Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2020Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10:24989/ocg.v.338
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective2020Tipografia "ADRILANG" SRLISBN: 978-9975-3423-0-8
Neuroscience for Medicine and Psychology2020Издательство ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5
DOI: 10.29003/m900.sudak.ns2020-16
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-299-1
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 192020Garomont Studio
Teoria și practica administrării publice2020Combinatul PoligraficISBN: 978-9975-3240-9-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-123-8
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 18, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-975-5.
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1001 , 2020Springer VerlagISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1002, 2020Springer VerlagISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1190 , 2020Springer VerlagISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1190 , 2020Springer VerlagISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția a 4-a, 2020Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-3392-1-6
E3S Web of ConferencesEdiția a IX-a, 2020EDP SciencesDOI: 10.1051/e3sconf/202017102005
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and NanotechnologiesEdiția a X-a, 2020Constanta Maritime University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-305-9.
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-304-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-303-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-301-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-302-8
IFMBE ProceedingsVol. 77, 2020SpringerISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-091-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-092-8
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.3, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-093-5
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.4, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-094-2
World economy and international economic relationsVolume 3, 2020
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul I, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul I, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVolumul I, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-307-3
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul II, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul II, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVolumul II, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-308-0
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies2019
Отходы, причины их образования и перспективы использования2019Типография Кубанского государственного аграрного университетаISBN: 978-5-00097-843-6
Euro chemistry conference2019University of Cordoba
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”2019Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-717-6
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3369-3-2
Heraldica Moldaviae2019ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales2019Universitatea de Stat de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3287-4-6
Book of Abstracts2019Gutenberg Univers Arad Publishing HouseISBN: 978-606-675-208-4
Cercetări arheologice în Republica Moldova: Campania 20182019Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-87-476-2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-149-58-7
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere2019CEP USM, 2019ISBN: 978-9975-149-05-1
Lumina verbului matern2019Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3316-2-3
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”2019C.I.T.D.D. TulceaISBN: 978-606-8896-00-7
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-91-5.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale2019Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-108-88-1
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice2019Universitatea de Stat din Moldova
Современные достижения фармацевтической науки и практики2019УО «Витебский государственный медицинский университет»ISBN: 978-985-466-971-7
Integrare prin cercetare și inovare.2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Integrare prin cercetare și inovare2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere 2019Institutul de IstorieISBN: 978-9975-108-75-1
Impactul antropic asupra calității mediului.2019Tipogr. "Impressum"ISBN: 978-9975-3308-0-0
Starea actuală a componentelor de mediu. 2019Institutul de Ecologie și GeografieISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
Proceedings IMCS-552019Tipografia ValinexISBN: 978-9975-68-378-4
Управляемые электропередачи2019Институт энергетикиISBN: 978-9975-149-68-6
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-37-2
Achievements and perspectives of modern chemistry2019Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-428-2
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-693-3
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2019Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-149-07-5
Anuarul Institutului de Istorie: 2019Editura Lexon PRIMISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri2019Tipogr. "Biotehdesign"
Simpozionul național de studii culturale: 2019Tipografia "Primex-Com"ISBN: 978-9975-3358-0-5
Современные достижения органической химии2019Академия наук Республики Таджикистан
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte2019
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre2019Institutul de Relații Internaționale din MoldovaISBN: 978-9975-3076-7-3
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2019Tipografia „Adrilang“ISBN: 978-9975-3287-6-0
Teoria şi practica administrării publice2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-3240-4-5
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale2019Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-156-4
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus1, 2019Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIMISBN: 978-9975-3277-4-9
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei29, 2019
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 14-a/Vol. 1, 2019Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3305-6-5
Al XVIII-lea simpozion de numismatică Ed. a18-a, 2019ISBN: 978-9975-87-536-3
Техника и технологии в аграрном производствеEdiția 1-a, 2019Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 11, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-104-7
InteruniversitariaEdiția 14, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-234-4.
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-961-8
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-962-5
Unicitate şi diversitate prin folclorEdiția 2, 2019Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-66-8
Central European NMR Symposium and Bruker Users MeetingEdiția 21, 2019Bruker BioSpinISBN: 978-86-7220-100-0
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 4, 2019SpringerISBN: 978-3-030-31866-6
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 4, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-105-4
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 5, 2019Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-59-0
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativEdiția 5-a, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.1, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.2, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-67-6
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 9, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-243-6
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția a 1-a, 2019Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaISBN: 978-9975-3290-4-0
Electronics, Communications and ComputingEditia a 10-a, 2019ISBN: 978-9975-108-84-3
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia a 12-a, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-0-6
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia a 13-a, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-6-8
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 21-a , 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-968-7
The Environment and the IndustryEdiția a 22-a, Book of abstracts, 2019National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: http://doi.org/10.21698/simi.2019
ISSN: 1843-5831
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția a 3-a, 2019Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3316-1-6
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică ediţia a 4-a, 2019Tipogr. "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-657-5
IFMBE ProceedingsEdiția a 4-a, 2019SpringerISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția a 5-a, Vol. I, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-3312-6-5
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția a 5-a, Vol. II, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-3312-7-2
Amorphous and Nanostructured ChalcogenidesEdiția a 9-a, 2019Universitatea Tehnică a Moldovei
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVIII-a, 2019Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-280-9
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвиткуEdiția a V-a, 2019ТОВ «Нілан-ЛТД»
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția a V-a, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3302-8-2
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a V-a, 2019Academia de Administrare Publică
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологійEdiția a VII-a, 2019Полтавська державна аграрна академіяDOI: 10.5281/zenodo.3252915
European Conference on Neutron ScatteringEdiția a VII-a, 2019
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia a VIII-a , 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-236-8
Preocupări contemporane ale științelor socioumaneEdiția a X-a , 2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3371-7-5
Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистемEdiția a XVII-a, 2019Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculariEdiția a XXVII-a, 2019Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia V-a, 2019Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-695-7
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.1, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-2-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.2, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-3-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.3, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-4-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.4, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-5-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-271-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 1, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-50-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-284-7
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-285-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-268-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 2, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-51-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-286-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-270-0
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-269-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-267-0
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 6, 2019Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. I, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-289-2
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. II, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-290-8
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. VI, Partea 1, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. VI, Partea 2, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-3246-7-0
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-085-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.35, 2019PerformanticaISBN: 978-606-685-687-4
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXII, No. 1, 2019CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXII, No. 2, 2019CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul I, 2019ISBN: 978-9975-45-588-6
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul II, 2019ISBN: 978-9975-45-589-3
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesX, 2019Tipografia "Print Caro"ISBN: 978-9975-3371-4-4
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности2018Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-990-2.
Научно-образовательное пространство:2018Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-068-3
Istorie şi cultură2018Institutul de IstorieISBN: 978-9975-3283-6-4
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. 2018CEP USM, 2018
IUPAC Postgraduate Summer School on Green Chemistry _20182018Università Ca’ Foscari, Venice, Italy
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2018CEP USM, 2018
Modern Technologies in the Food Industry2018ISBN: 978-9975-87-428-1
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 2018ISBN: 978-9975-3183-9-6
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-49-6.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research2018CEP USM
Water JPI 20182018Academy of Finland
Euroinvent 20182018Gheorghe Asachi Technical University of IasiISSN: Print 2601-4580
ISSN: On-line 2601-4599
Functional Ecology of Animals2018Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3159-7-5
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Creativitatea în jurnalism2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-34-2.
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-48-9.
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-50-2.
International congress on oil and protein crops2018Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-3178-5-6
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică2018Tipogr. „Biotehdesign“
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3276-0-2
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2018Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1737-5
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v331
Curriculumul şcolar2018Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta2018Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei2018CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-59-5
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2018"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova2018Pan EuropeISBN: 978-973-8483-84-2
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-058-3
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate2018Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”ISBN: 978-9975-50-226-9
Teoria şi practica administrării publice2018Academia de Administrare Publică
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3225-3-9
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare2018Editura UPS „I.Creangă“ISBN: 978-9975-136-87-7
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-3178-4-9.
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 2018ISBN: 978-9975-121-48-4
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics2018Tiraspol State UniversityISBN: 978-9975-76-247-2
Neuroscience for medicine and psychology2018ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-05830-2
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare2018Tirografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-3168-7-3
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova2018Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-20-0
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor2018
Telecommunications, Electronics and Informatics6, 2018ISBN: 978-9975-45-540-4
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 1, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-8-3
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 2, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-9-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 10, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-063-7
Securitatea informaţionalăEdiția 14, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-910-6
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-927-4
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-926-7
High Magnetic Fields in Semiconductor PhysicsEdiția 23, 2018Euroscience Open Forum
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiţia 3, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-074-3
Microbial BiotechnologyEdiția 4, 2018Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-3178-8-7
Traditie și inovare în cercetarea științifică Ediția 7, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-225-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.1, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-45-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.2, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-46-1
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 8, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-235-1
Kreatikon. Creativitate. Formare. PerformanțăEdiția a 14-a , 2018Profesionistii Imprimarilor din Moldova, IașiISBN: 978-9975-56-579-0
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 2-a, 2018Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”ISBN: 978-9975-3178-9-4
The Environment and the IndustryEdiția a 21-a, Book of abstracts, 2018National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
The Environment and the IndustryEdiția a 21-a, Proceedings Book, 2018National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
Midwest Enzyme Chemistry ConferenceEdiția a 38-a, 2018Northwestern University, USA
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția a 4-a, Vol. II, 2018Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83084-3
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția a 9-a, 2018Institutul de Fizică Aplicată
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-238-0
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-239-7
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвиткуEdiția a IV-a, 2018ТОВ «Нілан-ЛТД»
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and NanotechnologiesEdiția a IX-a, 2018SPIEISSN: 0277-786X ISSN: 1996-756X (electronic)
ISBN: 9781510626133 ISBN: 9781510626140 (electronic)
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a IX-a , 2018"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3277-5-6.
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVII-a, 2018Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-246-5
Аналитика РБ-2018Ediția a VI-a, 2018Белорусский государственный университет
Chemistry, Structure and Function of BiomoleculesEdiția a VI-a, 2018Institute of Bioorganic Chemistry
Ресурси природних вод Карпатського регіонуEdiția a XVII-a, 2018Національний університет «Львівська політехніка»
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socialăEdiția a XVII-a, 2018Societatea de Stiințe Farmaceutice din RomâniaISSN: 2537-2823
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyondEdiția a XXIV-a, 2018University of Cantabria
Romanian Chemistry ConferenceEdiția a XXXV-a, 2018Centrul de Cercetare Oltchim
Breviarium Nr.3, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-87-8
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiTeze, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-934-2
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.1, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-9975-3272-5-1
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.2, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-99753272-7-5
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-252-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-229-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-249-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-230-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-231-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-250-2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-251-9
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-232-8
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 47, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-296-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-233-5
Zootehnie şi Biotehnologii agricole Vol. 52(2), 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-302-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. I, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-041-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol. II, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CahulISBN: 978-9975-88-042-8
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.1, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-932-8
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-057-7
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975- 83-058-4
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-931-1
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.32, 2018PerformanticaISBN: 978-606-685-614-0
Cadastru și DreptVol.48, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-297-2
Medicină veterinarăVol.49, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-271-2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economiceVol.50, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-299-6
Inginerie agrară şi transport autoVol.51, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-300-9
Agronomie şi agroecologieVol.52(1), 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-
Horticultura. AgronomieVol.53, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-304-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXI, No. 1, 2018CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXI, No. 2, 2018CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеТом II, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Centenar Sfatul Ţării: 1917–20172017Editura Lexon PRIMISBN: 978-9975-139-54-0
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-927-8
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan2017ISBN: 978-9975-121-38-5
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society2017Inst. de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2017CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-205-4
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2017"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Чугаевская конференция по координационной химии2017Российская Академия Наук
Chemistry, physics and technology of surface 2017Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of UkraineISBN: 978-966-02-8223-0
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane2017Universitatea de Stat din Tiraspol
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-028-6
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health2017LUMEN Conference Center
Neuroscience for medicine and psychology2017ООО “МАКС Пресс”
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2017
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-439-7
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-444-1
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects2017Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-66-590-2
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi2017ISBN: 978-9975-3131-8-6
Ecological and environmental chemistry 20172017Academy of Sciences of Moldova
Trends in Organic Synthesis2017École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Environmental, Industrial and Energy Security2017Rezultate Căutare Rezultate de pe web Севастопольский государственный университетISBN: 978-5-9907603-7-0
Управляемые электропередачи2017Институт энергетики
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2017Facultas Verlags- und Buchhandels AGISBN: 978-3-903035-14-0
ISSN: 2520-3401
Teoria şi practica administrării publice2017S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-82-064-6
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-033-0
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3168-4-2
Ştiinţă, Educaţie, Cultură Наука, Образование, Культура,2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-039-3
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-916-2
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2017Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”ISBN: 978-9975-3174-2-9
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-64-5
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2017Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-118-2
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-3168-4-2
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova4, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-915-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-1-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-2-2
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători Ed. a 15-a, Vol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetătoriEd. a 15-a, Vol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-881-9
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 1-a, 2017Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-132-97-8
InteruniversitariaEdiția 12, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-197-2
Keele Meeting on AluminiumEdiția 12, 2017Keele University
Securitatea informaţionalăEdiția 13, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-854-3
InteruniversitariaEdiția 13, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-212-2
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 2, 2017Institutul Patrimoniului Cultural
Time for Challenges and Changes in the Teaching WorldEdiția 3, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-9904-8-6
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 4, 2017Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-47-7
Conservation of plant diversityEdiția 5-a, 2017Gradina Botanica (Institut)
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 6, 2017Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-463-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-202-3.
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-201-6
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 7-a, 2017Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 9, 2017Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-4264-8-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 9, 2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-030-9
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția a 10-a, 2017Institutul de Filologie
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protectionEdiția a 10-a, 2017Institute of Chemistry Timişoara of the Romanian Academy
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția a 11-a, 2017"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-133-85-2
Provocări ale Farmacoterapiei ContemporaneEdiția a 2-a, 2017Societea de Ştiinţe Farmaceutice din România
Conference on Chemistry and Chemical EngineeringEdiția a 20-a, 2017Universitatea Politehnica din Bucuresti
The Environment and the IndustryEdiția a 20-a, Proceedings Book, 2017National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția a 3-a, 2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-3021-7-3
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJANEdiţia a 3‒a, 2017Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-4371-7-2
Middle Atlantic Regional MeetingEdiția a 45-a, 2017
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția a 9-a, 2017Institutul de Filologie
Достижения молодых ученых: химические наукиEdiția a III-a, 2017Башкирский Государственный Университет
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția a III-a, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-132-99-2
International Conference in Chemistry Kyiv-ToulouseEdiția a IX-a, 2017
Аналитика РБ-2017Ediția a V-a, 2017Белорусский государственный университетISBN: 978-985-553-432-8
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образованиEdiția a V-a, 2017Институт металлургии УрО РАНISBN: 978-5-9909772-9-7
Химическая термодинамика и кинетикаEdiția a VII-a, 2017Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Интегрированное управление трансграничным бассейном ДнестраEdiția a VIII-a, 2017Eco-TIRASISBN: 978-9975-66-591-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VIII-a , 2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3168-9-7
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativEdiţia a XII-a, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-942-1
Metode și mijloace de învățământ pentru chimieEdiția a XLVI-a, 2017Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ресурси природних вод Карпатського регіонуEdiția a XVI-a, 2017Національний університет «Львівська політехніка»
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculariEdiția a XXVI-a, 2017Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
Viitorul ne aparţineEdiția VII-a, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijlocI, 2017Î.S. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-9761-9-0
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.1, 2017Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-333-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.2, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-335-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.3, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-336-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.4, 2017UPS „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-337-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalitățiVII, 2017Tipogr. "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-108-27-0.
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondialeVIII, 2017Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavoneISBN: 978-9975-117-41-8
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 5, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-892-5
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol. I, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-007-7
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. I, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-214-4
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. II, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 9975-76-215-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-893-2
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.1, 2017(Tipogr. "A & V Poligraf")ISBN: 978-9975-83-040-9
Știință, educație, culturăVol.2, 2017Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-041-6
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-040-1
ISBN: 978-9975-3171-6-0
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-894-9
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.3, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978- 9975-75-897-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.30, 2017PerformanticaISBN: 978-606-685-554-9
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.4, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-899-4
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.II, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LX, 2017CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Information Technologies, Systems And NetworksVolumul 1, 2017Editura ULIMISBN: 978-9975-45-069-0
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies2016
Integrarea economică Europeană2016Universitatea de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3147-1-8
La început a fost opera2016Pan Europe - IașiISBN: 978-973-8483-79-8
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2016Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Tehnologii didactice moderne:2016Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-102-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2016"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova2016"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-050-7
A.I.Cuza University Days2016Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Teoria şi practica administrării publice2016S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Chemistry, physics and technology of surface 2016Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of UkraineISBN: 978-966-02-7921-6
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar 2016SRL „Garomont Studio”ISBN: 978-9975-46-291-4
Contaminated sites2016Slovak Environment AgencyISBN: 978-80-89503-54-4
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Integrare prin cercetare și inovare.2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-814-1
Пушкин и современность2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-180-4
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning2016Tipogr. “Sinectica-Com” SRLISBN: 978-9975-45-504-6
Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields2016R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-829-5
Modern Technologies in the Food Industry2016Tehnica-Info
Neuroscience for medicine and psychology2016ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 1, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4453-9-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 2, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4000-6-0.
Creșterea economică în condițiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 3, 2016Institutul Național de Cercetări Economice
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 1, 2016Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-133-48-7
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-170-5.
Securitatea informaţionalăEdiția 12, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-788-1
Microbial BiotechnologyEdiția 3, 2016Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Health Technology ManagementEditia 3, 2016Technical University of Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.1, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-933-83-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători Ediția 5, Vol.2, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.3, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 1-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-108-02-7
Medical Plants – present and perspectivesEdiția a 12-a, 2016NIRDBS/„Stejarul“ Biological Research CentreISSN: Print ISSN: 1223-6578 Online ISSN: 2247-2711
Balkan Workshop on Applied PhysicsEdiția a 16-a, 2016Ovidius University of Constanta
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectualeediţia a 18-a, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPIISBN: 978-9975-911-96-2
The Environment and the IndustryEdiția a 19-a, Book of abstracts, 2016National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2016
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția a 7-a, 2016Institutul de Filologie
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 8-a, 2016Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Достижения химии в агропромышленном комплексеEdiția a II-a, 2016Башкирский Государственный Аграрный УниверситетISBN: 978-5-7456-0499-7
Small-angle neutron scatteringEdiția a III-a, 2016Joint Institute for Nuclear ResearchISBN: 978-5-9530-0443-5
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia a V-a , 2016Tipografia "Indigou Color"ISBN: 978-9975-3145-8-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VII-a , 2016"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-108-27-0
Topical issues of new drugs developmentEdiția a XXIII-a, 2016National University of Pharmacy
Romanian Chemistry ConferenceEdiția a XXXIV-a, 2016Centrul de Cercetare Oltchim
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția III, 2016Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 978-9975-4123-5-3
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia IV-a, 2016
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate changeEdiția IX, 2016Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3022-7-2
Viitorul ne aparțineEdiția VI-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.3, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.1, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-293-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.2, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-294-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-815-8
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.1, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-812-7
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-184-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.2, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-835-2
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-816-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.3, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-836-9
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.4, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Cadastru și DreptVol.46, 2016Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-284-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.5, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.6, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-842-0
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LIX, 2016CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-48-069-7
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2015Комратский государственный университетISBN: 978-9975-83-000-3
Școala modernă:2015Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-100-7
Telecommunications, Electronics and Informatics2015ISBN: 978-9975-45-377-6
Abstract book. 2015ISBN: 978-9975-4126-1-2
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-786-7
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2015Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti2015CEP USM
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:2015Editura Universităţii din OradeaISBN: 978-606-10-1614-3
ISBN: 978-9975-71-709-0
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3058-2-2
Teoria şi practica administrării publice2015„Garamont” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-3-0.
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion2015Casa Cărţii de Ştiinţă
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 10-a, 2015ISBN: 978-9975-4000-6-0.
InteruniversitariaEdiția 10, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-143-9
Sielmen, october 2015Ediția 10-a, 2015Editura ALMAISBN: 978-606-567-284-0
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-169-9.
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 3, 2015Springer
Conservation of plant diversityEdiția 4-a, 2015Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-3036-8-2
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 5-a, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-90-4
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția a 6-a, 2015Institutul de Filologie
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context EuropeanEdiția a 8-a, 2015Institutul de Filologie
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / Vol.1, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-933-80-3
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / vol.2, 2015Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Metode și mijloace de învățământ pentru chimieEdiția a XLIV-a, 2015Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Viitorul ne aparţineEdiția V-a , 2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Workshop on Foundations of InformaticsI, 2015"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-4237-3-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.1, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-239-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.2, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-240-2
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 1, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-159-8
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniVol. 2 , 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-160-4
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 3, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-161-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 4, Partea I, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-773-7
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 42 (2), 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-273-6.
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 44, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Analele ştiinţifice ale USM.Vol. II, 2015Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-714-0
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-182-8
Inginerie agrară şi transport autoVol.45, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-276-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVIII, 2015CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVIII, 2015
Защита растений – результаты и перспективыБюллетень 47, 2015Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-266-9
Sustainable use and protection of animal world diversity:2014Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-379-7
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2014ISBN: 978-9975-4241-8-9
Teoria şi practica administrării publice2014ISBN: 978-9975-4241-9-6.
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova2014Centrul de Cultură şi Istorie Militară
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2014Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-4257-2-8
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2014Grafema-LibrisISBN: 978-9975-52-165-9
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
Modern Technologies in the Food Industry2014Tehnica-Info
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2014Universitatea de Stat din Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova2014Institutul de Chimie al AȘM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova3, 2014"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-68-244-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 9-a, 2014ISBN: 978-9975-9932-5-8
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.1, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.2, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-058-6
International Conference on Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
Conservation of plant diversityEdiția 3-a, 2014Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-370-4
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 4, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-136-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 4-a, 2014Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-52-2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 5, 2014
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 8, 2014Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-45-329-5.
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 7-a, 2014Institutul de Fizică Aplicată
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale modernePartea 1-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-066-6
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne Partea 2-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-068-0
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.1 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2014CEP al Universității de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.2 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2014CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-420-4
Medicină veterinarăVol.40, 2014Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-263-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVII, 2014CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul I, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-133-8
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul II, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-134-5
International Conference on Intelligent Information Systems2013"VALINEX" SRL
Teoria şi practica administrării publice2013Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-5-8
Integrare prin cercetare și inovare.2013CEP USM, 2013
International Conference on Membrane Computing2013Valinex SRLISBN: 978-9975-4237-2-4
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte2013Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare2013CEP USM
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013ISBN: 978-9975-76-099-7
Integrare prin cercetare şi inovare.2013Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 8-a, 2013ISBN: 978-9975-53-245-7
InteruniversitariaEdiția 08, 2013Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-106-4
Securitatea informaţionalăEdiția 10, 2013Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-640-2
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 2, 2013Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-62-343-8.
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 3-a, 2013Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversityEdiția 8-a, 2013ISBN: 978-9975-66-361-8
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiția III-a, 2013Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 34, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-246-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (1), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-248-4
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (2), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-249-1
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
Contabilitate Vol.32, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-244-6
Cadastru și DreptVol.33, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Medicină veterinarăVol.35, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-247-7
EconomieVol.37, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-252-1
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVI, 2013CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Fiziologia şi sănătatea2012Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞMISBN: 978-9975-62-323-0
Teoria şi practica administrării publice2012S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-4107-8-6
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor2012Academia Română. Centrul de Studii Transilvane: P resa Universitară ClujeanăISBN: 978-973-7784-78-0
ISBN: 978-973-595-418-5
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'20122012National Technical University of Ukraine KPIISBN: 9781467302838
ISBN: 978-617607208-9
In Memoriam2012Biroul pentru Reintegrare
Information Technologies and Security2012Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani2012Eco-TIRASISBN: 978-9975-66-231-4
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 2-a, 2012Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Securitatea informaţionalăEdiția 9, 2012Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-499-6
Conservation of plant diversityEdiţia a 2-a, 2012Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-311-7
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 6-a, 2012Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-66-290-1
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția II, 2012Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
EconomieVol.31, 2012ISBN: 978-9975-64-235-4
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LV, 2012CERES Publishing HouseISSN: ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2012
Teoria şi practica administrării publice2011Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-0-3.
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2011„Elena-V.I.” SRLISBN: 978-9975-106-78-8
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor2011ISBN: 978-9975-78-994-3
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării2011Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-56-010-8
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective2011Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din BălţiISBN: 978-9975-50-060-9
International Workshop on Intelligent Information Systems2011Institute of Mathematics and Computer ScienceISBN: 978-9975-4237-0-0
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 1, 2011Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-66-239-0.
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 1-a, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Securitatea informaţionalăEdiția 8, 2011Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
Arts and Desing Vol. 1, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-67-7
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelorVol.28, 2011"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-64-218-7
AgronomieVol.29, 2011Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-219-4
Cadastru şi dreptVol.30, 2011Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Conservarea diversităţii plantelorEdiția 1, 2010Gradina Botanica (Institut)
Securitatea informaţionalăEdiția 7, 2010Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 24 (1), 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-191-3
Economie. Vol. 25 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-193-7
Economie. Vol. 25 (2), 2010Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-194-4
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 26, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-195-1
Contabilitate Vol.27, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-997564-196-8
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitateEdiția 5, 2009Presa universitară bălţeanăISBN: 978-9975-50-038-8
Securitatea informaţionalăEdiția 6, 2009Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-459-0
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelorVol. 16, 2008CE UASMISBN: 978-9975-64-127-2
Управляемые электропередачи2007Институт энергетикиISBN: 978-9975-62-194-6
Magnetic resonance in condensed matter2007
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (1), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-31-5
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului2006Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-014-2
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 3-a, 2006Institutul de Fizică Aplicată
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2006ISBN: 978-9975-62-066-6
Чугаевская конференция по координационной химии2005Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția I, 2005Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 9975-62-145-7
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.1, 2005Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo”ISBN: 9975-931-97-9
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.2, 2005Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 9975-931-97-9