Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
Teoria și practica administrării publice2020Combinatul PoligraficISBN: 978-9975-3240-9-0
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ2020Инженерно-технический институт - ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Advanced Technology 2020Kharkiv Polytechnic InstituteDOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250161
Устойчивое развитие энергетики республики Беларусь: состояние и перспективы2020
The proceedings of the institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine2020Institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie2020Institutul de științe penale și criminologie aplicatăISBN: 978-9975-3314-2-5
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere2020Tipogragia «Grafema Libris»ISBN: 978-9975-52-224-3
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin2020International Hellenic University,
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health2020Universitatea „Dunarea de Jos”, GalațiISBN: 978-606-17-1691-3
International Conference on Intelligent Information Systems2020Tipografia "Valinex"ISBN: 978-9975-68-415-6
Agriculture and Food engineering2020University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iaşi
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:2020Institutul Național de Cercetări EconomiceISBN: 978-9975-3463-3-7
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale2020Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”ISBN: 978-9975-89-160-8
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova2020GRIIS-Moldova
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки2020ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»ISBN: 978-5-905200-43-4
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities2020
IEEE KhPI Week on Advanced Technology2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-073814236-4
Актуальные поблемы энергетики и экологии2020Одесская национальная академия пищевых технологий
Integrare prin cercetare si inovare.2020CEP USMISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 192020Garomont Studio
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective2020Tipografia "ADRILANG" SRLISBN: 978-9975-3423-0-8
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. Al xix-lea – prima jum. a sec. al xx-lea.2020Editura „Lexon-Prim”
Neuroscience for Medicine and Psychology2020Издательство ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5
DOI: 10.29003/m900.sudak.ns2020-16
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății2020Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-178-6
Analele ştiinţifice ale USM. Științe umanistice. Științe sociale2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172816072-6
Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice. Științe sociale2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii2020Tipografia «Lexon-Prim»ISBN: 978-9975-3454-7-7
EU Integration and Management of the Dniester River Basin2020Eco-TIRASISBN: XXXXXXXXXXXXXX
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2020Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10:24989/ocg.v.338
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice2020
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene2020Tipocart PrintISBN: 978-9975-3409-1-5
Integrare prin cercetare și inovare.2020CEP USMISBN: 978-9975-152-50-1
Integrare prin cercetare si inovare.2020CEP USMISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-69-3
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova2020MS LogoISBN: 978-9975-3481-3-3
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei2020Institutul de Istorie
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice2020Universitatea de Stat din Moldova
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv2020Tipografia UPS "Ion Creangă"ISBN: 978-9975-46-480-2
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”2020USMF
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2020Tipografia "A & V Poligraf"ISBN: 978-9975-83-101-7.
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale2020Tehnica-UTMISBN: 978-9975-45-654-8
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-299-1
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Vol. 7C, 2020The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-10-5
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Vol. 7S, 2020The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-10-5
Competitiveness and sustainable development2, 2020ISBN: 978-9975-45-652-4
Protecţia plantelor - realizări şi perspective57, 2020Tipografia "Print-Caro"
MedEspera8, 2020ISBN: 978-9975-151-11-5
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1658, 2020IOP Publishing LtdDOI: 10.1088/1742-6596/1658/1/011001
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1701, 2020IOP Publishing LtdISSN: 17426588
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, Vol.I, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-123-8
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, Vol.I adaos, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-52-215-1
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 14, 2020"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3392-9-2
InteruniversitariaEdiția 16, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-248-1
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemieEdiţia 18, 2020Institutul de IstorieISBN: 978-9975-3334-2-9
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 18, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-975-5.
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 2, 2020Tipografia "Garomont Studio"ISBN: 978-9975-3358-7-4
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 3-a, 2020Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-3422-5-4
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 4, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-56-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 5, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-52-222-9
E-Health and Bioengineering ConferenceEdiția 8, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172818803-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.1, 2020Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.2, 2020Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Conference on CommunicationsEdiția a 13-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172815611-8
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1001 , 2020Springer Nature Switzerland AG.ISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1002, 2020Springer VerlagISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1190 , 2020Springer Nature Switzerland AG.ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1191, 2020Springer Nature Switzerland AG.ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer EngineeringEdiția a 15-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Present Environment and Sustainable DevelopmentEdiția a 15-a, 2020Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Mechatronic Systems and MaterialsEdiția a 15-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172816956-9
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)Ediția a 16-a, 2020Springer Nature Switzerland AGISSN: 03029743
ISBN: 978-303057820-6
IEEE 16th International Conference on Intelligent Computer Communication and ProcessingEdiția a 16-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172819080-8
eLearning and Software for Education ConferenceEdiția a 16-a, Vol.3, 2020National Defence University - Carol I Printing HouseDOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, ProceedingsEdiția a 2-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogicEdiţia a 2-a, 2020Tipogragia Garomont StudioISBN: 978-9975-3452-6-2
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciencesEdiția a 2-a, 2020Azerbaijan National Academy of Sciences
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a , 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-985-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a rezumate, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-986-1
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”Ediția a 24-a, 2020Technical University “Gheorghe Asachi” of IașiISSN: 1844-7880
Биология – наука XXI векаEdiția a 24-a, 2020Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наукISBN: 978-5-91874-901-2
Conference on System Theory, Control and ComputingEdiția a 24-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172819809-5
Conference on Applied ElectronicsEdiția a 25-a, 2020IEEE Computer SocietyDOI: 10.23919/AE49394.2020.9232828
The Museum and Scientific ResearchEdiția a 27-a, 2020The Museum of Oltenia CraiovaISSN: ISSN 2668-5469; ISSN-L 2668-5469
Lecture Notes in Mechanical EngineeringEdiția a 3-a, 2020Springer Nature Switzerland AGISSN: 21954356
ISBN: 978-303050490-8
IFMBE ProceedingsEdiția a 4-a, 2020Springer Nature Switzerland AGISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumaneEdiția a 4-a, 2020Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-152-62-4
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția a 4-a, 2020Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-3392-1-6
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția a 4-a, 2020Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3382-6-4
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 4-a, 2020University of SplitISBN: 978-953-7220-52-5
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 40-a, 2020Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Proceedings of the International Semiconductor ConferenceEdiția a 43-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172811073-8
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia a 5-a jubiliară, 2020Tipografia USTISBN: 978-9975-76-315-8
Conference on Information Technology and NanotechnologyEdiția a 6-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172817041-1
Communication, Context and InterdisciplinarityEdiția a 6-a, Comm-a, 2020Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-00-6
Communication, Context and InterdisciplinarityEdiția a 6-a, Lite, 2020Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-00-6
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia a 6-a, Vol.I, 2020Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83-116-1
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia a 6-a, Vol.II, 2020Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83-115-4
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpaceEdiția a 7-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172816636-0
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducereEdiția a I-a, 2020Tipografia "Lexon-Prim"ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
Tradiţii şi procese etniceEdiția a I-a, 2020Tipogr. „Grafema Libris"ISBN: 978-9975-52-221-2
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки) Ediția a IV-a, Vol.4, 2020Інституту овочівництва і баштанництва НААН
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXIX-a, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-309-7
Viitorul ne aparţineEdiţia a X-a, 2020Tipogr. "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-3389-4-3
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and NanotechnologiesEdiția a X-a, 2020Constanta Maritime University
Forumul regional al energieiEdiția a XV-a , 2020
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția a XV-a, 2020BonsOfficesISBN: 978-9975-87-731-2
Conference on Development and Application SystemsEdiția a XV-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.DOI: 10.1109/DAS49615.2020.9108969
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”Ediția a XXVI-a, 2020Editura Universităţii din Bucureşti
Pattern Recognition and Tracking XXXIEdiția a XXXI-a, 2020The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străineEdiţia V, 2020ISBN: 978-9975-152-60-0
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetătoriNr.5, 2020Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”ISSN: ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.1, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-450-5
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.2, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.3, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.4, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-312-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-305-9.
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-304-2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-303-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-301-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-302-8
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesVol. 7L, 2020The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-10-5
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2020Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университетеISBN: 978-9975-83-055-3
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. VII, Partea 1, 2020Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. VII, Partea 2, 2020Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563 E-ISSN 2587-3571
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.1, 2020Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din ChișinăuISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-091-1
Studii culturaleVol.1, 2020Grafema LibrisISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correctionVol.1, 2020Shevchenko State UniversityISBN: 978-9975-150-59-0
ISBN: 978-9975-150-60-6.
E3S Web of ConferencesVol.171, 2020EDP SciencesDOI: 10.1051/e3sconf/202017102005
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.2, 2020Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din ChișinăuISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-092-8
E3S Web of ConferencesVol.208, 2020EDP SciencesISSN: 25550403
E3S Web of ConferencesVol.212, 2020EDP SciencesISSN: 25550403
E3S Web of ConferencesVol.215, 2020EDP SciencesISSN: 25550403
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.3, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-093-5
Creativitatea în jurnalismVol.3, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.36, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-744-4
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.37, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-742-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.38, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-743-7
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.4, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-094-2
Integrare prin cercetare și inovareVol.I, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
Integrare prin cercetare și inovareVol.II, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringVolume 11281, 2020SPIEISSN: 0277786X
ISBN: 978-151063325-4
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringVolume 11718, 2020SPIEISSN: 0277786X
ISBN: 978-151064271-3
World economy and international economic relationsVolume 3, 2020
Solid State PhenomenaVolume 312 SSP, 2020Trans Tech Publications LtdISSN: 10120394
ISBN: 978-303573793-6
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVolumul I, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-307-3
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul I, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul I, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVolumul I, 2020ISBN: 978-9975-3311-6-6
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul I, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din BălţiISBN: 978-9975-50-255-9
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVolumul II, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-308-0
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul II, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul II, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul II, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din BălţiISBN: 978-9975-50-256-6
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVolumul II, 2020ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestiiVolumul V, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Valori ale mass-mediei în epoca contemporanăVolumul VII, 2020Institutul Patrimoniului Cultural
Lumina verbului matern2019Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-149-07-5
Teoria şi practica administrării publice2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-3240-4-5
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2019Tipografia „Adrilang“ISBN: 978-9975-3287-6-0
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2019Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 20182019Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-87-476-2
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale2019Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-156-4
Starea actuală a componentelor de mediu. 2019Institutul de Ecologie și GeografieISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3369-3-2
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre2019Institutul de Relații Internaționale din MoldovaISBN: 978-9975-3076-7-3
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte2019
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”2019Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-717-6
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales2019Universitatea de Stat de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3287-4-6
Современные достижения фармацевтической науки и практики2019УО «Витебский государственный медицинский университет»ISBN: 978-985-466-971-7
Отходы, причины их образования и перспективы использования2019Типография Кубанского государственного аграрного университетаISBN: 978-5-00097-843-6
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-149-58-7
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies2019
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere 2019Institutul de IstorieISBN: 978-9975-108-75-1
Euro chemistry conference2019University of Cordoba
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-693-3
Achievements and perspectives of modern chemistry2019Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-428-2
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-37-2
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-91-5.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Современные достижения органической химии2019Академия наук Республики Таджикистан
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri2019Tipogr. "Biotehdesign"
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”2019C.I.T.D.D. TulceaISBN: 978-606-8896-00-7
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3316-2-3
Heraldica Moldaviae2019ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
Book of Abstracts2019Gutenberg Univers Arad Publishing HouseISBN: 978-606-675-208-4
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale2019Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-108-88-1
Integrare prin cercetare și inovare.2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Управляемые электропередачи2019Институт энергетикиISBN: 978-9975-149-68-6
Impactul antropic asupra calității mediului.2019Tipogr. "Impressum"ISBN: 978-9975-3308-0-0
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere2019CEP USM, 2019ISBN: 978-9975-149-05-1
Anuarul Institutului de Istorie: 2019Editura Lexon PRIMISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice2019Universitatea de Stat din Moldova
Proceedings IMCS-552019Tipografia ValinexISBN: 978-9975-68-378-4
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu2019Tipografia "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-108-89-8
Multiculturalism through the lenses of literary discourse2019Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-09-9
Le Paléolitique supérieur de Roumanie en contexte du Paléolithique supérieur européen2019Institutul de Arheologie IasiISBN: 978-606-13-5201-2
Integrare prin cercetare și inovare2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi2019Biblioteca Științifică CentralăISBN: 978-9975-3331-2-2.
Conference on Innovative Research2019IOP PublishingDOI: 10.1088/1757-899X/572/1/011001
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Vol. 6L, 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-19-8
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus1, 2019Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIMISBN: 978-9975-3277-4-9
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei29, 2019
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 14-a/Vol. 1, 2019Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3305-6-5
Al XVIII-lea simpozion de numismatică Ed. a18-a, 2019ISBN: 978-9975-87-536-3
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 1, 2019Tipografia "Primex-Com"ISBN: 978-9975-3358-0-5
Техника и технологии в аграрном производствеEdiția 1-a, 2019Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 11, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-104-7
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 12, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-0-6
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 13, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-6-8
InteruniversitariaEdiția 14, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-234-4.
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.1, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.2, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-962-5
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-961-8
Unicitate şi diversitate prin folclorEdiția 2, 2019Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-66-8
Central European NMR Symposium and Bruker Users MeetingEdiția 21, 2019Bruker BioSpinISBN: 978-86-7220-100-0
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 4, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-105-4
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 4, 2019SpringerISBN: 978-3-030-31866-6
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativEdiția 4-a, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 5, 2019Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-59-0
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativEdiția 5-a, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.1, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.2, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-67-6
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 9, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-243-6
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția a 1-a, 2019Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaISBN: 978-9975-3290-4-0
Electronics, Communications and ComputingEditia a 10-a, 2019ISBN: 978-9975-108-84-3
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția a 12-a, 2019Institute of Physics PublishingISSN: 17578981, 1757899X
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 21-a , 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-968-7
The Environment and the IndustryEdiția a 22-a, Book of abstracts, 2019National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: http://doi.org/10.21698/simi.2019
ISSN: 1843-5831
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția a 3-a, 2019Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3316-1-6
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 39-a, 2019Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică ediţia a 4-a, 2019Tipogr. "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-657-5
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția a 5-a, Vol. I, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-3312-6-5
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția a 5-a, Vol. II, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-3312-7-2
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiuneEdiția a 7-a, 2019Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USMISBN: 978-9975-72-366-4
Amorphous and Nanostructured ChalcogenidesEdiția a 9-a, 2019Universitatea Tehnică a Moldovei
Structuri arheologice din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistreanEdiția a IV-a, 2019Editura MegaISBN: 978-606-020-157-1
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVIII-a, 2019Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-280-9
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвиткуEdiția a V-a, 2019ТОВ «Нілан-ЛТД»
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția a V-a, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3302-8-2
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a V-a, 2019Academia de Administrare Publică
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологійEdiția a VII-a, 2019Полтавська державна аграрна академіяDOI: 10.5281/zenodo.3252915
European Conference on Neutron ScatteringEdiția a VII-a, 2019
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia a VIII-a, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-236-8
Preocupări contemporane ale științelor socioumaneEdiția a X-a , 2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3371-7-5
Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистемEdiția a XVII-a, 2019Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculariEdiția a XXVII-a, 2019Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia V-a, 2019Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-695-7
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 2, 2019Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european.Partea 3, 2019Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3377-6-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.1, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-2-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-3370-3-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.3, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-4-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.4, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-5-2
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:V.2, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149- 88-4
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 1, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-50-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-284-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-271-7
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-285-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-268-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 2, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-51-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-286-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-270-0
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-269-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-267-0
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 6, 2019Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. I, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-289-2
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. II, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-290-8
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. VI, Partea 1, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. VI, Partea 2, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Vol.1, 2019CEP USMISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-3246-7-0
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-085-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.35, 2019PerformanticaISBN: 978-606-685-687-4
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXII, No. 1, 2019CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXII, No. 2, 2019CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul I, 2019ISBN: 978-9975-45-588-6
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul II, 2019ISBN: 978-9975-45-589-3
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesX, 2019Tipografia "Print Caro"ISBN: 978-9975-3371-4-4
Neuroscience for medicine and psychology2018ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-05830-2
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-058-3
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare2018Tirografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-3168-7-3
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova2018Pan EuropeISBN: 978-973-8483-84-2
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2018Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1737-5
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v331
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics2018Tiraspol State UniversityISBN: 978-9975-76-247-2
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2018"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2018Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3471-1-2
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 2018ISBN: 978-9975-121-48-4
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor2018
The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, microbiology and citobiology2018Ars DocendiISBN: 978-606-998-044-6
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova2018Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-20-0
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. 2018CEP USM, 2018
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 2018ISBN: 978-9975-3183-9-6
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
International congress on oil and protein crops2018Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-3178-5-6
Euroinvent 20182018Gheorghe Asachi Technical University of IasiISSN: Print 2601-4580
ISSN: On-line 2601-4599
Water JPI 20182018Academy of Finland
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности2018Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
Creativitatea în jurnalism2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-34-2.
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”ISBN: 978-9975-88-031-2
IUPAC Postgraduate Summer School on Green Chemistry _20182018Università Ca’ Foscari, Venice, Italy
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-48-9.
Istorie şi cultură2018Institutul de IstorieISBN: 978-9975-3283-6-4
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-50-2.
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-49-6.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-990-2.
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2018CEP USM, 2018
Modern Technologies in the Food Industry2018ISBN: 978-9975-87-428-1
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 20182018Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-3164-5-3
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3276-0-2
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research2018CEP USM
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică2018Tipogr. „Biotehdesign“
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CISBN: 978-9975-88-056-5
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate2018Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”ISBN: 978-9975-50-226-9
Curriculumul şcolar2018Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-3178-4-9.
Functional Ecology of Animals2018Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3159-7-5
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei2018CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-59-5
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3225-3-9
Научно-образовательное пространство:2018Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-068-3
Provocări şi oportunităţi în educaţie2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CahulISBN: 978-9975-88-054-1
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare2018Editura UPS „I.Creangă“ISBN: 978-9975-136-87-7
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Teoria şi practica administrării publice2018Academia de Administrare Publică
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta2018Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Telecommunications, Electronics and Informatics6, 2018ISBN: 978-9975-45-540-4
MedEspera7, 2018
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 1, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-8-3
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 2, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-9-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 10, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-063-7
Securitatea informaţionalăEdiția 14, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-910-6
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-927-4
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-926-7
High Magnetic Fields in Semiconductor PhysicsEdiția 23, 2018Euroscience Open Forum
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiţia 3, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-074-3
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 4, 2018Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-0-0224-0
Microbial BiotechnologyEdiția 4, 2018Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-3178-8-7
Traditie și inovare în cercetarea științifică Ediția 7, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-225-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.1, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-45-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.2, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-46-1
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 8, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-235-1
Kreatikon. Creativitate. Formare. PerformanțăEdiția a 14-a , 2018Profesionistii Imprimarilor din Moldova, IașiISBN: 978-9975-56-579-0
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 2-a, 2018Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”ISBN: 978-9975-3178-9-4
The Environment and the IndustryEdiția a 21-a, Book of abstracts, 2018National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
The Environment and the IndustryEdiția a 21-a, Proceedings Book, 2018National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 3-a, 2018University of SplitISBN: 978-953-7220-29-7
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 38-a, 2018Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Midwest Enzyme Chemistry ConferenceEdiția a 38-a, 2018Northwestern University, USA
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția a 4-a, Vol. II, 2018Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83084-3
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția a 9-a, 2018Institutul de Fizică Aplicată
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-238-0
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-239-7
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвиткуEdiția a IV-a, 2018ТОВ «Нілан-ЛТД»
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and NanotechnologiesEdiția a IX-a, 2018SPIEISSN: 0277-786X ISSN: 1996-756X (electronic)
ISBN: 9781510626133 ISBN: 9781510626140 (electronic)
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a IX-a , 2018"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3277-5-6.
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVII-a, 2018Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-246-5
Chemistry, Structure and Function of BiomoleculesEdiția a VI-a, 2018Institute of Bioorganic Chemistry
Аналитика РБ-2018Ediția a VI-a, 2018Белорусский государственный университет
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socialăEdiția a XVII-a, 2018Societatea de Stiințe Farmaceutice din RomâniaISSN: 2537-2823
Ресурси природних вод Карпатського регіонуEdiția a XVII-a, 2018Національний університет «Львівська політехніка»
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyondEdiția a XXIV-a, 2018University of Cantabria
Romanian Chemistry ConferenceEdiția a XXXV-a, 2018Centrul de Cercetare Oltchim
Breviarium Nr.3, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-87-8
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 1, 2018Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3298-2-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.1, 2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.2, 2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.3, 2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiTeze, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-934-2
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.1, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-9975-3272-5-1
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.2, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-99753272-7-5
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-252-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-229-8
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-230-4
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-249-6
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-250-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-231-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-251-9
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-232-8
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 47, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-296-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-233-5
Zootehnie şi Biotehnologii agricole Vol. 52(2), 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-302-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. I, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-041-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. II, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CahulISBN: 978-9975-88-042-8
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.1, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-932-8
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-057-7
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-931-1
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-931-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975- 83-058-4
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.32, 2018PerformanticaISBN: 978-606-685-614-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.33, 2018PerformanticaISBN: 978-606-685-616-4
Cadastru și DreptVol.48, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-297-2
Medicină veterinarăVol.49, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-271-2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economiceVol.50, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-299-6
Inginerie agrară şi transport autoVol.51, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-300-9
Agronomie şi agroecologieVol.52(1), 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-
Horticultura. AgronomieVol.53, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-304-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXI, No. 1, 2018CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXI, No. 2, 2018CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеТом II, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Управляемые электропередачи2017Институт энергетики
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-028-6
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2017
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-439-7
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-444-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Teoria şi practica administrării publice2017S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-64-5
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society2017Inst. de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi2017ISBN: 978-9975-3131-8-6
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2017"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Trends in Organic Synthesis2017École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Environmental, Industrial and Energy Security2017Rezultate Căutare Rezultate de pe web Севастопольский государственный университетISBN: 978-5-9907603-7-0
Neuroscience for medicine and psychology2017ООО “МАКС Пресс”
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2017Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-118-2
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-927-8
Chemistry, physics and technology of surface 2017Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of UkraineISBN: 978-966-02-8223-0
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Чугаевская конференция по координационной химии2017Российская Академия Наук
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2017Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”ISBN: 978-9975-3174-2-9
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3168-4-2
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-916-2
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2017Facultas Verlags- und Buchhandels AGISBN: 978-3-903035-14-0
ISSN: 2520-3401
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects2017Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-66-590-2
Centenar Sfatul Ţării: 1917–20172017Editura Lexon PRIMISBN: 978-9975-139-54-0
Ecological and environmental chemistry 20172017Academy of Sciences of Moldova
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health2017LUMEN Conference Center
Ştiinţă, Educaţie, Cultură Наука, Образование, Культура,2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-039-3
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane2017Universitatea de Stat din Tiraspol
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-64-5
ISBN: 978-9975-3371-9-9
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-205-4
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan2017ISBN: 978-9975-121-38-5
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2017CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-3168-4-2
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-82-064-6
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-033-0
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova4, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-915-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-1-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-2-2
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători Ed. a 15-a, Vol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetătoriEd. a 15-a, Vol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-881-9
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ:Ed. a 3-a, 2017Tipografia "Centrografic"ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 1-a, 2017Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-132-97-8
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 10, 2017Institutul de Filologie
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 11, 2017"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-133-85-2
Keele Meeting on AluminiumEdiția 12, 2017Keele University
InteruniversitariaEdiția 12, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-197-2
InteruniversitariaEdiția 13, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-212-2
Securitatea informaţionalăEdiția 13, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-854-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 2, 2017Institutul Patrimoniului Cultural
Time for Challenges and Changes in the Teaching WorldEdiția 3, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-9904-8-6
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 4, 2017Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-47-7
Conservation of plant diversityEdiția 5-a, 2017Gradina Botanica (Institut)
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 6, 2017Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-463-2
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-202-3.
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-201-6
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 7-a, 2017Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 9, 2017Institutul de Filologie
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 9, 2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-030-9
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 9, 2017Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-4264-8-0
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protectionEdiția a 10-a, 2017Institute of Chemistry Timişoara of the Romanian Academy
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial OptimizationEdiția a 15-a, 2017University of Cologne
Provocări ale Farmacoterapiei ContemporaneEdiția a 2-a, 2017Societea de Ştiinţe Farmaceutice din România
Conference on Chemistry and Chemical EngineeringEdiția a 20-a, 2017Universitatea Politehnica din Bucuresti
The Environment and the IndustryEdiția a 20-a, Proceedings Book, 2017National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția a 3-a, 2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-3021-7-3
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 37-a, 2017Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJANEdiţia a 3‒a, 2017Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-4371-7-2
Middle Atlantic Regional MeetingEdiția a 45-a, 2017
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția a III-a, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-132-99-2
Достижения молодых ученых: химические наукиEdiția a III-a, 2017Башкирский Государственный Университет
International Conference in Chemistry Kyiv-ToulouseEdiția a IX-a, 2017
Аналитика РБ-2017Ediția a V-a, 2017Белорусский государственный университетISBN: 978-985-553-432-8
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образованиEdiția a V-a, 2017Институт металлургии УрО РАНISBN: 978-5-9909772-9-7
Химическая термодинамика и кинетикаEdiția a VII-a, 2017Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Интегрированное управление трансграничным бассейном ДнестраEdiția a VIII-a, 2017Eco-TIRASISBN: 978-9975-66-591-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VIII-a , 2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3168-9-7
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativEdiţia a XII-a, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-942-1
Metode și mijloace de învățământ pentru chimieEdiția a XLVI-a, 2017Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ресурси природних вод Карпатського регіонуEdiția a XVI-a, 2017Національний університет «Львівська політехніка»
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculariEdiția a XXVI-a, 2017Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
Viitorul ne aparţineEdiția VII-a, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijlocI, 2017Î.S. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-9761-9-0
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.1, 2017Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-333-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.2, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-335-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.3, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-336-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.4, 2017UPS „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-337-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalitățiVII, 2017Tipogr. "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-108-27-0.
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondialeVIII, 2017Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavoneISBN: 978-9975-117-41-8
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 5, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-892-5
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol. I, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-007-7
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. I, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-214-4
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. II, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 9975-76-215-1
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.1, 2017(Tipogr. "A & V Poligraf")ISBN: 978-9975-83-040-9
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-893-2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-894-9
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-040-1
ISBN: 978-9975-3171-6-0
Știință, educație, culturăVol.2, 2017Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-041-6
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.3, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978- 9975-75-897-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.30, 2017PerformanticaISBN: 978-606-685-554-9
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.31, 2017PerformanticaISBN: 978-606-685-555-6
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.4, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-899-4
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.II, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LX, 2017CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Information Technologies, Systems And NetworksVolumul 1, 2017Editura ULIMISBN: 978-9975-45-069-0
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Contaminated sites2016Slovak Environment AgencyISBN: 978-80-89503-54-4
La început a fost opera2016Pan Europe - IașiISBN: 978-973-8483-79-8
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova2016"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-050-7
Integrare prin cercetare și inovare.2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-814-1
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-829-5
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Chemistry, physics and technology of surface 2016Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of UkraineISBN: 978-966-02-7921-6
Integrarea economică Europeană2016Universitatea de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3147-1-8
A.I.Cuza University Days2016Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields2016R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Tehnologii didactice moderne:2016Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-102-1
Пушкин и современность2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-180-4
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar 2016SRL „Garomont Studio”ISBN: 978-9975-46-291-4
Teoria şi practica administrării publice2016S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Modern Technologies in the Food Industry2016Tehnica-Info
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning2016Tipogr. “Sinectica-Com” SRLISBN: 978-9975-45-504-6
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies2016
Neuroscience for medicine and psychology2016ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2016"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2016Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 1, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4453-9-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 2, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4000-6-0.
Creșterea economică în condițiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 3, 2016Institutul Național de Cercetări Economice
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 1, 2016Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-133-48-7
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-170-5.
Securitatea informaţionalăEdiția 12, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-788-1
Health Technology ManagementEditia 3, 2016Technical University of Moldova
Microbial BiotechnologyEdiția 3, 2016Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.1, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-933-83-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători Ediția 5, Vol.2, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.3, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 7, 2016Institutul de Filologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 1-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-108-02-7
Medical Plants – present and perspectivesEdiția a 12-a, 2016NIRDBS/„Stejarul“ Biological Research CentreISSN: Print ISSN: 1223-6578 Online ISSN: 2247-2711
Balkan Workshop on Applied PhysicsEdiția a 16-a, 2016Ovidius University of Constanta
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectualeediţia a 18-a, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPIISBN: 978-9975-911-96-2
The Environment and the IndustryEdiția a 19-a, Book of abstracts, 2016National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2016
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 2-a, 2016University of SplitISBN: 978-953-7220-25-9
Conspecte numismaticeEdiția a 6-a, 2016Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”ISBN: 978-9975-71-851-6
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 8-a, 2016Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Достижения химии в агропромышленном комплексеEdiția a II-a, 2016Башкирский Государственный Аграрный УниверситетISBN: 978-5-7456-0499-7
Small-angle neutron scatteringEdiția a III-a, 2016Joint Institute for Nuclear ResearchISBN: 978-5-9530-0443-5
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia a V-a, 2016Tipografia "Indigou Color"ISBN: 978-9975-3145-8-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VII-a , 2016"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-108-27-0
Topical issues of new drugs developmentEdiția a XXIII-a, 2016National University of Pharmacy
Romanian Chemistry ConferenceEdiția a XXXIV-a, 2016Centrul de Cercetare Oltchim
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția III, 2016Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 978-9975-4123-5-3
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia IV-a, 2016
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate changeEdiția IX, 2016Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3022-7-2
Viitorul ne aparțineEdiția VI-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.3, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.1, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-293-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.2, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-294-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-812-7
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-815-8
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.1, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-816-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-184-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.2, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-835-2
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.3, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-836-9
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.4, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Cadastru și DreptVol.46, 2016Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-284-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.5, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.6, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-842-0
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LIX, 2016CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Sisteme Informaționale Geografice Ediția XXII-a - 20152015Academia de Stiinte a Moldovei
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-786-7
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:2015Editura Universităţii din OradeaISBN: 978-606-10-1614-3
ISBN: 978-9975-71-709-0
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-48-069-7
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2015Комратский государственный университетISBN: 978-9975-83-000-3
Școala modernă:2015Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-100-7
Teoria şi practica administrării publice2015„Garamont” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-3-0.
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2015Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti2015CEP USM
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Abstract book. 2015ISBN: 978-9975-4126-1-2
Telecommunications, Electronics and Informatics2015ISBN: 978-9975-45-377-6
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3058-2-2
Conference on Drought: Research and Science-Policy Interfacing2015CRC Press/BalkemaISBN: 9781138027794
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion2015Casa Cărţii de Ştiinţă
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Protecţia plantelor - realizări şi perspective47, 2015Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-266-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 10-a, 2015ISBN: 978-9975-4000-6-0.
InteruniversitariaEdiția 10, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-143-9
Sielmen, october 2015Ediția 10-a, 2015Editura ALMAISBN: 978-606-567-284-0
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-169-9.
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 3, 2015Springer
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 3, 2015Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-137-48-5
Conservation of plant diversityEdiția 4-a, 2015Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-3036-8-2
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 5-a, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-90-4
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 6, 2015Institutul de Filologie
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context EuropeanEdiția 8, 2015Institutul de Filologie
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / Vol.1, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-933-80-3
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / vol.2, 2015Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Metode și mijloace de învățământ pentru chimieEdiția a XLIV-a, 2015Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Viitorul ne aparţineEdiția V-a , 2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Workshop on Foundations of InformaticsI, 2015"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-4237-3-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.1, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-239-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.2, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-240-2
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 1, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-159-8
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniVol. 2 , 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-160-4
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 3, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-161-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 4, Partea I, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-773-7
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 42 (2), 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-273-6.
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 44, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Analele ştiinţifice ale USM.Vol. II, 2015Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-182-8
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-714-0
Inginerie agrară şi transport autoVol.45, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-276-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVIII, 2015CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Studii de arhondologie şi geneaologieVolumul III, 2015Editura Lexon PRIMISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-3102-2-2
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVIII, 2015
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2014Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2014Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-4257-2-8
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2014ISBN: 978-9975-4241-8-9
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică2014Print-CaroISBN: 978- 9975-56-177-8
Modern Technologies in the Food Industry2014Tehnica-Info
Teoria şi practica administrării publice2014ISBN: 978-9975-4241-9-6.
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova2014Institutul de Chimie al AȘM
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2014Grafema-LibrisISBN: 978-9975-52-165-9
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova2014Centrul de Cultură şi Istorie Militară
Sustainable use and protection of animal world diversity:2014Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-379-7
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova3, 2014"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-68-244-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 9-a, 2014ISBN: 978-9975-9932-5-8
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.1, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.2, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-058-6
Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
International Conference on Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
Conservation of plant diversityEdiția 3-a, 2014Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-370-4
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 4, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-136-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 4-a, 2014Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-52-2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 5, 2014
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 8, 2014Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-45-329-5.
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 1-a, 2014University of SplitISBN: 978-953-7220-15-0
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 7-a, 2014Institutul de Fizică Aplicată
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale modernePartea 1-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-066-6
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne Partea 2-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-068-0
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.1 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2014CEP al Universității de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.2 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2014CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-420-4
Medicină veterinarăVol.40, 2014Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-263-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVII, 2014CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul I, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-133-8
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul II, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-134-5
International Conference on Intelligent Information Systems2013"VALINEX" SRL
Integrare prin cercetare şi inovare.2013Universitatea de Stat din Moldova
International Conference on Membrane Computing2013Valinex SRLISBN: 978-9975-4237-2-4
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013ISBN: 978-9975-76-099-7
Integrare prin cercetare şi inovare2013CEP USM
Teoria şi practica administrării publice2013Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-5-8
Integrare prin cercetare și inovare.2013CEP USM, 2013
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte2013Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 8-a, 2013ISBN: 978-9975-53-245-7
InteruniversitariaEdiția 08, 2013Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-106-4
Securitatea informaţionalăEdiția 10, 2013Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-640-2
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 2, 2013Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-62-343-8.
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 3-a, 2013Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversityEdiția 8-a, 2013ISBN: 978-9975-66-361-8
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiția III-a, 2013Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 34, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-246-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (1), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-248-4
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (2), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-249-1
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
Contabilitate Vol.32, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-244-6
Cadastru și DreptVol.33, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Medicină veterinarăVol.35, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-247-7
EconomieVol.37, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-252-1
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVI, 2013CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'20122012National Technical University of Ukraine KPIISBN: 9781467302838
ISBN: 978-617607208-9
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor2012Academia Română. Centrul de Studii Transilvane: P resa Universitară ClujeanăISBN: 978-973-7784-78-0
ISBN: 978-973-595-418-5
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani2012Eco-TIRASISBN: 978-9975-66-231-4
Information Technologies and Security2012Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
In Memoriam2012Biroul pentru Reintegrare
Teoria şi practica administrării publice2012S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-4107-8-6
Fiziologia şi sănătatea2012Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞMISBN: 978-9975-62-323-0
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 2-a, 2012Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 4, 2012Institutul de FilologieISBN: 978-9975-4354-1-3.
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 5, 2012Institutul de FilologieISBN: 978-9975-4354-1-3.
Securitatea informaţionalăEdiția 9, 2012Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-499-6
Conservation of plant diversityEdiţia a 2-a, 2012Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-311-7
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 6-a, 2012Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-66-290-1
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția II, 2012Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
EconomieVol.31, 2012ISBN: 978-9975-64-235-4
Modern Technologies in the Food IndustryVolume I, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
Modern Technologies in the Food IndustryVolume II, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LV, 2012CERES Publishing HouseISSN: ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2012
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2011„Elena-V.I.” SRLISBN: 978-9975-106-78-8
In honorem Ion Şişcanu2011Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-53-6
International Workshop on Intelligent Information Systems2011Institute of Mathematics and Computer ScienceISBN: 978-9975-4237-0-0
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective2011Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din BălţiISBN: 978-9975-50-060-9
Teoria şi practica administrării publice2011Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-0-3.
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării2011Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-56-010-8
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.2011Print-CaroISBN: 978- 9975-56-001-6
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor2011ISBN: 978-9975-78-994-3
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 1, 2011Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-66-239-0.
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 1-a, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Securitatea informaţionalăEdiția 8, 2011Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
Arts and Desing Vol. 1, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-67-7
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelorVol.28, 2011"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-64-218-7
AgronomieVol.29, 2011Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-219-4
Cadastru şi dreptVol.30, 2011Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Conservarea diversităţii plantelorEdiția 1, 2010Gradina Botanica (Institut)
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 3, 2010Institutul de FilologieISBN: 978-9975-4132-8-2
Securitatea informaţionalăEdiția 7, 2010Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 24 (1), 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-191-3
Economie. Vol. 25 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-193-7
Economie. Vol. 25 (2), 2010Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-194-4
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 26, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-195-1
Contabilitate Vol.27, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-997564-196-8
Protecţia plantelor - realizări şi perspective40, 2009
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitateEdiția 5, 2009Presa universitară bălţeanăISBN: 978-9975-50-038-8
Securitatea informaţionalăEdiția 6, 2009Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-459-0
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelorVol. 16, 2008CE UASMISBN: 978-9975-64-127-2
Управляемые электропередачи2007Институт энергетикиISBN: 978-9975-62-194-6
Magnetic resonance in condensed matter2007
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (1), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-31-5
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (2), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-11-7
ISBN: 978-9975-946-37-7
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (3), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-11-7 (general)
ISBN: 978-9975-946-37-7
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului2006Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-014-2
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 3-a, 2006Institutul de Fizică Aplicată
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2006ISBN: 978-9975-62-066-6
Чугаевская конференция по координационной химии2005Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția I, 2005Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 9975-62-145-7
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.1, 2005Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo”ISBN: 9975-931-97-9
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.2, 2005Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 9975-931-97-9