Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-299-1
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția a 4-a, 2020Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-3392-1-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-305-9.
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-304-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-303-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-301-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-302-8
IFMBE ProceedingsVol. 77, 2020SpringerISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
World economy and international economic relationsVolume 3, 2020
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul I, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul II, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2019Tipografia „Adrilang“ISBN: 978-9975-3287-6-0
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-37-2
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri2019Tipogr. "Biotehdesign"
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”2019Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-717-6
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere2019CEP USM, 2019ISBN: 978-9975-149-05-1
Starea actuală a componentelor de mediu. 2019Institutul de Ecologie și GeografieISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
Proceedings IMCS-552019Tipografia ValinexISBN: 978-9975-68-378-4
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte2019Tehnica‐INFO
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3369-3-2
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-693-3
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-149-58-7
Integrare prin cercetare și inovare2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Simpozionul național de studii culturale: 2019Tipografia "Primex-Com"ISBN: 978-9975-3358-0-5
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 20182019Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-87-476-2
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre2019Institutul de Relații Internaționale din MoldovaISBN: 978-9975-3076-7-3
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales2019Universitatea de Stat de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3287-4-6
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies2019
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2019Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9
Heraldica Moldaviae2019Tipogr. „Bons Offices”ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale2019Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-156-4
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”2019C.I.T.D.D. TulceaISBN: 978-606-8896-00-7
Teoria şi practica administrării publice2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-3240-4-5
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-149-07-5
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice2019Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale2019Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-108-88-1
Lumina verbului matern2019Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Achievements and perspectives of modern chemistry2019Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-428-2
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3316-2-3
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-91-5.
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere 2019Institutul de IstorieISBN: 978-9975-108-75-1
Book of Abstracts2019Gutenberg Univers Arad Publishing HouseISBN: 978-606-675-208-4
Impactul antropic asupra calității mediului.2019Tipogr. "Impressum"ISBN: 978-9975-3308-0-0
Anuarul Institutului de Istorie: 2019Editura Lexon PRIMISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus1, 2019Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIMISBN: 978-9975-3277-4-9
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei29, 2019Tipografia „Bons Offices”
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 14-a/Vol. 1, 2019Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3305-6-5
Al XVIII-lea simpozion de numismatică Ed. a18-a, 2019Tipografia „Bons Offices“ISBN: 978-9975-87-536-3
Техника и технологии в аграрном производствеEdiția 1-a, 2019Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 11, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-104-7
InteruniversitariaEdiția 14, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-234-4.
Unicitate şi diversitate prin folclorEdiția 2, 2019Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-66-8
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 4, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-105-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.1, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.2, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-67-6
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția a 1-a, 2019Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaISBN: 978-9975-3290-4-0
Electronics, Communications and ComputingEditia a 10-a, 2019Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-108-84-3
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia a 12-a, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-0-6
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia a 13-a, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-6-8
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 21-a , 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-968-7
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția a 3-a, 2019Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3316-1-6
IFMBE ProceedingsEdiția a 4-a, 2019SpringerISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică ediţia a 4-a, 2019Tipogr. "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-657-5
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVIII-a, 2019Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-280-9
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a V-a, 2019Academia de Administrare Publică
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția a V-a, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3302-8-2
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia a VIII-a , 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-236-8
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia a XVII-a, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-961-8
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia a XVII-a, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-962-5
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia V-a, 2019Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-695-7
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.1, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-2-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.2, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-3-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.3, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-4-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.4, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-5-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-271-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 1, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-50-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-284-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 2, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-51-8
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-268-7
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-285-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-270-0
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-286-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-269-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-267-0
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 6, 2019Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. I, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-289-2
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. II, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-290-8
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. VI, Partea 1, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. VI, Partea 2, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-3246-7-0
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-085-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.35, 2019PerformanticaISBN: 978-606-685-687-4
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul I, 2019Tehnica UTMISBN: 978-9975-45-588-6
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul II, 2019Tehnica UTMISBN: 978-9975-45-589-3
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesX, 2019Tipografia "Print Caro"ISBN: 978-9975-3371-4-4
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei2018CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-59-5
Научно-образовательное пространство:2018Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-068-3
Functional Ecology of Animals2018Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3159-7-5
Curriculumul şcolar2018Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-3178-4-9.
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics2018Tiraspol State UniversityISBN: 978-9975-76-247-2
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta2018Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare2018Tirografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-3168-7-3
Istorie şi cultură2018Institutul de IstorieISBN: 978-9975-3283-6-4
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3276-0-2
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3225-3-9
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare2018Editura UPS „I.Creangă“ISBN: 978-9975-136-87-7
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-990-2.
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova2018Pan EuropeISBN: 978-973-8483-84-2
Neuroscience for medicine and psychology2018ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-05830-2
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2018CEP USM, 2018
Modern Technologies in the Food Industry2018Tipografia „Bons Offices“ISBN: 978-9975-87-428-1
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2018"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova2018Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-20-0
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 2018F.E.-P. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-3183-9-6
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research2018CEP USM
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor2018
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
International congress on oil and protein crops2018Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-3178-5-6
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 2018Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAIISBN: 978-9975-121-48-4
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. 2018CEP USM, 2018
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică2018Tipogr. „Biotehdesign“
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2018Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1737-5
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v331
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate2018Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”ISBN: 978-9975-50-226-9
Creativitatea în jurnalism2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-34-2.
Teoria şi practica administrării publice2018Academia de Administrare Publică
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-48-9.
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-058-3
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-49-6.
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-50-2.
Telecommunications, Electronics and Informatics6, 2018Tehnica UTMISBN: 978-9975-45-540-4
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 1, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-8-3
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 2, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-9-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 10, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-063-7
Securitatea informaţionalăEdiția 14, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-910-6
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiţia 3, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-074-3
Microbial BiotechnologyEdiția 4, 2018Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-3178-8-7
Traditie și inovare în cercetarea științifică Ediția 7, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-225-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.1, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-45-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.2, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-46-1
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 8, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-235-1
Kreatikon. Creativitate. Formare. PerformanțăEdiția a 14-a , 2018Profesionistii Imprimarilor din Moldova, IașiISBN: 978-9975-56-579-0
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 2-a, 2018Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”ISBN: 978-9975-3178-9-4
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția a 4-a, Vol. II, 2018Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83084-3
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția a 9-a, 2018Institutul de Fizică Aplicată
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-238-0
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-239-7
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a IX-a , 2018"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3277-5-6.
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVII-a, 2018Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-246-5
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia a XVI-a, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-927-4
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia a XVI-a, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-926-7
Breviarium Nr.3, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-87-8
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiTeze, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-934-2
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.1, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-9975-3272-5-1
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.2, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-99753272-7-5
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-252-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-229-8
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-230-4
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-249-6
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-250-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-231-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-232-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-251-9
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 47, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-296-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-233-5
Zootehnie şi Biotehnologii agricole Vol. 52(2), 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-302-3
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. I, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-041-1
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. II, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CahulISBN: 978-9975-88-042-8
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-057-7
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.1, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-932-8
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-931-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975- 83-058-4
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.32, 2018PerformanticaISBN: 978-606-685-614-0
Cadastru și DreptVol.48, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-297-2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economiceVol.50, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-299-6
Inginerie agrară şi transport autoVol.51, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-300-9
Agronomie şi agroecologieVol.52(1), 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-
Horticultura. AgronomieVol.53, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-304-7
Medicină veterinarăVolumul 49, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-271-2
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеТом II, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-3168-4-2
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-916-2
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects2017Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-66-590-2
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3168-4-2
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-64-5
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-927-8
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-82-064-6
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2017Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-118-2
Teoria şi practica administrării publice2017S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-444-1
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-439-7
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2017S. C. „Elan Poligraf” S. R. L.
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-028-6
Ştiinţă, Educaţie, Cultură Наука, Образование, Культура,2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-039-3
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi2017F.E.-P. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-3131-8-6
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society2017Inst. de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2017"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan2017ISBN: 978-9975-121-38-5
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2017Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”ISBN: 978-9975-3174-2-9
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane2017Universitatea de Stat din Tiraspol
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health2017LUMEN Conference Center
Ecological and environmental chemistry 20172017Academy of Sciences of Moldova
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-205-4
Centenar Sfatul Ţării: 1917–20172017Editura Lexon PRIMISBN: 978-9975-139-54-0
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2017CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2017Facultas Verlags- und Buchhandels AGISBN: 978-3-903035-14-0
ISSN: 2520-3401
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova4, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-915-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-1-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-2-2
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători Ed. a 15-a, Vol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetătoriEd. a 15-a, Vol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-881-9
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEd. a 6-a, 2017Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-463-2
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 1-a, 2017Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-132-97-8
InteruniversitariaEdiția 12, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-197-2
InteruniversitariaEdiția 13, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-212-2
Securitatea informaţionalăEdiția 13, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-854-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 2, 2017Institutul Patrimoniului Cultural
Time for Challenges and Changes in the Teaching WorldEdiția 3, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-9904-8-6
Central and Eastern European ConferenceEditia 4, 2017Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-47-7
Conservation of plant diversityEdiția 5-a, 2017Gradina Botanica (Institut)
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-202-3.
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-201-6
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 7-a, 2017Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 9, 2017Editura UTMISBN: 978-9975-4264-8-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 9, 2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-030-9
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția a 10-a, 2017Institutul de Filologie
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția a 11-a, 2017"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-133-85-2
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția a 3-a, 2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-3021-7-3
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJANEdiţia a 3‒a, 2017Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-4371-7-2
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția a 9-a, 2017Institutul de Filologie
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția a III-a, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-132-99-2
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VIII-a , 2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3168-9-7
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativEdiţia a XII-a, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-942-1
Viitorul ne aparţineEdiția VII-a, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijlocI, 2017Î.S. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-9761-9-0
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.1, 2017Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-333-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.2, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-335-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.3, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-336-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.4, 2017UPS „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-337-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalitățiVII, 2017Tipogr. "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-108-27-0.
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondialeVIII, 2017Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavoneISBN: 978-9975-117-41-8
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol. 1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 5, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-892-5
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. I, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-214-4
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol. I, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-007-7
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. II, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 9975-76-215-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-893-2
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.1, 2017(Tipogr. "A & V Poligraf")ISBN: 978-9975-83-040-9
Știință, educație, culturăVol.2, 2017Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-041-6
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-894-9
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.3, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978- 9975-75-897-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.30, 2017PerformanticaISBN: 978-606-685-554-9
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.4, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-899-4
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.II, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
Information Technologies, Systems And NetworksVolumul 1, 2017Editura ULIMISBN: 978-9975-45-069-0
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017Tehnica UTMISBN: 978-9975-45-544-2
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017Tehnica UTMISBN: 978-9975-45-544-2
Пушкин и современность2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-180-4
Integrare prin cercetare și inovare.2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-814-1
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2016Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova2016"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-050-7
Tehnologii didactice moderne:2016Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-102-1
Integrarea economică Europeană2016Universitatea de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3147-1-8
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2016"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-829-5
Modern Technologies in the Food Industry2016Tehnica–Info
La început a fost opera2016Pan Europe - IașiISBN: 978-973-8483-79-8
Teoria şi practica administrării publice2016S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning2016Tipogr. “Sinectica-Com” SRLISBN: 978-9975-45-504-6
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies2016
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 1, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4453-9-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 2, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4000-6-0.
Creșterea economică în condițiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 3, 2016Institutul Național de Cercetări Economice
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 1, 2016Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-133-48-7
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-170-5.
Securitatea informaţionalăEdiția 12, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-788-1
Health Technology ManagementEditia 3, 2016Technical University of Moldova
Microbial BiotechnologyEdiția 3, 2016Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.1, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-933-83-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători Ediția 5, Vol.2, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.3, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 1-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-108-02-7
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectualeediţia a 18-a, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPIISBN: 978-9975-911-96-2
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția a 7-a, 2016Institutul de Filologie
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 8-a, 2016Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia a V-a , 2016Tipografia "Indigou Color"ISBN: 978-9975-3145-8-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VII-a , 2016"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-108-27-0
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția III, 2016Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 978-9975-4123-5-3
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia IV-a, 2016
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate changeEdiția IX, 2016Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3022-7-2
Viitorul ne aparțineEdiția VI-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.3, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.1, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-293-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.2, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-294-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.1, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-812-7
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-815-8
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.2, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-835-2
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-816-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.3, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-836-9
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.4, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Cadastru și DreptVol.46, 2016Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-284-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.5, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.6, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-842-0
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul I, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul II, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3058-2-2
Telecommunications, Electronics and Informatics2015Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-45-377-6
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2015Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-48-069-7
Școala modernă:2015Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-100-7
Teoria şi practica administrării publice2015„Garamont” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-3-0.
Abstract book. 2015ISBN: 978-9975-4126-1-2
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti2015CEP USM
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-786-7
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2015Комратский государственный университетISBN: 978-9975-83-000-3
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene :2015Editura Universităţii din OradeaISBN: 978-606-10-1614-3
ISBN: 978-9975-71-709-0
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 10-a, 2015F.E.-P. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-4000-6-0.
InteruniversitariaEdiția 10, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-143-9
Sielmen, october 2015Ediția 10-a, 2015Editura ALMAISBN: 978-606-567-284-0
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-169-9.
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 3, 2015Springer
Conservation of plant diversityEdiția 4-a, 2015Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-3036-8-2
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 5-a, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-90-4
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția a 6-a, 2015Institutul de Filologie
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context EuropeanEdiția a 8-a, 2015Institutul de Filologie
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / Vol.1, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-933-80-3
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / vol.2, 2015Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Viitorul ne aparţineEdiția V-a , 2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Workshop on Foundations of InformaticsI, 2015"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-4237-3-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.1, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-239-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.2, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-240-2
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 1, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-159-8
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniVol. 2 , 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-160-4
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol. 2., 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-184-2
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 3, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-161-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 4, Partea I, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-773-7
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 42 (2), 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-273-6.
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 44, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Analele ştiinţifice ale USM.Vol. II, 2015Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-182-8
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-714-0
Inginerie agrară şi transport autoVol.45, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-276-7
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVIII, 2015
Защита растений – результаты и перспективыБюллетень 47, 2015Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-266-9
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova2014Institutul de Chimie al AȘM
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2014S. C. „Elan Poligraf” S. R. L.ISBN: 978-9975-4241-8-9
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2014Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice2014S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.ISBN: 978-9975-4241-9-6.
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2014Grafema-LibrisISBN: 978-9975-52-165-9
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2014Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-4257-2-8
Modern Technologies in the Food Industry2014Tehnica–Info
Sustainable use and protection of animal world diversity:2014Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-379-7
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova3, 2014"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-68-244-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 9-a, 2014F.E.-P. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-9932-5-8
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.1, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.2, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-058-6
International Conference on Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
Conservation of plant diversityEdiția 3-a, 2014Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-370-4
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 4, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-136-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 4-a, 2014Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-52-2
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 8, 2014Editura UTMISBN: 978-9975-45-329-5.
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 7-a, 2014Institutul de Fizică Aplicată
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale modernePartea 1-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-066-6
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne Partea 2-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-068-0
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.1 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.2 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Medicină veterinarăVolumul 40, 2014Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-263-7
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul I, 2014CEP al Universității de Stat din Moldova
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul I, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-133-8
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul II, 2014CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-420-4
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul II, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-134-5
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013ISBN: 978-9975-76-099-7
Teoria şi practica administrării publice2013Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-5-8
Integrare prin cercetare şi inovare2013CEP USM
Integrare prin cercetare şi inovare.2013Universitatea de Stat din Moldova
International Conference on Intelligent Information Systems2013"VALINEX" SRL
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte2013Universitatea de Stat din Moldova
International Conference on Membrane Computing2013Valinex SRLISBN: 978-9975-4237-2-4
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 8-a, 2013F.E.-P. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-53-245-7
InteruniversitariaEdiția 08, 2013Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-106-4
Securitatea informaţionalăEdiția 10, 2013Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-640-2
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 2, 2013Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-62-343-8.
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 3-a, 2013Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversityEdiția 8-a, 2013Tipografia „Elan Poligraf”ISBN: 978-9975-66-361-8
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiția III-a, 2013Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 34, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-246-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (1), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-248-4
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (2), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-249-1
Contabilitate Vol.32, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-244-6
Cadastru și DreptVol.33, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
EconomieVol.37, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-252-1
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Medicină veterinarăVolumul 35, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-247-7
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul I, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVolumul II, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
In honorem Alexandru Moşanu: studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor2012Academia Română. Centrul de Studii Transilvane: P resa Universitară ClujeanăISBN: 978-973-7784-78-0
ISBN: 978-973-595-418-5
Information Technologies and Security2012Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'20122012National Technical University of Ukraine KPIISBN: 9781467302838
ISBN: 978-617607208-9
Fiziologia şi sănătatea2012Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞMISBN: 978-9975-62-323-0
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani2012Eco-TIRASISBN: 978-9975-66-231-4
Teoria şi practica administrării publice2012S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-4107-8-6
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 2-a, 2012Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Securitatea informaţionalăEdiția 9, 2012Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-499-6
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 6-a, 2012Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-66-290-1
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția II, 2012Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
EconomieVol.31, 2012ISBN: 978-9975-64-235-4
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2012
Teoria şi practica administrării publice2011Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-0-3.
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2011„Elena-V.I.” SRLISBN: 978-9975-106-78-8
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării2011Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-56-010-8
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective2011Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din BălţiISBN: 978-9975-50-060-9
International Workshop on Intelligent Information Systems2011Institute of Mathematics and Computer ScienceISBN: 978-9975-4237-0-0
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor2011Tipografia CentralăISBN: 978-9975-78-994-3
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 1, 2011Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-66-239-0.
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 1-a, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Securitatea informaţionalăEdiția 8, 2011Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
Arts and Desing Vol. 1, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-67-7
AgronomieVol.29, 2011Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-219-4
Cadastru şi dreptVol.30, 2011Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-215-6
Vol. 28 :Volumul 28, 2011"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-64-218-7
Securitatea informaţionalăEdiția 7, 2010Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 24 (1), 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-191-3
Economie. Vol. 25 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-193-7
Economie. Vol. 25 (2), 2010Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-194-4
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 26, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-195-1
Contabilitate Vol.27, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-997564-196-8
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitateEdiția 5, 2009Presa universitară bălţeanăISBN: 978-9975-50-038-8
Securitatea informaţionalăEdiția 6, 2009Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-459-0
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelorVol. 16, 2008CE UASMISBN: 978-9975-64-127-2
Magnetic resonance in condensed matter2007
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului2006Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-014-2
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 3-a, 2006Institutul de Fizică Aplicată
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2006ISBN: 978-9975-62-066-6
Чугаевская конференция по координационной химии2005Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția I, 2005Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 9975-62-145-7
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.1, 2005Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo”ISBN: 9975-931-97-9
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.2, 2005Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 9975-931-97-9