constanta Maritime University
Conference on Development and Application SystemsEdiția a XV-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.DOI: 10.1109/DAS49615.2020.9108969
Forumul regional al energieiEdiția a XV-a , 2020
Conferința Națională de Învățământ VirtualEdiția a XVIII-a , 2020Editura Universităţii din BucureştiISSN: 1842-4708
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”Ediția a XXVI-a, 2020Editura Universităţii din Bucureşti
Pattern Recognition and Tracking XXXIEdiția a XXXI-a, 2020The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozoficeEdiția a-XI-a, Vol. 1, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-717-8
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozoficeEdiția a-XI-a, Vol. I, 2020Editura PERFORMANTICAISBN: 978-606-685-717-8
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozoficeEdiția a-XI-a, Vol. II, 2020Editura PERFORMANTICAISBN: 978-606-685-718-5
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străineEdiţia V, 2020ISBN: 978-9975-152-60-0
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetătoriNr.5, 2020Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”ISSN: ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.1, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-450-5
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.2, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.3, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.4, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-305-9.
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-312-7
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 1(34), 2020CSIRO Publishing HouseISBN: 978-0-643-12109-6
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 1(37), 2020Dagens naeringsliv forlagISBN: 978-82-7346-353-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-304-2
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 2(35), 2020GiperionISBN: 978-5-368-01372-5
CEUR Workshop ProceedingsVol. 2805, 2020CEUR-WSISSN: 16130073
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-303-5
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 3(36), 2020EnDeavours PublisherISBN: 979-1-293-10109-3
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 3(39), 2020Peal Press Ltd.ISBN: 978-0-216-01072-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-301-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-302-8
World Scientific Series in Global Health Economics and Public PolicyVol. 7, 2020World ScientificISSN: 20102089
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2020Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университетеISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. II, 2020Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университетеISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2020Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университетеISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. IV, 2020Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университетеISBN: 978-9975-83-055-3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVol.1, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-307-3
Studii culturaleVol.1, 2020Grafema LibrisISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.1, 2020ISBN: 978-9975-3311-6-6
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Psihologia în mileniul III – provocări și soluțiiVol.1, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-246-7
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.1, 2020Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din ChișinăuISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
Integrare prin cercetare și inovareVol.1, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-091-1
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correctionVol.1, 2020Shevchenko State UniversityISBN: 978-9975-150-59-0
ISBN: 978-9975-150-60-6.
E3S Web of ConferencesVol.171, 2020EDP SciencesDOI: 10.1051/e3sconf/202017102005
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.2, 2020ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-092-8
Integrare prin cercetare și inovareVol.2, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.2, 2020Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din ChișinăuISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVol.2, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-308-0
E3S Web of ConferencesVol.208, 2020EDP SciencesISSN: 25550403
E3S Web of ConferencesVol.212, 2020EDP SciencesISSN: 25550403
E3S Web of ConferencesVol.215, 2020EDP SciencesISSN: 25550403
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.3, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-093-5
Creativitatea în jurnalismVol.3, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.36, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-744-4
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.37, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-742-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.38, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-743-7
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.4, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-094-2
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestiiVol.5, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.7, Partea 1, 2020Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.7, Partea 2, 2020Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563 E-ISSN 2587-3571
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringVolume 11281, 2020SPIEISSN: 0277786X
ISBN: 978-151063325-4
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringVolume 11400, 2020SPIEISSN: 0277786X
ISBN: 978-151063577-7
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringVolume 11718, 2020SPIEISSN: 0277786X
ISBN: 978-151064271-3
World economy and international economic relationsVolume 3, 2020
Solid State PhenomenaVolume 312 SSP, 2020Trans Tech Publications LtdISSN: 10120394
ISBN: 978-303573793-6
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul I, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din BălţiISBN: 978-9975-50-255-9
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul I, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul II, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul II, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din BălţiISBN: 978-9975-50-256-6
Valori ale mass-mediei în epoca contemporanăVolumul VII, 2020Institutul Patrimoniului Cultural
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesXI, 2020Tipografia "Print Caro"ISBN: 978-9975-3471-0-5
Heraldica Moldaviae2019ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
Отходы, причины их образования и перспективы использования2019Типография Кубанского государственного аграрного университетаISBN: 978-5-00097-843-6
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”2019Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-717-6
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales2019Universitatea de Stat de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3287-4-6
Book of Abstracts2019Gutenberg Univers Arad Publishing HouseISBN: 978-606-675-208-4
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2019Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-87-476-2
Starea actuală a componentelor de mediu. 2019Institutul de Ecologie și GeografieISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”2019C.I.T.D.D. TulceaISBN: 978-606-8896-00-7
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3316-2-3
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre2019Institutul de Relații Internaționale din MoldovaISBN: 978-9975-3076-7-3
Управляемые электропередачи2019Институт энергетикиISBN: 978-9975-149-68-6
Современные достижения органической химии2019Академия наук Республики Таджикистан
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-91-5.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-149-58-7
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice2019Universitatea de Stat din Moldova
Euro chemistry conference2019University of Cordoba
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies2019
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere2019CEP USM, 2019ISBN: 978-9975-149-05-1
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale2019Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-108-88-1
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3369-3-2
Lumina verbului matern2019Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Современные достижения фармацевтической науки и практики2019УО «Витебский государственный медицинский университет»ISBN: 978-985-466-971-7
Философские категориальные структуры в научном познании2019Четыре четвертиISBN: 978-985-581-344-7
Geographia Napocensis Conference 1002019Universitară Clujeană
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi2019Tipografia UPS "Ion Creangă"ISBN: 978-9975-46-403-1
Conference on Innovative Research2019IOP PublishingDOI: 10.1088/1757-899X/572/1/011001
Integrare prin cercetare și inovare.2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Le Paléolitique supérieur de Roumanie en contexte du Paléolithique supérieur européen2019Institutul de Arheologie IasiISBN: 978-606-13-5201-2
Teoria şi practica administrării publice2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-3240-4-5
Învățământul artistic – dimensiuni culturale2019ISBN: 978-9975—84-088-0
Anuarul Institutului de Istorie: 2019Editura Lexon PRIMISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Multiculturalism through the lenses of literary discourse2019Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-09-9
Improving the Academic Writing Experience in Higher Education2019Nova Science Publishers, Inc.
Identity and dialogue in the era of globalization2019Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-19-8
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european2019Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6
New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe2019Peter Lang AGISBN: 978-363178098-5, 978-363178099-2
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporane2019Tipografia “Print-Caro”ISBN: 978-9975-72-412-8
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare2019Tipogr. „Print-Caro”ISBN: 978-9975-72-411-1
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2019CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-82-148-3
2019 International Conference on Electromechanical and Energy Systems2019Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172814011-7
Lecture Notes in Mechanical Engineering2019Pleiades PublishingISSN: 21954356
Key Engineering Materials2019Trans Tech Publications LtdISSN: 10139826
ISBN: 978-303571525-5
Encyclopedia of Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy2019University of Huddersfield, UKISBN: 978-012812735-3;978-012812736-0
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2019Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9
Achievements and perspectives of modern chemistry2019Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-428-2
Integrare prin cercetare și inovare2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Impactul antropic asupra calității mediului.2019Tipogr. "Impressum"ISBN: 978-9975-3308-0-0
Proceedings IMCS-552019Tipografia ValinexISBN: 978-9975-68-378-4
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-37-2
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere 2019Institutul de IstorieISBN: 978-9975-108-75-1
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi2019Biblioteca Științifică CentralăISBN: 978-9975-3331-2-2.
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri2019Tipogr. "Biotehdesign"
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale2019Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-156-4
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2019Tipografia „Adrilang“ISBN: 978-9975-3287-6-0
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-693-3
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu2019Tipografia "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-108-89-8
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus1, 2019Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIMISBN: 978-9975-3277-4-9
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei29, 2019
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 14-a/Vol. 1, 2019Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3305-6-5
Al XVIII-lea simpozion de numismatică Ed. a18-a, 2019ISBN: 978-9975-87-536-3
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția 1, 2019Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaISBN: 978-9975-3290-4-0
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 1, 2019Tipografia "Primex-Com"ISBN: 978-9975-3358-0-5
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1, Vol. 572, 2019Institute of Physics PublishingISSN: 17578981, 1757899X
Техника и технологии в аграрном производствеEdiția 1-a, 2019Universitatea Agrară de Stat din Moldova
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1-a, Vol. 514, 2019Institute of Physics PublishingISSN: 17578981
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1-a, Vol. 564, 2019Institute of Physics PublishingISSN: 17578981
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 11, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-104-7
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 12, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-0-6
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 13, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-6-8
InteruniversitariaEdiția 14, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-234-4.
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.1, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.2, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-962-5
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-961-8
Unicitate şi diversitate prin folclorEdiția 2, 2019Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-66-8
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 2, Vol.1368, 2019Institute of Physics PublishingISSN: 17426588
Central European NMR Symposium and Bruker Users MeetingEdiția 21, 2019Bruker BioSpinISBN: 978-86-7220-100-0
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 3, 2019Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3316-1-6
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativEdiția 4, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 4, 2019SpringerISBN: 978-3-030-31866-6
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 4, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-105-4
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativEdiția 5, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 5, 2019Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-59-0
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiția 5, 2019Tipografia Indigou ColorISBN: 978-9975-3316-6-1
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 5, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3302-8-2
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția 5, Vol.1, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-3312-6-5
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția 5, Vol.2, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-3312-7-2
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 8, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-236-8
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.1, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.2, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-67-6
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 9, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-243-6
Electronics, Communications and ComputingEditia a 10-a, 2019ISBN: 978-9975-108-84-3
Proceedings of 10th International Scientific Conference BALTTRIB 2019Ediția a 10-a, 2019Vytautas Magnus UniversityISSN: 2424-5089
DOI: 10.15544/balttrib.2019.01
Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital AgeEdiția a 16-a, 2019IADIS PressISBN: 978-989853393-7
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial OptimizationEdiția a 16-a, 2019University of CologneDOI: 10.1007/s10107-008-0235-8
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringEdiția a 16-a, 2019SPIEISBN: 978-151062989-9
ISSN: 0277786X
Proceedings of the 17th Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial OptimizationEdiția a 17-a, 2019University of TwenteISSN: 2590-0870
Brainstorming Week On Membrane ComputingEdiția a 17-a, 2019Universidad de Sevilla
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology ManagementEdiția a 19-a, 2019International Multidisciplinary Scientific GeoconferenceISBN: 978-619740876-8
ISSN: 13142704
Ukraine Conference on Electrical and Computer EngineeringEdiția a 2-a, 2019Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172813882-4
International Conference on Electical Drives and Power ElectronicsEdiția a 20-a, 2019KoREMAISSN: 13393944
ISBN: 978-172810389-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 21-a , 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-968-7
Proceedings - 2019 22nd International Conference on Control Systems and Computer ScienceEdiția a 22-a, 2019Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172812331-8
The Environment and the IndustryEdiția a 22-a, Book of abstracts, 2019National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: http://doi.org/10.21698/simi.2019
ISSN: 1843-5831
Proceedings of the 26th International Congress on Sound and VibrationEdiția a 26-a, 2019Canadian Acoustical AssociationISBN: 978-199918100-0
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 39-a, 2019Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică ediţia a 4-a, 2019Tipogr. "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-657-5
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 6-a, Comm, 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-19-8
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 6-a, Hist, 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-19-8
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 6-a, Lang, 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-19-8
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 6-a, Lite, 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-19-8
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiuneEdiția a 7-a, 2019Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USMISBN: 978-9975-72-366-4
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 7-a, Comm., 2019Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-09-9
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 7-a, Hist., 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-09-9
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 7-a, Lang., 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-09-9
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 7-a, Lite., 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-09-9
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 7-a, Socs., 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-09-9
Amorphous and Nanostructured ChalcogenidesEdiția a 9-a, 2019Universitatea Tehnică a Moldovei
Structuri arheologice din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistreanEdiția a IV-a, 2019Editura MegaISBN: 978-606-020-157-1
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVIII-a, 2019Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-280-9
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a V-a, 2019Academia de Administrare Publică
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвиткуEdiția a V-a, 2019ТОВ «Нілан-ЛТД»
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологійEdiția a VII-a, 2019Полтавська державна аграрна академіяDOI: 10.5281/zenodo.3252915
European Conference on Neutron ScatteringEdiția a VII-a, 2019
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a X-a, 2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3371-7-5
Международный конгресс по репродуктивной медицинеEdiţia a XIII-a, 2019МЕДИ ЭкспоISBN: 978-5-906484-47-5
Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистемEdiția a XVII-a, 2019Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculariEdiția a XXVII-a, 2019Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia V-a, 2019Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-695-7
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieEdiţia VI, 2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-149-07-5
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 2, 2019Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 3, 2019Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3377-6-2
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politicePartea II, 2019Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞMISBN: 978-9975-3298-4-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.1, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-2-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-3370-3-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.3, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-4-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.4, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-5-2
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 1, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-50-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-271-7
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-284-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-268-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 2, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-51-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-285-4
Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local ApplicationVol. 25, 2019Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt am MainISBN: 978-363179308-4
MATEC Web of ConferencesVol. 290, Ediția 9-a, 2019EDP SciencesISSN: 22747214
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-270-0
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-286-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-269-4
Structural IntegrityVol. 5, 2019SpringerISSN: 2522560X
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-267-0
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 6, 2019Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. I, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-289-2
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. II, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-290-8
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-3246-7-0
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Vol.1, 2019CEP USMISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.1, 2019ISBN: 978-9975-45-588-6
E3S Web of ConferencesVol.135, 2019EDP SciencesISSN: 25550403
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 1, 2019Tipogr. UPS "Ion Creangă"ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 9975-46-421-1
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 2, 2019Tipogr. UPS "Ion Creangă"ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-422-2
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 3, 2019Tipogr. UPS "Ion Creangă"ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-423-9.
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Vol.18, Partea 4, 2019Tipogr. UPS "Ion Creangă"ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-424-6
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Vol.2, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149- 88-4
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-085-0
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVol.2, 2019ISBN: 978-9975-45-589-3
AIP Conference ProceedingsVol.2071, 2019American Institute of Physics Inc.ISSN: 0094243X
ISBN: 978-073541799-1
AIP Conference ProceedingsVol.2075, 2019American Institute of Physics Inc.ISSN: 0094243X
ISBN: 978-073541803-5
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.35, 2019PerformanticaISBN: 978-606-685-687-4
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.6, Partea 1, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.6, Partea 2, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXII, No. 1, 2019CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXII, No. 2, 2019CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesX, 2019Tipografia "Print Caro"ISBN: 978-9975-3371-4-4
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.2018Tipogr. "Imprint Star"ISBN: 978-9975-3159-5-1
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei2018CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-59-5
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3225-3-9
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 2018ISBN: 978-9975-3183-9-6
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova2018Pan EuropeISBN: 978-973-8483-84-2
Smart Innovation, Systems and Technologies2018Springer Science and Business Media Deutschland GmbHISSN: 21903018
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications2018Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-153866474-2
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2018"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova2018Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-20-0
Curriculumul şcolar2018Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48
Eastern Europe in 1968: Responses to the Prague Spring and Warsaw Pact Invasion2018Springer International PublishingISBN: 978-331977069-7, 978-331977068-0
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean2018Editura MegaISBN: 978-606-020-010-9
Научно-образовательное пространство:2018Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-068-3
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică2018Tipogr. „Biotehdesign“
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-3178-4-9.
Modern Technologies in the Food Industry2018ISBN: 978-9975-87-428-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-990-2.
Centenarul unirii:2018Tipografia "Garomont Studio"ISBN: 978-9975-134-61-3
Teoria şi practica administrării publice2018Academia de Administrare Publică
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
NanoScience and Technology2018Springer VerlagISBN: 14344904
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare2018Tirografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-3168-7-3
The challenges of communication2018Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-00-6
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Schimbarea începe de la noi 2018Tipografia Print-CaroISBN: 978-9975-51-919-9
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2018Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-3164-5-3
Functional Ecology of Animals2018Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3159-7-5
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor2018
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2018Комратский государственный университетISBN: 978-9975-83-075-1
Scientific Research for Sustainable Development2018Universitatea Valahia din TârgovişteISSN: 2601-5102
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2018Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1737-5
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v331
Provocări şi oportunităţi în educaţie2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CahulISBN: 978-9975-88-054-1
International congress on oil and protein crops2018Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-3178-5-6
Competing Values in Archaeological Heritage2018Springer International PublishingISBN: 978-331994102-8, 978-331994101-1
Proceedings of the 11th IADIS International Conference Information Systems 2018International Association for Development of the Information SocietyISBN: 978-989853374-6
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate2018Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”ISBN: 978-9975-50-226-9
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-058-3
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CISBN: 978-9975-88-056-5
Neuroscience for medicine and psychology2018ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-05830-2
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”ISBN: 978-9975-88-031-2
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2018CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-82-103-2
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3276-0-2
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-48-9.
IUPAC Postgraduate Summer School on Green Chemistry _20182018Università Ca’ Foscari, Venice, Italy
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-50-2.
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta2018Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research2018CEP USM
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2018Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3471-1-2
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности2018Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
Water JPI 20182018Academy of Finland
Euroinvent 20182018Gheorghe Asachi Technical University of IasiISSN: Print 2601-4580
ISSN: On-line 2601-4599
NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology2018Springer VerlagISSN: 18746489
Creativitatea în jurnalism2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-34-2.
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-51-998-4.
Istorie şi cultură2018Institutul de IstorieISBN: 978-9975-3283-6-4
NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics2018Springer VerlagISSN: 18746500
The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, microbiology and citobiology2018Ars DocendiISBN: 978-606-998-044-6
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare2018Editura UPS „I.Creangă“ISBN: 978-9975-136-87-7
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 2018ISBN: 978-9975-121-48-4
Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development2018IGI GlobalISBN: 978-152253868-4, 1522538674, 978-152253867-7
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova2018Î. S. Firma Editorial-Poligrafi că „Tipografi a Centrală”ISBN: 978-9975-53-946-3
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics2018Tiraspol State UniversityISBN: 978-9975-76-247-2
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova2018Tipografia CentralăISBN: 978-9975-3201-0-8
The security dimensions of EU enlargement: Wider Europe, weaker Europe?2018Manchester University PressISBN: 978-152613086-0
Microscopy of Semiconducting Materials 20032018CRC PressISBN: 978-135108308-9, 0750309792, 978-131589553-6
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare2018Tipografia „Reclama”ISBN: 978-9975-51-999-1
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Cyanobacteria: From Basic Science to Applications2018Elsevier Inc.ISBN: 978-012814668-2, 978-012814667-5
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. 2018CEP USM, 2018
Societies and Political Orders in Transition2018Springer Science and Business Media B.V.ISSN: 25112201
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare2018Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografi a Centrală”ISBN: 978-9975-144-49-0
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2018CEP USM, 2018
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European2018Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3043-8-2
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-49-6.
Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives2018De GruyterISBN: 978-311057121-9, 978-311057120-2
Telecommunications, Electronics and Informatics6, 2018ISBN: 978-9975-45-540-4
MedEspera7, 2018
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 1, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-8-3
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 2, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-9-0
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol. 1096, 2018Federal Agency for Scientific Organizations. Russian Foundation for Basic ResearchISSN: 17426588
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol. 938, 2018Institute of Physics PublishingISSN: 17426588
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol. 946, 2018Institute of Physics PublishingISSN: 17426588
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1148, 2018Institute of Physics PublishingISSN: 17426588
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1-a, Vol. 294, 2018Institute of Physics PublishingISSN: 17578981
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 10, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-063-7
Securitatea informaţionalăEdiția 14, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-910-6
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-927-4
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-926-7
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 2-a, 2018Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-3260-0-1
High Magnetic Fields in Semiconductor PhysicsEdiția 23, 2018Euroscience Open Forum
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 23, Vol.1065, 2018Institute of Physics PublishingISSN: 17426588
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii munciiEdiția 3, 2018CEP USMISBN: 978-9975-56-604-9
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiţia 3, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-074-3
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020Ediția 32-a, 2018International Business Information Management Association, IBIMAISBN: 978-099985511-9
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 4, 2018Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-0-0224-0
Microbial BiotechnologyEdiția 4, 2018Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-3178-8-7
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiţia 4, 2018Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-3276-1-9
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practiceEdiția 4, 2018Tipografia Indigo ColorISBN: 978-9975-3225-9-1
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 4, Vol.2, 2018Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83084-3
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Ediția 6.1, Vol. 18, 2018International Multidisciplinary Scientific Geoconference
Traditie și inovare în cercetarea științifică Ediția 7, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-225-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.1, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-45-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.2, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-46-1
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 8, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-235-1
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 8, Vol.1065, 2018Institute of Physics PublishingISSN: 17426588
Proceedings of 9th International Scientific ConferenceEdiția 9, 2018Aleksandras Stulginskis UniversityISBN: 978-609449127-6
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția 9, 2018Institutul de Fizică Aplicată
Lecture Notes in Electrical EngineeringEdiția a 1-a, 2018Springer VerlagISSN: 18761100
ISBN: 978-331953933-1
EPE 2018 - Proceedings of the 2018 10th International Conference and Expositions on Electrical And Power EngineeringEdiția a 10-a, 2018Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-153865062-2
2018 14th International Conference on Development and Application SystemsEdiția a 14-a, 2018Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-153861495-2
Kreatikon. Creativitate. Formare. PerformanțăEdiția a 14-a , 2018Profesionistii Imprimarilor din Moldova, IașiISBN: 978-9975-56-579-0
Brainstorming Week On Membrane ComputingEdiția a 16-a, 2018Sevilla University
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 16-a, Vol. 660, 2018Springer VerlagISSN: 21945357
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology ManagementEdiția a 18-a, 2018International Multidisciplinary Scientific GeoconferenceISBN: 978-619740835-5
ISSN: 13142704
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 2-a, 2018Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”ISBN: 978-9975-3178-9-4
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția a 2-a Vol. 444, 2018Institute of Physics PublishingISSN: 17578981
EPJ Web of ConferencesEdiția a 21-a, 2018EDP SciencesISSN: 21016275
The Environment and the IndustryEdiția a 21-a, Book of abstracts, 2018National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
The Environment and the IndustryEdiția a 21-a, Proceedings Book, 2018National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
Proceedings - 2018 23rd International Conference on Electrical MachinesEdiția a 23-a, 2018Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-153862477-7
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 3-a, 2018University of SplitISBN: 978-953-7220-29-7
Midwest Enzyme Chemistry ConferenceEdiția a 38-a, 2018Northwestern University, USA
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 38-a, 2018Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 4-a, Vol. 672, 2018Springer VerlagISBN: 978-981107511-7
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz WavesEdiția a 43-a, 2018IEEE Computer SocietyISSN: 21622027
Proceedings - 2018 5th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and IndustryEdiția a 5-a, 2018Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-153867500-7
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 5-a, Comm, 2018The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93692-8-9
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 5-a, Hist, 2018The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93692-8-9
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 5-a, Lang, 2018The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93692-8-9
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 5-a, Lite, 2018The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93692-8-9
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 5-a, Socs, 2018The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93692-8-9
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 6-a, Lite., 2018The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-14-3
2018 IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy ConversionEdiția a 7-a, 2018Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-153868529-7
DOI: 10.1109/PVSC.2018.8547312
IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and PropertiesEdiția a 8-a, 2018Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-153865333-3
Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and PropertiesEdiția a 8-a, 2018Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-153865333-3
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția a 9-a, 2018Institutul de Fizică Aplicată
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringEdiția a 9-a, Vol. 10533, 2018SPIEISSN: 0277786X
ISBN: 978-151061551-9
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringEdiția a 9-a, Vol. 10977, 2018SPIEISSN: 0277786X
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-238-0
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-239-7
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвиткуEdiția a IV-a, 2018ТОВ «Нілан-ЛТД»
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a IX-a , 2018"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3277-5-6.
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and NanotechnologiesEdiția a IX-a, 2018SPIEISSN: 0277-786X ISSN: 1996-756X (electronic)
ISBN: 9781510626133 ISBN: 9781510626140 (electronic)
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVII-a, 2018Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-246-5
Chemistry, Structure and Function of BiomoleculesEdiția a VI-a, 2018Institute of Bioorganic Chemistry
Аналитика РБ-2018Ediția a VI-a, 2018Белорусский государственный университет
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socialăEdiția a XVII-a, 2018Societatea de Stiințe Farmaceutice din RomâniaISSN: 2537-2823
Ресурси природних вод Карпатського регіонуEdiția a XVII-a, 2018Національний університет «Львівська політехніка»
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyondEdiția a XXIV-a, 2018University of Cantabria
Romanian Chemistry ConferenceEdiția a XXXV-a, 2018Centrul de Cercetare Oltchim
Breviarium Nr.3, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-87-8
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 1, 2018Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3298-2-8
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politicePartea I, 2018Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞMISBN: 978-9975-4203-9-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.1, 2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.2, 2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.3, 2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiTeze, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-934-2
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.1, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-9975-3272-5-1
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.2, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-99753272-7-5
Teacher Training and Professional Development: Concepts, Methodologies, Tools, and ApplicationsVol. 1, 2018IGI GlobalISBN: 978-152255632-9, 1522556311, 978-152255631-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-229-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-252-6
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)Vol. 10725, 2018Springer VerlagISSN: 03029743
ISBN: 978-331973358-6
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)Vol. 10867 Ed. a 17-a, 2018Springer VerlagISSN: 03029743
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)Vol. 11270, 2018Springer VerlagISSN: 03029743
ISBN: 978-303002130-6
MATEC Web of ConferencesVol. 178, Ediția 22-a, 2018EDP SciencesISSN: 2261236X
MATEC Web of ConferencesVol. 184, Ediția 22-a, 2018EDP SciencesISSN: 2261236X
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-249-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-230-4
Springer Proceedings in PhysicsVol. 214, 2018Springer Science and Business Media, LLCISBN: 978-331992566-0
CEUR Workshop ProceedingsVol. 2267, 2018CEUR-WSISSN: 16130073
Springer Tracts in Modern PhysicsVol. 281, 2018Springer VerlagISSN: 00813869
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-231-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-250-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-232-8
Online Course Management: Concepts, Methodologies, Tools, and ApplicationsVol. 4, 2018IGI GlobalISBN: 978-152255474-5, 1522554726, 978-152255472-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-251-9
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 47, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-296-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-233-5
Zootehnie şi Biotehnologii agricole Vol. 52(2), 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-302-3
Proceedings of the Prehistoric SocietyVol. 84, 2018Cambridge University PressISSN: 0079497X
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-041-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-057-7
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.1, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-932-8
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975- 83-058-4
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-931-1
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-931-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CahulISBN: 978-9975-88-042-8
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.32, 2018PerformanticaISBN: 978-606-685-614-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.33, 2018PerformanticaISBN: 978-606-685-616-4
Cadastru și DreptVol.48, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-297-2
Medicină veterinarăVol.49, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-271-2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economiceVol.50, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-299-6
Inginerie agrară şi transport autoVol.51, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-300-9
Agronomie şi agroecologieVol.52(1), 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-
Horticultura. AgronomieVol.53, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-304-7
Communications in Computer and Information ScienceVolume 810, 2018Springer VerlagISBN: 978-331974333-2
ISSN: 18650929
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXI, No. 1, 2018CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXI, No. 2, 2018CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеТом II, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2017Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din BălţiISBN: 978-9975-50-215-3
EU – a space of opportunities and challenges2017Tipografia ArtpoligrafISBN: 978-9975-3129-6-7
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-028-6
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society2017Inst. de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Integrare prin cercetare și inovare.2017CEP USMISBN: 978-9975-71-701-4.
ISBN: 978-9975-71-926-1.
Centenar Sfatul Ţării: 1917–20172017Editura Lexon PRIMISBN: 978-9975-139-54-0
Integrare prin cercetare și inovare.2017CEP USMISBN: 978-9975-71-812-7
ISBN: 978-9975-71-924-7
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi2017ISBN: 978-9975-3131-8-6
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-439-7
Tendințe moderne în psihologia practică2017Tipogr. UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-370-6
Cercetarea științifică în sprijinul dezvoltării durabile2017Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-444-1
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-916-2
Integrare prin cercetare și inovare.2017CEP USM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects2017Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-66-590-2
Integrare prin cercetare și inovare.2017CEP USM
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны2017Tipogr. "Centrografic"ISBN: 978-9975-83-055-3.
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2017Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”ISBN: 978-9975-3174-2-9
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2017
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-64-5
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3168-4-2
Teoria şi practica administrării publice2017S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health2017LUMEN Conference Center
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2017Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-84-029-3.
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean2017
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-927-8
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2017Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CISBN: 978-9975-88-026-8
ISBN: 978-9975-88-025-1
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane2017Universitatea de Stat din Tiraspol
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-205-4
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2017"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2017Facultas Verlags- und Buchhandels AGISBN: 978-3-903035-14-0
ISSN: 2520-3401
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-3168-4-2
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2017CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Chemistry, physics and technology of surface 2017Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of UkraineISBN: 978-966-02-8223-0
Environmental, Industrial and Energy Security2017Rezultate Căutare Rezultate de pe web Севастопольский государственный университетISBN: 978-5-9907603-7-0
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2017Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-118-2
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-033-0
Управляемые электропередачи2017Институт энергетики
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan2017ISBN: 978-9975-121-38-5
Чугаевская конференция по координационной химии2017Российская Академия Наук
Neuroscience for medicine and psychology2017ООО “МАКС Пресс”
Ştiinţă, Educaţie, Cultură2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-039-3
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-64-5
ISBN: 978-9975-3371-9-9
Trends in Organic Synthesis2017École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova4, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-915-5
Ecological and environmental chemistry 20176th, 2017Academy of Sciences of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-1-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-2-2
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători Ed. a 15-a, Vol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetătoriEd. a 15-a, Vol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-881-9
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ:Ed. a 3-a, 2017Tipografia "Centrografic"ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 1-a, 2017Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-132-97-8
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 10, 2017Institutul de Filologie
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 11, 2017BonsOfficesISBN: 978-9975-63-368-0
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 11, 2017"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-133-85-2
Keele Meeting on AluminiumEdiția 12, 2017Keele University
InteruniversitariaEdiția 12, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-197-2
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 12, 2017
InteruniversitariaEdiția 13, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-212-2
Securitatea informaţionalăEdiția 13, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-854-3
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii munciiEdiția 2, 2017USMISBN: 978-9975-56-433-5
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umaneEdiția 2, 2017ISBN: 978-9975-46-325-6
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 2, 2017Institutul Patrimoniului Cultural
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJANEdiţia 3, 2017Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-4371-7-2
Time for Challenges and Changes in the Teaching WorldEdiția 3, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-9904-8-6
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 3, 2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-3021-7-3
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 3, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-132-99-2
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 4, 2017Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-47-7
Conservation of plant diversityEdiția 5, 2017Gradina Botanica (Institut)
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 6, 2017Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-463-2
Transportation Research ProcediaEdiția 6, Vol. 29, 2017Elsevier B.V.ISSN: 2352-1457 E-ISSN:2352-1465
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-202-3.
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-201-6
Conspecte numismaticeEdiția 7, 2017Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”ISBN: 978-9975-3180-2-0
Viitorul ne aparţineEdiția 7, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 7, 2017Tipografia "Indigou Color"
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 7-a, 2017Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 9, 2017Institutul de Filologie
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 9, 2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-030-9
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 9, 2017Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-4264-8-0
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protectionEdiția a 10-a, 2017Institute of Chemistry Timişoara of the Romanian Academy
Brainstorming Week On Membrane ComputingEdiția a 15-a, 2017Sevilla UniversityISBN: 978-84-946316-1-0
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial OptimizationEdiția a 15-a, 2017University of Cologne
Provocări ale Farmacoterapiei ContemporaneEdiția a 2-a, 2017Societea de Ştiinţe Farmaceutice din România
Conference on Chemistry and Chemical EngineeringEdiția a 20-a, 2017Universitatea Politehnica din Bucuresti
The Environment and the IndustryEdiția a 20-a, Proceedings Book, 2017National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 37-a, 2017Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 4-a, Hist, 2017The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-01-3
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 4-a, Lang, 2017The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-01-3
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 4-a, Lite, 2017The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-01-3
Middle Atlantic Regional MeetingEdiția a 45-a, 2017
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 5-a, Lang., 2017Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-12-9
Достижения молодых ученых: химические наукиEdiția a III-a, 2017Башкирский Государственный Университет
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a III-a, 2017Academia de Administrare Publică
International Conference in Chemistry Kyiv-ToulouseEdiția a IX-a, 2017
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образованиEdiția a V-a, 2017Институт металлургии УрО РАНISBN: 978-5-9909772-9-7
Аналитика РБ-2017Ediția a V-a, 2017Белорусский государственный университетISBN: 978-985-553-432-8
Химическая термодинамика и кинетикаEdiția a VII-a, 2017Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Интегрированное управление трансграничным бассейном ДнестраEdiția a VIII-a, 2017Eco-TIRASISBN: 978-9975-66-591-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VIII-a , 2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3168-9-7
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativEdiţia a XII-a, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-942-1
Metode și mijloace de învățământ pentru chimieEdiția a XLVI-a, 2017Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ресурси природних вод Карпатського регіонуEdiția a XVI-a, 2017Національний університет «Львівська політехніка»
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculariEdiția a XXVI-a, 2017Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijlocI, 2017Î.S. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-9761-9-0
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.1, 2017Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-333-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.2, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-335-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.3, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-336-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.4, 2017UPS „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-337-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalitățiVII, 2017Tipogr. "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-108-27-0.
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondialeVIII, 2017Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavoneISBN: 978-9975-117-41-8
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 5, 2017Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. I, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-214-4
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. II, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 9975-76-215-1
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol.1, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-007-7
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.1, 2017(Tipogr. "A & V Poligraf")ISBN: 978-9975-83-040-9
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-893-2
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-040-1
ISBN: 978-9975-3171-6-0
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-894-9
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
Știință, educație, culturăVol.2, 2017Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-041-6
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.3, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978- 9975-75-897-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.30, 2017PerformanticaISBN: 978-606-685-554-9
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.31, 2017PerformanticaISBN: 978-606-685-555-6
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.4, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-899-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.5, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-892-5
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LX, 2017CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Information Technologies, Systems And NetworksVolumul 1, 2017Editura ULIMISBN: 978-9975-45-069-0
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-829-5
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2016Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective2016Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-57-218-7
A.I.Cuza University Days2016Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Public Finance and Post-Communist Party Development2016Taylor and Francis Inc.ISBN: 978-135190779-8, 978-075467179-4
Teoria şi practica administrării publice2016S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2016CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-82-029-5.
La început a fost opera2016Pan Europe - IașiISBN: 978-973-8483-79-8
Chemistry, physics and technology of surface 2016Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of UkraineISBN: 978-966-02-7921-6
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы2016Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova
Neuroscience for medicine and psychology2016ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Est Europa_Revue d’Etudes Politiques et Constitutionnelles2016Université de Pau et des Pays de l’AdourISSN: 1632-451X
Tehnologii didactice moderne:2016Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-102-1
Integrare prin cercetare și inovare.2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-814-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields2016R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar 2016SRL „Garomont Studio”ISBN: 978-9975-46-291-4
Contaminated sites2016Slovak Environment AgencyISBN: 978-80-89503-54-4
Integrarea economică Europeană2016Universitatea de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3147-1-8
Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia2016Taylor and FrancisISBN: 978-156324366-0
The EU’s Eastern Neighbourhood: Migration, Borders and Regional Stability2016Taylor and FrancisISBN: 978-131793551-3, 978-041572286-5
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies2016
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii2016Tipografia Print-CaroISBN: 978-9975-71-790-8
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării2016Institutul de Relaţii Internaţionale din MoldovaISBN: 978-9975-3092-7-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Пушкин и современность2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-180-4
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2016Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CISBN: 978-9975-88-012-1
ISBN: 978-9975-88-013-8
Managementul public al programelor europene2016Institutul de Relații Internaționale din MoldovaISBN: 978-9975-56-241-6
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european2016Print CaroISBN: 978-9975-56-367-3.
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2016"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning2016Tipogr. “Sinectica-Com” SRLISBN: 978-9975-45-504-6
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova2016"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-050-7
Modern Technologies in the Food Industry2016Tehnica-Info
Identităţi naţionale în dialog intercultural:2016Tipogr. “Bons Offices”ISBN: 978-9975-87-084-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 1, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4453-9-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 2, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4000-6-0.
Creșterea economică în condițiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 3, 2016Institutul Național de Cercetări Economice
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 1, 2016Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-133-48-7
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-170-5.
Securitatea informaţionalăEdiția 12, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-788-1
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 2, 2016Tipografia FoxtrotISBN: 978-9975-89-029-8
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția 2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-132-71-8
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 2, 2016Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-018-8
Microbial BiotechnologyEdiția 3, 2016Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Health Technology ManagementEditia 3, 2016Technical University of Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 5, 2016Tipografia "Indigou Color"ISBN: 978-9975-3145-8-9
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 5, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-791-1
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.1, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-933-83-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători Ediția 5, Vol.2, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.3, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Conspecte numismaticeEdiția 6, 2016Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”ISBN: 978-9975-71-851-6
Viitorul ne aparțineEdiția 6, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 7, 2016Institutul de Filologie
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 8, 2016Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate changeEdiția 9, 2016Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3022-7-2
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 1-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-108-02-7
Международный конгресс по репродуктивной медицинеEdiția a 10-a, 2016МЕДИ ЭкспоISBN: 978-5-906484-25-3
Medical Plants – present and perspectivesEdiția a 12-a, 2016NIRDBS/„Stejarul“ Biological Research CentreISSN: Print ISSN: 1223-6578 Online ISSN: 2247-2711
Brainstorming Week on Membrane ComputingEdiția a 14-a, 2016Universidad de Sevilla
Balkan Workshop on Applied PhysicsEdiția a 16-a, 2016Ovidius University of Constanta
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectualeediţia a 18-a, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPIISBN: 978-9975-911-96-2
The Environment and the IndustryEdiția a 19-a, Book of abstracts, 2016National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2016
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 2-a, 2016University of SplitISBN: 978-953-7220-25-9
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic ThoughtEdiția a 2-a, 2016Editorial Publishing Department of ASEMISBN: 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF)
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 3-a, Socp., 2016The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-03-7
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 3-a, Socs., 2016The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-03-7
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 4-a, Lang., 2016Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-16-7
Достижения химии в агропромышленном комплексеEdiția a II-a, 2016Башкирский Государственный Аграрный УниверситетISBN: 978-5-7456-0499-7
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a II-a, 2016Academia de Administrare Publică
Small-angle neutron scatteringEdiția a III-a, 2016Joint Institute for Nuclear ResearchISBN: 978-5-9530-0443-5
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VII-a , 2016"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-108-27-0
Topical issues of new drugs developmentEdiția a XXIII-a, 2016National University of Pharmacy
Romanian Chemistry ConferenceEdiția a XXXIV-a, 2016Centrul de Cercetare Oltchim
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția III, 2016Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 978-9975-4123-5-3
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia IV-a, 2016
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.3, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.1, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-293-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.2, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-294-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-812-7
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2016CentrograficISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-007-7
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-815-8
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.1, 2016(Tipogr. "A & V Poligraf")ISBN: 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.1, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-184-2
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2016Tipografia "Centrografic"ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-011-4
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.2, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-835-2
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-816-5
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.28, 2016PerformanticaISBN: 978-606-685-476-4
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.3, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-836-9
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.4, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Cadastru și DreptVol.46, 2016Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-284-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.5, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.6, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-842-0
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LIX, 2016CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Valori ale mass-mediei în epoca contemporanăVolumul VI, 2016Institutul Patrimoniului Cultural
Școala modernă:2015Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-100-7
Sisteme Informaționale Geografice Ediția XXII-a - 20152015Academia de Stiinte a Moldovei
Practica psihologică modernă2015Tipografia UPS I. CreangâISBN: 978-9975-46-265-5. P 139
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.2015Grafema LibrisISBN: 978-9975-52-196-3
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-786-7
Sub semnul Mărţişorului2015Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie NaturalăISBN: 24363573658
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti2015CEP USM
Teoria şi practica administrării publice2015„Garamont” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-3-0.
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2015Комратский государственный университетISBN: 978-9975-83-000-3
Republica Moldova pe calea modernizării2015F.E.-P. “Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-3073-0-7
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3058-2-2
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2015Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Conference on Drought: Research and Science-Policy Interfacing2015CRC Press/BalkemaISBN: 9781138027794
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova2015Tipogr. "Centrografic"ISBN: 978-9975-88-001-5
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-48-069-7
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan2015Universitatea de Stat „Alecu Russo”ISBN: 978-9975-50-161-3
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion2015Casa Cărţii de Ştiinţă
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2015CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-3168-4-2
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:2015Editura Universităţii din OradeaISBN: 978-606-10-1614-3
ISBN: 978-9975-71-709-0
Telecommunications, Electronics and Informatics2015ISBN: 978-9975-45-377-6
Abstract book. 2015ISBN: 978-9975-4126-1-2
Protecţia plantelor - realizări şi perspective47, 2015Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-266-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 10-a, 2015ISBN: 978-9975-4000-6-0.
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția 1, 2015Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3054-5-7
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 1, 2015Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-3106-1-1
InteruniversitariaEdiția 10, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-143-9
Sielmen, october 2015Ediția 10-a, 2015Editura ALMAISBN: 978-606-567-284-0
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-169-9.
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 2, 2015Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-61-871-7
ISBN: 978-9975-61-872-4
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 3, 2015Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-137-48-5
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 3, 2015Springer
Conservation of plant diversityEdiția 4, 2015Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-3036-8-2
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 4, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-722-9
Conspecte numismaticeEdiția 5, 2015CEP USMISBN: 978-9975-71-722-9
Viitorul ne aparţineEdiția 5, 2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 5-a, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-90-4
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 6, 2015Institutul de Filologie
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context EuropeanEdiția 8, 2015Institutul de Filologie
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 9, 2015Tehnica-InfoISBN: 978-9975-63-368-0
Brainstorming Week On Membrane ComputingEdiția a 13-a, 2015Fénix EditoraISBN: 978-84-84-944366-2-8
Debates on Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural DialogueEdiția a 2-a, 2015”ARHIPELAG XXI” PRESS,ISBN: 987-606-93692-5-8
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 2-a, Comm, 2015The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93692-5-8
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 2-a, Hist., 2015The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93692-5-8
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 2-a, Lang., 2015The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93692-5-8
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 3-a, Lang., 2015Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-21-1
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 3-a, Psye., 2015Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-21-1
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 3-a, Socp., 2015Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-21-1
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a I-a, 2015Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-115-62-9
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / Vol.1, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-933-80-3
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / vol.2, 2015Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Metode și mijloace de învățământ pentru chimieEdiția a XLIV-a, 2015Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporanăEdiţia I, 2015ISBN: 978-9975-75-782-9
Workshop on Foundations of InformaticsI, 2015"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-4237-3-1
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionaleSectiunile 1-3, 2015Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-132-35-0
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionaleSecțiunile 4-6, 2015Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-132-35-0
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.1, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-239-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.2, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-240-2
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 1, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-159-8
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniVol. 2 , 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-160-4
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 3, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-161-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 4, Partea I, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-773-7
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 42 (2), 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-273-6.
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 44, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Proceedings of the Academy of Romanian ScientistsVol. 7, Nr 2, 2015Academy of Romanian ScientistsISSN: 2067 - 9564
Analele ştiinţifice ale USM.Vol. II, 2015Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-714-0
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-182-8
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2015Tipografia CentrograficISBN: 978-9975-914-98-7
ISBN: 978-9975-914-99-4
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2015Tipografia CentrograficISBN: 978-9975-914-98-7
ISBN: 978-9975-88-000-8
Studii de arhondologie şi genealogieVol.3, 2015Editura Lexon PRIMISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-3102-2-2
Inginerie agrară şi transport autoVol.45, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-276-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVIII, 2015CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVIII, 2015
Patrimoniul cultural naţional şi universal: 2014Editura PontosISBN: 978-9975-51-611-2
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2014Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-4257-2-8
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova2014Centrul de Cultură şi Istorie Militară
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2014ISBN: 978-9975-4241-8-9
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică2014Print-CaroISBN: 978- 9975-56-177-8
Modern Technologies in the Food Industry2014Tehnica-Info
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2014Grafema-LibrisISBN: 978-9975-52-165-9
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2014Universitatea de Stat din Moldova
Practica psihologică modernă2014Tipografia UPS I. CreangâISBN: 978-9975-46-231-0
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova2014Institutul de Chimie al AȘM
Sustainable use and protection of animal world diversity:2014Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-379-7
Teoria şi practica administrării publice2014ISBN: 978-9975-4241-9-6.
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova3, 2014"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-68-244-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 9-a, 2014ISBN: 978-9975-9932-5-8
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.1, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.2, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-058-6
Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 3, 2014Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-678-5
Conservation of plant diversityEdiția 3, 2014Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-370-4
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiţia 3, 2014Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din BălţiISBN: 978-9975-50-135-4
Conspecte numismaticeEdiția 4, 2014CEP USMISBN: 978-9975-71-584-3
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 4, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-136-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 4-a, 2014Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-52-2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 5, 2014
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelorEdiția 6, 2014Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 7, 2014Institutul de Fizică Aplicată
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 8, 2014Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-45-329-5.
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 1-a, 2014University of SplitISBN: 978-953-7220-15-0
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 1-a, Edus., 2014The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93691-3-5
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesEdiția a 1-a, Lang., 2014The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93691-3-5
Brainstorming Week On Membrane ComputingEdiția a 12-a, 2014Fenix EditoraISBN: 978-84-940056-4-0
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 2-a, Comm., 2014Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93691-9-7
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 2-a, Lang., 2014Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93691-9-7
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 2-a, Psye., 2014Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93691-9-7
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale modernePartea 1-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-066-6
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne Partea 2-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-068-0
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universalVol. 1, 2014Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, IaşiISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-129-3
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-363-5
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universalVol. 2, 2014Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi & Editura Vasiliana ’98, IaşiISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-130-9
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-364-2
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universalVol. 3, 2014Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi & Editura Vasiliana ’98, IaşiISBN: 978-9975-50-131-6
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-365-9
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2014CEP al Universității de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.1 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.2 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2014CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-420-4
Medicină veterinarăVol.40, 2014Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-263-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVII, 2014CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul I, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-133-8
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul II, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-134-5
Integrare prin cercetare şi inovare.2013Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică2013ULIMISBN: 978-9975-101-20-2
International Conference on Intelligent Information Systems2013"VALINEX" SRL
Integrare prin cercetare şi inovare2013CEP USM
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte2013Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.2013CEP USM, 2013
Teoria şi practica administrării publice2013Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-5-8
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2013CEP USM, 2013
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2013CEP USM, 2013
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2013CEP USM, 2013
Practica psihologică modernă2013Tipografia UPS I. CreangâISBN: 978-9975-46-153-5
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013ISBN: 978-9975-76-099-7
International Conference on Membrane Computing2013Valinex SRLISBN: 978-9975-4237-2-4
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare2013Tipografia Garomont-Studio; Vasiliana '98ISBN: 978-99754442-9-3
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 8-a, 2013ISBN: 978-9975-53-245-7
InteruniversitariaEdiția 08, 2013Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-106-4
Securitatea informaţionalăEdiția 10, 2013Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-640-2
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 2, 2013Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-635-8
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 2, 2013Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-62-343-8.
Conspecte numismaticeEdiția 3, 2013CEP USMISBN: 978-9975-71-451-8
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 3-a, 2013Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversityEdiția 8-a, 2013ISBN: 978-9975-66-361-8
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 1-a, Lang., 2013Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93590-3-7
Literature, Discourses and the Power of Multicultural DialogueEdiția a 1-a, Lite., 2013Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-93590-3-7
The Environment and the Industry Ediția a 17-a, Book of abstracts , 2013National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOIND
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiția III-a, 2013Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 34, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-246-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (1), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-248-4
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (2), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-249-1
Studii de arhondologie şi genealogie Vol.1, 2013Tipografia „Bons Ofices”ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-80-826-2
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
Contabilitate Vol.32, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-244-6
Cadastru și DreptVol.33, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Medicină veterinarăVol.35, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-247-7
EconomieVol.37, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-252-1
Inginerie agrară şi transport auto.Vol.38, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-125-8.
ISBN: 978-9975-64-251-4.
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVI, 2013CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Actual issues of morphology2012Tipogr.-SiriusISBN: 978-9975-57-046-6.
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani2012Eco-TIRASISBN: 978-9975-66-231-4
Fiziologia şi sănătatea2012Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞMISBN: 978-9975-62-323-0
In Memoriam2012Biroul pentru Reintegrare
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'20122012National Technical University of Ukraine KPIISBN: 9781467302838
ISBN: 978-617607208-9
Teoria şi practica administrării publice2012S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-4107-8-6
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor2012Academia Română. Centrul de Studii Transilvane: P resa Universitară ClujeanăISBN: 978-973-7784-78-0
ISBN: 978-973-595-418-5
Information Technologies and Security2012Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Communication, context, interdisciplinarityEdiția 1, 2012Universităţii Petru MaiorISSN: 2069-3389
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiţia 1, 2012Institutul de Filologie al AŞMISBN: 978-9975-4354-5-1
Conspecte numismaticeEdiția 2, 2012CEP USMISBN: 978-9975-71-306-1
Conservation of plant diversityEdiţia 2, 2012Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-311-7
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 2-a, 2012Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 4, 2012Institutul de FilologieISBN: 978-9975-4354-1-3.
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 5, 2012Institutul de FilologieISBN: 978-9975-4354-1-3.
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 6, 2012Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-66-290-1
Securitatea informaţionalăEdiția 9, 2012Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-499-6
Brainstorming Week On Membrane ComputingEdiția a 10-a, 2012Fénix Editora
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția II, 2012Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
InteruniversitariaEdiția VII-a/Volumul I, 2012Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-077-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția VII-a/Volumul II, 2012Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-078-4
ISBN: 978-9975-50-061-6
EconomieVol.31, 2012ISBN: 978-9975-64-235-4
Modern Technologies in the Food IndustryVolume I, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
Modern Technologies in the Food IndustryVolume II, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LV, 2012CERES Publishing HouseISSN: ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul I, 2012Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-76-5
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul II, 2012Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-77-2
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2012
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.2011Print-CaroISBN: 978- 9975-56-001-6
In honorem Ion Şişcanu2011Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-53-6
Teoria şi practica administrării publice2011Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-0-3.
International Workshop on Intelligent Information Systems2011Institute of Mathematics and Computer ScienceISBN: 978-9975-4237-0-0
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2011„Elena-V.I.” SRLISBN: 978-9975-106-78-8
Colindatul de ceată bărbătească2011Tipogr. ReclamaISBN: 978-9975-105-49-1
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective2011Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din BălţiISBN: 978-9975-50-060-9
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova 2011Academia de Ştiinţe R. Moldova
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării2011Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-56-010-8
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor2011ISBN: 978-9975-78-994-3
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 1, 2011Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-51-308-1
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 1, 2011Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-66-239-0.
Conspecte numismaticeEdiția 1, 2011CEP USMISBN: 978-9975-71-177-7
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 1-a, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 6, 2011BonsOfficesISBN: 978-606-92832-5-7
Securitatea informaţionalăEdiția 8, 2011Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
International Conference of Young Researchers Ediția 9, 2011Tipogr. Simbol-NP SRLISBN: 978-9975-4224-7-5
Brainstorming Week on Membrane ComputingEdiția a 9-a, 2011Fénix EditoraISBN: 978-84-615-1837-1
Numele şi numireaEdiţia I, 2011Universitatea de Nord din Baia MareISBN: 978-606-543-176-8
InteruniversitariaEdiția VI-a/Volumul I, 2011Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-063-0.
ISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția VI-a/Volumul II, 2011Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-064-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
Arts and Desing Vol. 1, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-67-7
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelorVol.28, 2011"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-64-218-7
AgronomieVol.29, 2011Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-219-4
Cadastru şi dreptVol.30, 2011Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul I, 2011Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-57-4
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul II, 2011Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-58-1
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept2010Tipografia Grafema Libris SRL
Conservarea diversităţii plantelorEdiția 1, 2010Gradina Botanica (Institut)
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 3, 2010Institutul de FilologieISBN: 978-9975-4132-8-2
Spre viitorEdiția 4, 2010AȘM
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 5, 2010Institutul de Fizică Aplicată
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 5, 2010BonsOfficesISBN: 978-9975-63-320-8
Securitatea informaţionalăEdiția 7, 2010Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
International Conference of Young Researchers Ediția 8, 2010Tipogr. Simbol-NP SRLISBN: 978-9975-9898-4-8.
Brainstorming Week on Membrane ComputingEdiția a 8-a, 2010Fénix EditoraISBN: 978-84-614-2357-6
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 24 (1), 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-191-3
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelorVol. 24 (2), 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
ISBN: 978-9975-64-192-0
Economie. Vol. 25 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-193-7
Economie. Vol. 25 (2), 2010Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-194-4
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 26, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-195-1
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2010Tipografia "CentroGrafic" SRLISBN: 978-9975-914-43-7
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2010Tipografia "CentroGrafic" SRLISBN: 978-9975-914-28-4
Contabilitate Vol.27, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-997564-196-8
Protecţia plantelor - realizări şi perspective40, 2009
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitateEdiția 5, 2009Presa universitară bălţeanăISBN: 978-9975-50-038-8
Securitatea informaţionalăEdiția 6, 2009Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-459-0
International Conference of Young Researchers Ediția 7, 2009Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-70-901-9
Brainstorming Week on Membrane ComputingEdiția a 7-a, 2009Fénix Editora
Societatea și comunicarea în tranziţie 2008Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-934-58-9
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiţia 2, 2008Editura UTMISBN: 978-9975-45-094-2
International Conference of Young Researchers Ediția 6, 2008Tipogr. Simbol-NP SRLISBN: 978-9975-62-196-0
ISBN: 978-9975-70-769-5
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelorVol. 16, 2008CE UASMISBN: 978-9975-64-127-2
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2008Tipografia "Turnul Vechi" SRLISBN: 978-9975-9683-5-5
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2008Tipografia "Turnul Vechi" SRLISBN: 978-9975-9683-6-2
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice2007Tipogragia Turnul Vechi SRLISBN: 978-9975-9751-7-9
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice2007Tipogragia Turnul Vechi SRLISBN: 978-9975-9751-7-9
Magnetic resonance in condensed matter2007
Управляемые электропередачи2007Институт энергетикиISBN: 978-9975-62-194-6
Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană2007Academia Ştefan cel Mare, Fundaţia Hanns Seidel (Germania)ISBN: 978-9975-930-36-9
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiţia 2, 2007Editura UTMISBN: 978-9975-9841-2-6
Brainstorming Week on Membrane ComputingEdiția a 5-a, 2007Fénix EditoraISBN: 978-84-611-6776-0
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (1), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-31-5
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (2), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-11-7
ISBN: 978-9975-946-37-7
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (3), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-11-7 (general)
ISBN: 978-9975-946-37-7
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului2006Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-014-2
Politica și comunicarea în tranziţie2006Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-934-95-4
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate2006Presa universitară bălţeanăISBN: 978-9975-9555-3-9
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția 1, 2006Editura UTMISBN: 978-9975-9841-2-6
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia 3, 2006Institutul de Fizică Aplicată
Brainstorming Week on Membrane ComputingEdiția a 4-a, 2006Fénix Editora
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2006ISBN: 978-9975-62-066-6
Чугаевская конференция по координационной химии2005Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Primii paşi în ştiinţă2005Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din BălţiISBN: 9975-931-98-7
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători2005Tipografia “Grafema Libris” S.R.L.ISBN: 9975-9716-1-X
Ecological Chemistry3rd, 2005Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 9975-62-133-3
Brainstorming Week On Membrane Computing Ediția a 3-a, 2005Fénix Editora
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția I, 2005Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 9975-62-145-7
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.1, 2005Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo”ISBN: 9975-931-97-9
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.2, 2005Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 9975-931-97-9
Brainstorming week on Membrane ComputingEdiția a 2-a, 2004Fénix Editora
Dezvoltarea mass media ca factor al bunei guvernări 2002Institutul de Politici Publice
La République de Moldova à la recherche des voies vers la stabilité et la sécurité de la région dans le contexte des relations entre l’OTAN et la Russie2002Universitatea de Stat din Moldova