Titlul culegeriiEdiția/volumul culegerii/anul publicăriiEdituraISSN / ISBN / DOI
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:2021Tipogr. “Arconteh”ISBN: 978-9975-3404-9-6
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului2021tipografia “Bons Offices SRL”ISBN: 978-9975-87-779-4
Issues in Toxicology2021Royal Society of ChemistryISSN: 17577179
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept2021Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAIISBN: 978-9975-121-76-7
Studies in Fuzziness and Soft Computing2021Springer Science and Business Media Deutschland GmbHISSN: 1434-9922
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1, Vol. 1009, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17578981
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1, Vol. 1018, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17578981
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1, Vol. 1031, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17578981
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1745, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17426588
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1758, 2021IOP Publishing LtdISSN: 17426588
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1828, 2021IOP Publishing LtdISBN: 17426588
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable societyEdiția 3, 2021ISSN: 2558 – 894X
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăEdiția 8, Vol.1, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-327-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-324-0
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 1(40), 2021Peal Press Ltd.ISBN: 978-3-512-31217-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-319-6
CEUR Workshop ProceedingsVol. 2833, 2021Taras Shevchenko National University of KyivISSN: 16130073
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-320-2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-321-9
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-322-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 6, 2021Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-323-3
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2021Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2021Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1
Устойчивое развитие энергетики республики Беларусь: состояние и перспективы2020
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale2020Tehnica-UTMISBN: 978-9975-45-654-8
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities2020
IEEE KhPI Week on Advanced Technology2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-073814236-4
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-69-3
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene2020Tipocart PrintISBN: 978-9975-3409-1-5
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2020Tipografia "A & V Poligraf"ISBN: 978-9975-83-101-7.
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”2020USMF
EU Integration and Management of the Dniester River Basin2020Eco-TIRASISBN: XXXXXXXXXXXXXX
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv2020Tipografia UPS "Ion Creangă"ISBN: 978-9975-46-480-2
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin2020International Hellenic University,
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei2020Institutul de Istorie
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii2020Tipografia «Lexon-Prim»ISBN: 978-9975-3454-7-7
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova2020MS LogoISBN: 978-9975-3481-3-3
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice2020Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice. Științe sociale2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie2020Institutul de științe penale și criminologie aplicatăISBN: 978-9975-3314-2-5
Integrare prin cercetare și inovare.2020CEP USMISBN: 978-9975-152-50-1
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:2020Institutul Național de Cercetări EconomiceISBN: 978-9975-3463-3-7
Agriculture and Food engineering2020University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iaşi
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale2020Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”ISBN: 978-9975-89-160-8
International Conference on Intelligent Information Systems2020Tipografia "Valinex"ISBN: 978-9975-68-415-6
The proceedings of the institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine2020Institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Advanced Technology 2020Kharkiv Polytechnic InstituteDOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250161
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ2020Инженерно-технический институт - ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice2020
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova2020GRIIS-Moldova
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere2020Tipogragia «Grafema Libris»ISBN: 978-9975-52-224-3
Актуальные поблемы энергетики и экологии2020Одесская национальная академия пищевых технологий
Integrare prin cercetare si inovare.2020CEP USMISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки2020ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»ISBN: 978-5-905200-43-4
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health2020Universitatea „Dunarea de Jos”, GalațiISBN: 978-606-17-1691-3
Integrare prin cercetare si inovare.2020CEP USMISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172816072-6
Analele ştiinţifice ale USM. Științe umanistice. Științe sociale2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
Cercetări arheologice în Republica Moldova2020Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-87-670-4
Cunoașterea - suport al integrării sociale2020Tipografia „Print-Caro”ISBN: 978-9975-3492-1-5
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale2020Tipografia ArtpoligrafISBN: 978-9975-3462-2-1
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 192020Garomont Studio
Neuroscience for Medicine and Psychology2020Издательство ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5
DOI: 10.29003/m900.sudak.ns2020-16
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective2020Tipografia "ADRILANG" SRLISBN: 978-9975-3423-0-8
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
Teoria și practica administrării publice2020Combinatul PoligraficISBN: 978-9975-3240-9-0
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane2020Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-3492-0-8
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2020Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10:24989/ocg.v.338
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. Al xix-lea – prima jum. a sec. al xx-lea.2020Editura „Lexon-Prim”
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-299-1
Proceedings of the 2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, EMC EUROPE2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172815579-1
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2020Tipografia „Adrilang“ISBN: 978-9975-3423-3-9
Un mediu sigur-sănătate protejată2020Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății2020Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-178-6
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Ediția 1, Vol. 749, 2020Institute of Physics PublishingISSN: 17578981
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Vol. 7C, 2020The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-10-5
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Vol. 7S, 2020The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-10-5
Competitiveness and sustainable development2, 2020ISBN: 978-9975-45-652-4
Protecţia plantelor - realizări şi perspective57, 2020Tipografia "Print-Caro"
MedEspera8, 2020ISBN: 978-9975-151-11-5
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1658, 2020IOP Publishing LtdDOI: 10.1088/1742-6596/1658/1/011001
Journal of Physics: Conference SeriesEdiția 1, Vol.1701, 2020IOP Publishing LtdISSN: 17426588
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.Ediția 12, 2020ULIM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, Vol.I, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-123-8
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 12, Vol.I adaos, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-52-215-1
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 14, 2020"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3392-9-2
InteruniversitariaEdiția 16, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-248-1
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Ediţia 18, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-975-5.
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemieEdiţia 18, 2020Institutul de IstorieISBN: 978-9975-3334-2-9
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția 2, 2020ISSN: 2558 – 894X
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 2, 2020Tipografia "Garomont Studio"ISBN: 978-9975-3358-7-4
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 3-a, 2020Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-3422-5-4
Latinitate, Romanitate, RomânitateEdiția 4, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-56-3
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 5, 2020Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-52-222-9
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia 6, Vol.1, 2020Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83-116-1
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Editia 6, Vol.2, 2020Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83-115-4
E-Health and Bioengineering ConferenceEdiția 8, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172818803-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.1, 2020Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 9, Vol.2, 2020Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Conference on CommunicationsEdiția a 13-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172815611-8
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1001 , 2020Springer Nature Switzerland AG.ISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 13-a, Vol. 1002, 2020Springer VerlagISBN: 2194-5357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1190 , 2020Springer Nature Switzerland AG.ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Advances in Intelligent Systems and ComputingEdiția a 14-a, Vol. 1191, 2020Springer Nature Switzerland AG.ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
Present Environment and Sustainable DevelopmentEdiția a 15-a, 2020Alexandru Ioan Cuza University of Iași
Mechatronic Systems and MaterialsEdiția a 15-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172816956-9
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer EngineeringEdiția a 15-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)Ediția a 16-a, 2020Springer Nature Switzerland AGISSN: 03029743
ISBN: 978-303057820-6
IEEE 16th International Conference on Intelligent Computer Communication and ProcessingEdiția a 16-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172819080-8
eLearning and Software for Education ConferenceEdiția a 16-a, Vol.3, 2020National Defence University - Carol I Printing HouseDOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciencesEdiția a 2-a, 2020Azerbaijan National Academy of Sciences
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, ProceedingsEdiția a 2-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogicEdiţia a 2-a, 2020Tipogragia Garomont StudioISBN: 978-9975-3452-6-2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a , 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-985-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 22-a rezumate, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-986-1
Биология – наука XXI векаEdiția a 24-a, 2020Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наукISBN: 978-5-91874-901-2
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”Ediția a 24-a, 2020Technical University “Gheorghe Asachi” of IașiISSN: 1844-7880
Conference on System Theory, Control and ComputingEdiția a 24-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172819809-5
Conference on Applied ElectronicsEdiția a 25-a, 2020IEEE Computer SocietyDOI: 10.23919/AE49394.2020.9232828
The Museum and Scientific ResearchEdiția a 27-a, 2020The Museum of Oltenia CraiovaISSN: ISSN 2668-5469; ISSN-L 2668-5469
Lecture Notes in Mechanical EngineeringEdiția a 3-a, 2020Springer Nature Switzerland AGISSN: 21954356
ISBN: 978-303050490-8
IFMBE ProceedingsEdiția a 4-a, 2020Springer Nature Switzerland AGISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 4-a, 2020University of SplitISBN: 978-953-7220-52-5
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumaneEdiția a 4-a, 2020Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-152-62-4
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanEdiția a 4-a, 2020Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-3392-1-6
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția a 4-a, 2020Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3382-6-4
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 40-a, 2020Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Proceedings of the International Semiconductor ConferenceEdiția a 43-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172811073-8
Mediul şi dezvoltarea durabilă,Ediţia a 5-a jubiliară, 2020Tipografia USTISBN: 978-9975-76-315-8
Conference on Information Technology and NanotechnologyEdiția a 6-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172817041-1
Communication, Context and InterdisciplinarityEdiția a 6-a, Comm-a, 2020Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-00-6
Communication, Context and InterdisciplinarityEdiția a 6-a, Lite, 2020Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-00-6
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpaceEdiția a 7-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.ISBN: 978-172816636-0
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducereEdiția a I-a, 2020Tipografia "Lexon-Prim"ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
Tradiţii şi procese etniceEdiția a I-a, 2020Tipogr. „Grafema Libris"ISBN: 978-9975-52-221-2
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăEdiția a III-a, 2020Print-CaroISBN: 978-9975-56-805-0
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки) Ediția a IV-a, Vol.4, 2020Інституту овочівництва і баштанництва НААН
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXIX-a, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-309-7
Viitorul ne aparţineEdiţia a X-a, 2020Tipogr. "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-3389-4-3
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and NanotechnologiesEdiția a X-a, 2020Constanta Maritime University
Forumul regional al energieiEdiția a XV-a , 2020
Conference on Development and Application SystemsEdiția a XV-a, 2020Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.DOI: 10.1109/DAS49615.2020.9108969
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacteEdiția a XV-a, 2020BonsOfficesISBN: 978-9975-87-731-2
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”Ediția a XXVI-a, 2020Editura Universităţii din Bucureşti
Pattern Recognition and Tracking XXXIEdiția a XXXI-a, 2020The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozoficeEdiția a-XI-a, Vol. 1, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-717-8
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străineEdiţia V, 2020ISBN: 978-9975-152-60-0
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetătoriNr.5, 2020Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”ISSN: ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.1, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-450-5
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.2, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.3, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământuluiSeria 22, Vol.4, 2020Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-312-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-305-9.
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 1(34), 2020CSIRO Publishing HouseISBN: 978-0-643-12109-6
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 1(37), 2020Dagens naeringsliv forlagISBN: 978-82-7346-353-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-304-2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 2(35), 2020GiperionISBN: 978-5-368-01372-5
CEUR Workshop ProceedingsVol. 2805, 2020CEUR-WSISSN: 16130073
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-303-5
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 3(36), 2020EnDeavours PublisherISBN: 979-1-293-10109-3
Scientific Collection ”InterConf”Vol. 3(39), 2020Peal Press Ltd.ISBN: 978-0-216-01072-7
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-301-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2020Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-302-8
Identities in Globalisation. Intercultural PerspectivesVol. 7L, 2020The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-10-5
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2020Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университетеISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. II, 2020Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университетеISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2020Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университетеISBN: 978-9975-83-055-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. IV, 2020Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университетеISBN: 978-9975-83-055-3
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.1, 2020Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din ChișinăuISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
Studii culturaleVol.1, 2020Grafema LibrisISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-091-1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVol.1, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-307-3
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.1, 2020ISBN: 978-9975-3311-6-6
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correctionVol.1, 2020Shevchenko State UniversityISBN: 978-9975-150-59-0
ISBN: 978-9975-150-60-6.
E3S Web of ConferencesVol.171, 2020EDP SciencesDOI: 10.1051/e3sconf/202017102005
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăVol.2, 2020Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-308-0
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleVol.2, 2020ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
Calitate în educație - imperativ al societății contemporaneVol.2, 2020Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din ChișinăuISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-092-8
E3S Web of ConferencesVol.208, 2020EDP SciencesISSN: 25550403
E3S Web of ConferencesVol.212, 2020EDP SciencesISSN: 25550403
E3S Web of ConferencesVol.215, 2020EDP SciencesISSN: 25550403
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.3, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-093-5
Creativitatea în jurnalismVol.3, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.36, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-744-4
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.37, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-742-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.38, 2020PerformanticaISBN: 978-606-685-743-7
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.4, 2020Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-094-2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.7, Partea 1, 2020Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.7, Partea 2, 2020Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563 E-ISSN 2587-3571
Integrare prin cercetare și inovareVol.I, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
Integrare prin cercetare și inovareVol.II, 2020CEP USMISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringVolume 11281, 2020SPIEISSN: 0277786X
ISBN: 978-151063325-4
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringVolume 11400, 2020SPIEISSN: 0277786X
ISBN: 978-151063577-7
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringVolume 11718, 2020SPIEISSN: 0277786X
ISBN: 978-151064271-3
World economy and international economic relationsVolume 3, 2020
Solid State PhenomenaVolume 312 SSP, 2020Trans Tech Publications LtdISSN: 10120394
ISBN: 978-303573793-6
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul I, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul I, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul I, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din BălţiISBN: 978-9975-50-255-9
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitorVolumul II, 2020Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din BălţiISBN: 978-9975-50-256-6
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești,Volumul II, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul II, 2020ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestiiVolumul V, 2020Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Valori ale mass-mediei în epoca contemporanăVolumul VII, 2020Institutul Patrimoniului Cultural
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesXI, 2020Tipografia "Print Caro"ISBN: 978-9975-3471-0-5
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales2019Universitatea de Stat de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3287-4-6
Отходы, причины их образования и перспективы использования2019Типография Кубанского государственного аграрного университетаISBN: 978-5-00097-843-6
Euro chemistry conference2019University of Cordoba
Современные достижения фармацевтической науки и практики2019УО «Витебский государственный медицинский университет»ISBN: 978-985-466-971-7
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice2019Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere2019CEP USM, 2019ISBN: 978-9975-149-05-1
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale2019Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-156-4
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-149-58-7
Управляемые электропередачи2019Институт энергетикиISBN: 978-9975-149-68-6
Современные достижения органической химии2019Академия наук Республики Таджикистан
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene2019Tipografia „Adrilang“ISBN: 978-9975-3287-6-0
Anuarul Institutului de Istorie: 2019Editura Lexon PRIMISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Starea actuală a componentelor de mediu. 2019Institutul de Ecologie și GeografieISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2019Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale2019Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-108-88-1
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”2019C.I.T.D.D. TulceaISBN: 978-606-8896-00-7
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-91-5.
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2019Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-89-2
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere 2019Institutul de IstorieISBN: 978-9975-108-75-1
Impactul antropic asupra calității mediului.2019Tipogr. "Impressum"ISBN: 978-9975-3308-0-0
Cercetări arheologice în Republica Moldova2019Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-87-476-2
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3316-2-3
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri2019Tipogr. "Biotehdesign"
Proceedings IMCS-552019Tipografia ValinexISBN: 978-9975-68-378-4
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-37-2
Achievements and perspectives of modern chemistry2019Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-428-2
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-693-3
Integrare prin cercetare și inovare.2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Book of Abstracts2019Gutenberg Univers Arad Publishing HouseISBN: 978-606-675-208-4
Lumina verbului matern2019Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Integrare prin cercetare și inovare2019CEP USMISBN: 978-9975-149-46-4
Conference on Innovative Research2019IOP PublishingDOI: 10.1088/1757-899X/572/1/011001
Heraldica Moldaviae2019ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte2019
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre2019Institutul de Relații Internaționale din MoldovaISBN: 978-9975-3076-7-3
Învățământul artistic – dimensiuni culturale2019ISBN: 978-9975—84-088-0
Multiculturalism through the lenses of literary discourse2019Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-09-9
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi2019Biblioteca Științifică CentralăISBN: 978-9975-3331-2-2.
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies2019
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3369-3-2
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu2019Tipografia "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-108-89-8
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”2019Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-717-6
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători2019CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-82-148-3
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi2019Tipografia UPS "Ion Creangă"ISBN: 978-9975-46-403-1
Geographia Napocensis Conference 1002019Universitară Clujeană
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-149-07-5
Teoria şi practica administrării publice2019Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-3240-4-5
Le Paléolitique supérieur de Roumanie en contexte du Paléolithique supérieur européen2019Institutul de Arheologie IasiISBN: 978-606-13-5201-2
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Vol. 6L, 2019The Alpha Institute for Multicultural StudiesISBN: 978-606-8624-19-8
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus1, 2019Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIMISBN: 978-9975-3277-4-9
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei29, 2019
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 14-a/Vol. 1, 2019Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3305-6-5
Al XVIII-lea simpozion de numismatică Ed. a18-a, 2019ISBN: 978-9975-87-536-3
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maineEdiția 1, 2019Biblioteca Naţională a Republicii MoldovaISBN: 978-9975-3290-4-0
Simpozionul național de studii culturale: Ediția 1, 2019Tipografia "Primex-Com"ISBN: 978-9975-3358-0-5
IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringEdiția 1, Vol. 572, 2019Institute of Physics PublishingISSN: 17578981, 1757899X
Техника и технологии в аграрном производствеEdiția 1-a, 2019Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 11, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-104-7
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 12, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-0-6
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiţia 13, 2019"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-3289-6-8
InteruniversitariaEdiția 14, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-234-4.
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.1, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
InteruniversitariaEdiția 15, Vol.2, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-961-8
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Ediţia 17, 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-962-5
Unicitate şi diversitate prin folclorEdiția 2, 2019Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-66-8
Central European NMR Symposium and Bruker Users MeetingEdiția 21, 2019Bruker BioSpinISBN: 978-86-7220-100-0
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 4, 2019SpringerISBN: 978-3-030-31866-6
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEditia 4, 2019Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-105-4
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativEdiția 4-a, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 5, 2019Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-59-0
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția 5, Vol.1, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-3312-6-5
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации Ediția 5, Vol.2, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-3312-7-2
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativEdiția 5-a, 2019Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 8, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-236-8
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.1, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-66-9
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 8, Vol.2, 2019Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-67-6
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 9, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-243-6
Electronics, Communications and ComputingEditia a 10-a, 2019ISBN: 978-9975-108-84-3
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiEdiţia a 21-a , 2019Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-968-7
The Environment and the IndustryEdiția a 22-a, Book of abstracts, 2019National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: http://doi.org/10.21698/simi.2019
ISSN: 1843-5831
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveEdiția a 3-a, 2019Tipogr. „Indigou Color”ISBN: 978-9975-3316-1-6
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 39-a, 2019Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică ediţia a 4-a, 2019Tipogr. "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-657-5
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiuneEdiția a 7-a, 2019Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USMISBN: 978-9975-72-366-4
Amorphous and Nanostructured ChalcogenidesEdiția a 9-a, 2019Universitatea Tehnică a Moldovei
Structuri arheologice din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistreanEdiția a IV-a, 2019Editura MegaISBN: 978-606-020-157-1
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVIII-a, 2019Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-280-9
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвиткуEdiția a V-a, 2019ТОВ «Нілан-ЛТД»
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția a V-a, 2019Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3302-8-2
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publiceEdiția a V-a, 2019Academia de Administrare Publică
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологійEdiția a VII-a, 2019Полтавська державна аграрна академіяDOI: 10.5281/zenodo.3252915
European Conference on Neutron ScatteringEdiția a VII-a, 2019
Preocupări contemporane ale științelor socioumaneEdiția a X-a , 2019"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3371-7-5
Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистемEdiția a XVII-a, 2019Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculariEdiția a XXVII-a, 2019Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia V-a, 2019Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-695-7
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 2, 2019Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 3, 2019Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3377-6-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.1, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-2-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.2, 2019ISBN: 978-9975-3370-3-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.3, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-4-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 21, Vol.4, 2019UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-3370-5-2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-284-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 1, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-50-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-271-7
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-285-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-268-7
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Vol. 2, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149-51-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-286-1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-270-0
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-269-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-267-0
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 6, 2019Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. I, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-289-2
Tradiţie şi inovaţie în educaţieVol. II, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-290-8
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.1, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Dialog intercultural polono-moldovenescVol. III, nr.2, 2019Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-273-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-3246-7-0
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Vol.1, 2019CEP USMISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Vol.2, 2019CEP USMISBN: 978-9975-149- 88-4
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2019Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-085-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.35, 2019PerformanticaISBN: 978-606-685-687-4
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.6, Partea 1, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.6, Partea 2, 2019Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISSN: 2587-3563
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXII, No. 1, 2019CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXII, No. 2, 2019CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul I, 2019ISBN: 978-9975-45-588-6
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorVolumul II, 2019ISBN: 978-9975-45-589-3
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesX, 2019Tipografia "Print Caro"ISBN: 978-9975-3371-4-4
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare2018Tirografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-3168-7-3
Euroinvent 20182018Gheorghe Asachi Technical University of IasiISSN: Print 2601-4580
ISSN: On-line 2601-4599
Water JPI 20182018Academy of Finland
IUPAC Postgraduate Summer School on Green Chemistry _20182018Università Ca’ Foscari, Venice, Italy
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare2018Editura UPS „I.Creangă“ISBN: 978-9975-136-87-7
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности2018Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.2018Tipogr. "Imprint Star"ISBN: 978-9975-3159-5-1
Neuroscience for medicine and psychology2018ООО “МАКС Пресс”ISBN: 978-5-317-05830-2
Cercetări arheologice în Republica Moldova2018Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-3164-5-3
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2018Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3471-1-2
Centenarul unirii:2018Tipografia "Garomont Studio"ISBN: 978-9975-134-61-3
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean2018Editura MegaISBN: 978-606-020-010-9
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European2018Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3043-8-2
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare2018Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografi a Centrală”ISBN: 978-9975-144-49-0
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova2018Tipografia CentralăISBN: 978-9975-3201-0-8
Provocări şi oportunităţi în educaţie2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CahulISBN: 978-9975-88-054-1
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”ISBN: 978-9975-88-031-2
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CISBN: 978-9975-88-056-5
The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, microbiology and citobiology2018Ars DocendiISBN: 978-606-998-044-6
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice2018Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞMISBN: 978-9975-4203-9-6
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova2018Î. S. Firma Editorial-Poligrafi că „Tipografi a Centrală”ISBN: 978-9975-53-946-3
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2018CEP USM, 2018
International congress on oil and protein crops2018Tipografia "Artpoligraf"ISBN: 978-9975-3178-5-6
Teoria şi practica administrării publice2018Academia de Administrare Publică
Modern Technologies in the Food Industry2018ISBN: 978-9975-87-428-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-990-2.
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. 2018CEP USM, 2018
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-49-6.
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : 2018ISBN: 978-9975-3183-9-6
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: 2018ISBN: 978-9975-121-48-4
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research2018CEP USM
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-50-2.
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova2018Tipogr. Garomont StudioISBN: 978-9975-134-20-0
Integrare prin cercetare și inovare.2018CEP USMISBN: 978-9975-142-48-9.
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-57-1
Functional Ecology of Animals2018Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3159-7-5
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova2018Pan EuropeISBN: 978-973-8483-84-2
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2018Facultas Verlags- und BuchhandelsISBN: 978-3-7089-1737-5
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v331
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-058-3
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor2018
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate2018Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”ISBN: 978-9975-50-226-9
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3225-3-9
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei2018CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-59-5
Curriculumul şcolar2018Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48
Научно-образовательное пространство:2018Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-068-3
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică2018Tipogr. „Biotehdesign“
Istorie şi cultură2018Institutul de IstorieISBN: 978-9975-3283-6-4
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta2018Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova2018Centrul Editorial-Poligrafic al USM
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics2018Tiraspol State UniversityISBN: 978-9975-76-247-2
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-3178-4-9.
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-3276-0-2
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2018"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Creativitatea în jurnalism2018Universitatea de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-142-34-2.
Telecommunications, Electronics and Informatics6, 2018ISBN: 978-9975-45-540-4
MedEspera7, 2018
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 1, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-8-3
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 13-a/Vol. 2, 2018Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3202-9-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 10, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-063-7
Securitatea informaţionalăEdiția 14, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-910-6
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-927-4
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor CercetătoriEdiţia 16, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-926-7
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 2-a, 2018Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-3260-0-1
High Magnetic Fields in Semiconductor PhysicsEdiția 23, 2018Euroscience Open Forum
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiţia 3, 2018Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-84-074-3
Microbial BiotechnologyEdiția 4, 2018Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-3178-8-7
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 4, 2018Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-0-0224-0
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 4, Vol.2, 2018Tipografia "Centrografic”ISBN: 978-9975-83084-3
Traditie și inovare în cercetarea științifică Ediția 7, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-225-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.1, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-45-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 7, Vol.2, 2018Tipogr. „Biotehdesign”ISBN: 978-9975-108-46-1
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 8, 2018Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-235-1
Kreatikon. Creativitate. Formare. PerformanțăEdiția a 14-a , 2018Profesionistii Imprimarilor din Moldova, IașiISBN: 978-9975-56-579-0
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 2-a, 2018Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”ISBN: 978-9975-3178-9-4
The Environment and the IndustryEdiția a 21-a, Book of abstracts, 2018National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
The Environment and the IndustryEdiția a 21-a, Proceedings Book, 2018National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 3-a, 2018University of SplitISBN: 978-953-7220-29-7
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 38-a, 2018Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Midwest Enzyme Chemistry ConferenceEdiția a 38-a, 2018Northwestern University, USA
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția a 9-a, 2018Institutul de Fizică Aplicată
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEdiția a 9-a, 2018Institutul de Fizică Aplicată
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-238-0
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor realeEdiția a II-a Vol.2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-239-7
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiţia a IV-a, 2018Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-3276-1-9
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвиткуEdiția a IV-a, 2018ТОВ «Нілан-ЛТД»
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and NanotechnologiesEdiția a IX-a, 2018SPIEISSN: 0277-786X ISSN: 1996-756X (electronic)
ISBN: 9781510626133 ISBN: 9781510626140 (electronic)
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a IX-a , 2018"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3277-5-6.
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilorEdiția a LXVII-a, 2018Tipografia Universităţii de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-246-5
Chemistry, Structure and Function of BiomoleculesEdiția a VI-a, 2018Institute of Bioorganic Chemistry
Аналитика РБ-2018Ediția a VI-a, 2018Белорусский государственный университет
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socialăEdiția a XVII-a, 2018Societatea de Stiințe Farmaceutice din RomâniaISSN: 2537-2823
Ресурси природних вод Карпатського регіонуEdiția a XVII-a, 2018Національний університет «Львівська політехніка»
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyondEdiția a XXIV-a, 2018University of Cantabria
Romanian Chemistry ConferenceEdiția a XXXV-a, 2018Centrul de Cercetare Oltchim
Breviarium Nr.3, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-142-87-8
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanPartea 1, 2018Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceISBN: 978-9975-3298-2-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.1, 2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.2, 2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 20, Vol.3, 2018UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiTeze, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-934-2
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.1, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-9975-3272-5-1
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveV.2, 2018Univ. Cooperatist-Comercială din MoldovaISBN: 978-99753272-7-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-229-8
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 1, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-252-6
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-249-6
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 2, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-230-4
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-231-1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 3, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-250-2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspectiveVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-251-9
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 4, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-232-8
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 47, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-296-5
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeVol. 5, 2018Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-233-5
Zootehnie şi Biotehnologii agricole Vol. 52(2), 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-302-3
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. I, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеVol. III, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.1, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-057-7
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.1, 2018Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-932-8
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din CahulISBN: 978-9975-88-041-1
Ştiinţă, educaţie, cultură Vol.2, 2018Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975- 83-058-4
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-931-1
Competitivitatea şi Inovarea în Economia CunoaşteriiVol.2, 2018Centrul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-931-1
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2018Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CahulISBN: 978-9975-88-042-8
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.32, 2018PerformanticaISBN: 978-606-685-614-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.33, 2018PerformanticaISBN: 978-606-685-616-4
Cadastru și DreptVol.48, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-297-2
Medicină veterinarăVol.49, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-271-2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economiceVol.50, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-299-6
Inginerie agrară şi transport autoVol.51, 2018Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-300-9
Agronomie şi agroecologieVol.52(1), 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-
Horticultura. AgronomieVol.53, 2018Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-304-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXI, No. 1, 2018CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LXI, No. 2, 2018CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономикеТом II, 2018Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Cercetări arheologice în Republica Moldova.2017Comisia Naţională ArheologicăISBN: 978-9975-84-029-3.
Ştiinţă, Educaţie, Cultură2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-039-3
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-028-6
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2017
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean2017
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-439-7
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-033-0
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2017Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CISBN: 978-9975-88-026-8
ISBN: 978-9975-88-025-1
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-56-444-1
Trends in Organic Synthesis2017École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Environmental, Industrial and Energy Security2017Rezultate Căutare Rezultate de pe web Севастопольский государственный университетISBN: 978-5-9907603-7-0
Chemistry, physics and technology of surface 2017Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of UkraineISBN: 978-966-02-8223-0
Neuroscience for medicine and psychology2017ООО “МАКС Пресс”
Чугаевская конференция по координационной химии2017Российская Академия Наук
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2017Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-118-2
Teoria şi practica administrării publice2017S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Tendințe moderne în psihologia practică2017Tipogr. UPS „Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-370-6
Управляемые электропередачи2017Институт энергетики
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi2017ISBN: 978-9975-3131-8-6
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects2017Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-66-590-2
Centenar Sfatul Ţării: 1917–20172017Editura Lexon PRIMISBN: 978-9975-139-54-0
Ecological and environmental chemistry 20172017Academy of Sciences of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days 2017Facultas Verlags- und Buchhandels AGISBN: 978-3-903035-14-0
ISSN: 2520-3401
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-64-5
ISBN: 978-9975-3371-9-9
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-916-2
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-205-4
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane2017Universitatea de Stat din Tiraspol
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health2017LUMEN Conference Center
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători2017CEP ”Medicina”ISBN: 978-9975-3168-4-2
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3168-4-2
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan2017ISBN: 978-9975-121-38-5
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova2017CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Integrare prin cercetare și inovare.2017CEP USMISBN: 978-9975-71-812-7
ISBN: 978-9975-71-924-7
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society2017Inst. de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2017Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”ISBN: 978-9975-3174-2-9
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-927-8
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene2017Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-64-5
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti2017Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2017"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova4, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-915-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-1-5
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 12-a/Vol. 2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-3171-2-2
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători Ed. a 15-a, Vol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetătoriEd. a 15-a, Vol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-881-9
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ:Ed. a 3-a, 2017Tipografia "Centrografic"ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltareEdiția 1-a, 2017Tipografia din BălţiISBN: 978-9975-132-97-8
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 10, 2017Institutul de Filologie
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 11, 2017"Tipocart Print" SRLISBN: 978-9975-133-85-2
InteruniversitariaEdiția 12, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-197-2
Keele Meeting on AluminiumEdiția 12, 2017Keele University
InteruniversitariaEdiția 13, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-212-2
Securitatea informaţionalăEdiția 13, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-854-3
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umaneEdiția 2, 2017ISBN: 978-9975-46-325-6
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 2, 2017Institutul Patrimoniului Cultural
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 3, 2017Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-3021-7-3
Time for Challenges and Changes in the Teaching WorldEdiția 3, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-9904-8-6
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and CalorimetryEditia 4, 2017Academica GreifswaldISBN: 978-3-940237-47-7
Conservation of plant diversityEdiția 5-a, 2017Gradina Botanica (Institut)
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 6, 2017Tipogr. "PrintCaro"ISBN: 978-9975-56-463-2
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.1, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-202-3.
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-201-6
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 6, Vol.2, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 7, 2017Tipografia "Indigou Color"
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 7-a, 2017Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context europeanEdiția 9, 2017Institutul de Filologie
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 9, 2017Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-4264-8-0
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovareEdiția 9, 2017"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-030-9
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protectionEdiția a 10-a, 2017Institute of Chemistry Timişoara of the Romanian Academy
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial OptimizationEdiția a 15-a, 2017University of Cologne
Provocări ale Farmacoterapiei ContemporaneEdiția a 2-a, 2017Societea de Ştiinţe Farmaceutice din România
Conference on Chemistry and Chemical EngineeringEdiția a 20-a, 2017Universitatea Politehnica din Bucuresti
The Environment and the IndustryEdiția a 20-a, Proceedings Book, 2017National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2018
ISSN: 1843-5831
Lucrările Seminarului Geografic InternaţionalEdiția a 37-a, 2017Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJANEdiţia a 3‒a, 2017Tipogr. „Pro Libra”ISBN: 978-9975-4371-7-2
Middle Atlantic Regional MeetingEdiția a 45-a, 2017
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiEdiția a III-a, 2017Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-132-99-2
Достижения молодых ученых: химические наукиEdiția a III-a, 2017Башкирский Государственный Университет
International Conference in Chemistry Kyiv-ToulouseEdiția a IX-a, 2017
Аналитика РБ-2017Ediția a V-a, 2017Белорусский государственный университетISBN: 978-985-553-432-8
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образованиEdiția a V-a, 2017Институт металлургии УрО РАНISBN: 978-5-9909772-9-7
Химическая термодинамика и кинетикаEdiția a VII-a, 2017Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VIII-a , 2017"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-3168-9-7
Интегрированное управление трансграничным бассейном ДнестраEdiția a VIII-a, 2017Eco-TIRASISBN: 978-9975-66-591-9
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativEdiţia a XII-a, 2017Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-942-1
Metode și mijloace de învățământ pentru chimieEdiția a XLVI-a, 2017Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ресурси природних вод Карпатського регіонуEdiția a XVI-a, 2017Національний університет «Львівська політехніка»
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculariEdiția a XXVI-a, 2017Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
Viitorul ne aparţineEdiția VII-a, 2017Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijlocI, 2017Î.S. „Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-9761-9-0
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.1, 2017Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”ISBN: 978-9975-46-333-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.2, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-335-5
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.3, 2017Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-336-2
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 19, Vol.4, 2017UPS „Ion Creangă‖ISBN: 978-9975-46-337-9
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextual transformării de mentalitățiVII, 2017Tipogr. "Biotehdesign"ISBN: 978-9975-108-27-0.
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondialeVIII, 2017Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavoneISBN: 978-9975-117-41-8
Dunărea – Nistru: Anuar Vol. 5, 2017Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. I, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-214-4
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitarVol. II, 2017Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 9975-76-215-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-893-2
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.1, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-039-5
ISBN: 978-9975-3171-5-3
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și EducațieiVol.1, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-007-7
Ştiinţă, educaţie, culturăVol.1, 2017(Tipogr. "A & V Poligraf")ISBN: 978-9975-83-040-9
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2017Tipografia „CentroGrafic” SRL, CahulISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
Știință, educație, culturăVol.2, 2017Universitatea de Stat din ComratISBN: 978-9975-83-041-6
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţionalVol.2, 2017Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-81-038-8
ISBN: 978-9975-81-040-1
ISBN: 978-9975-3171-6-0
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.2, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-894-9
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.3, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978- 9975-75-897-0
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.30, 2017PerformanticaISBN: 978-606-685-554-9
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliereVol.31, 2017PerformanticaISBN: 978-606-685-555-6
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.4, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-899-4
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.5, 2017Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-892-5
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LX, 2017CERES Publishing HouseISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Information Technologies, Systems And NetworksVolumul 1, 2017Editura ULIMISBN: 978-9975-45-069-0
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi StudenţilorVolumul I, 2017ISBN: 978-9975-45-544-2
Пушкин и современность2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-180-4
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2016Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Teoria şi practica administrării publice2016S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-6-1
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Chemistry, physics and technology of surface 2016Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of UkraineISBN: 978-966-02-7921-6
Integrare prin cercetare și inovare.2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-814-1
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european2016Print CaroISBN: 978-9975-56-367-3.
Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields2016R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova2016"Notograf Prim" SRLISBN: 978-9975-84-050-7
Contaminated sites2016Slovak Environment AgencyISBN: 978-80-89503-54-4
Identităţi naţionale în dialog intercultural:2016Tipogr. “Bons Offices”ISBN: 978-9975-87-084-9
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies2016
Conference on Mathematical Foundations of Informatics2016"VALINEX" SRLISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:2016CEP USM, 2016
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice2016Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din CISBN: 978-9975-88-012-1
ISBN: 978-9975-88-013-8
Neuroscience for medicine and psychology2016ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Managementul public al programelor europene2016Institutul de Relații Internaționale din MoldovaISBN: 978-9975-56-241-6
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning2016Tipogr. “Sinectica-Com” SRLISBN: 978-9975-45-504-6
Integrarea economică Europeană2016Universitatea de Studii Europene din MoldovaISBN: 978-9975-3147-1-8
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar 2016SRL „Garomont Studio”ISBN: 978-9975-46-291-4
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-829-5
Tehnologii didactice moderne:2016Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-102-1
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării2016Institutul de Relaţii Internaţionale din MoldovaISBN: 978-9975-3092-7-1
La început a fost opera2016Pan Europe - IașiISBN: 978-973-8483-79-8
Modern Technologies in the Food Industry2016Tehnica-Info
A.I.Cuza University Days2016Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 1, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4453-9-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 2, 2016Complexul Editorial INCEISBN: 978-9975-4000-6-0.
Creșterea economică în condițiile globalizăriiEd. a 11-a/Vol. 3, 2016Institutul Național de Cercetări Economice
Valorificarea patrimoniului etnoculturalEdiția 1, 2016Institutul Patrimoniului CulturalISBN: 978-9975-133-48-7
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-170-5.
Securitatea informaţionalăEdiția 12, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-788-1
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 2, 2016Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-83-018-8
Microbial BiotechnologyEdiția 3, 2016Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Health Technology ManagementEditia 3, 2016Technical University of Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctoralăEdiţia 5, 2016Tipografia "Indigou Color"ISBN: 978-9975-3145-8-9
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 5, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-791-1
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.1, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-933-83-4
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători Ediția 5, Vol.2, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriEdiția 5, Vol.3, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 7, 2016Institutul de Filologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climaticeEdiția a 1-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-108-02-7
Medical Plants – present and perspectivesEdiția a 12-a, 2016NIRDBS/„Stejarul“ Biological Research CentreISSN: Print ISSN: 1223-6578 Online ISSN: 2247-2711
Balkan Workshop on Applied PhysicsEdiția a 16-a, 2016Ovidius University of Constanta
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectualeediţia a 18-a, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPIISBN: 978-9975-911-96-2
The Environment and the IndustryEdiția a 19-a, Book of abstracts, 2016National Research and Development Institute for Industrial Ecology ECOINDDOI: 10.21698/simi.2016
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 2-a, 2016University of SplitISBN: 978-953-7220-25-9
Conspecte numismaticeEdiția a 6-a, 2016Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”ISBN: 978-9975-71-851-6
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 8-a, 2016Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-9787-1-2
Достижения химии в агропромышленном комплексеEdiția a II-a, 2016Башкирский Государственный Аграрный УниверситетISBN: 978-5-7456-0499-7
Small-angle neutron scatteringEdiția a III-a, 2016Joint Institute for Nuclear ResearchISBN: 978-5-9530-0443-5
Preocupări contemporane ale științelor socio-umaneEdiția a VII-a , 2016"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-108-27-0
Topical issues of new drugs developmentEdiția a XXIII-a, 2016National University of Pharmacy
Romanian Chemistry ConferenceEdiția a XXXIV-a, 2016Centrul de Cercetare Oltchim
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția III, 2016Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 978-9975-4123-5-3
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiţia IV-a, 2016
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate changeEdiția IX, 2016Institutul de ZoologieISBN: 978-9975-3022-7-2
Viitorul ne aparțineEdiția VI-a, 2016Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.3, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.1, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-293-8
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiSeria 18, Vol.2, 2016Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-294-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-815-8
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.1, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.1, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-812-7
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.1, 2016CentrograficISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-007-7
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2016Centrul Editorial-Poligrafic al USMISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.2, 2016Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-184-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.2, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-835-2
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-816-5
Integrare prin cercetare și inovare.Vol.2, 2016CEP USM, 2016ISBN: 978-9975-71-818-9
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi EducaţieiVol.2, 2016Tipografia "Centrografic"ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-011-4
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.3, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-836-9
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.4, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
Cadastru și DreptVol.46, 2016Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-284-2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.5, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-834-5
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economicVol.6, 2016Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-842-0
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LIX, 2016CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:2015Editura Universităţii din OradeaISBN: 978-606-10-1614-3
ISBN: 978-9975-71-709-0
Teoria şi practica administrării publice2015„Garamont” S.R.L.ISBN: 978-9975-3019-3-0.
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Abstract book. 2015ISBN: 978-9975-4126-1-2
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova2015Tipogr. "Centrografic"ISBN: 978-9975-88-001-5
Sub semnul Mărţişorului2015Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie NaturalăISBN: 24363573658
Integrare prin cercetare şi inovare.2015Universitatea de Stat din Moldova
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion2015Casa Cărţii de Ştiinţă
Conference on Drought: Research and Science-Policy Interfacing2015CRC Press/BalkemaISBN: 9781138027794
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti2015CEP USM
Școala modernă:2015Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-48-100-7
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-48-069-7
Republica Moldova pe calea modernizării2015F.E.-P. “Tipografia Centrală”ISBN: 978-9975-3073-0-7
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-3058-2-2
Telecommunications, Electronics and Informatics2015ISBN: 978-9975-45-377-6
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ2015Комратский государственный университетISBN: 978-9975-83-000-3
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-786-7
Sisteme Informaționale Geografice Ediția XXII-a - 20152015Academia de Stiinte a Moldovei
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования2015Научно-исследовательский Центр «Прогресс» при Комратском госудаврственном университете
Protecţia plantelor - realizări şi perspective47, 2015Tipografia "Print-Caro"ISBN: 978-9975-56-266-9
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 10-a, 2015ISBN: 978-9975-4000-6-0.
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииEdiția 1, 2015Tipogr. "A & V PoligrafISBN: 978-9975-3106-1-1
InteruniversitariaEdiția 10, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-143-9
Sielmen, october 2015Ediția 10-a, 2015Editura ALMAISBN: 978-606-567-284-0
InteruniversitariaEdiția 11, Vol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-169-9.
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 2, 2015Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-61-871-7
ISBN: 978-9975-61-872-4
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 3, 2015Springer
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 3, 2015Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-137-48-5
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 4, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-722-9
Conservation of plant diversityEdiția 4-a, 2015Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-3036-8-2
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 5-a, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-90-4
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 6, 2015Institutul de Filologie
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context EuropeanEdiția 8, 2015Institutul de Filologie
Conspecte numismaticeEdiția a 5-a, 2015CEP USMISBN: 978-9975-71-722-9
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / Vol.1, 2015Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-933-80-3
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneEdiția a VI-a / vol.2, 2015Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Metode și mijloace de învățământ pentru chimieEdiția a XLIV-a, 2015Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Viitorul ne aparţineEdiția V-a , 2015Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-3036-5-1
Workshop on Foundations of InformaticsI, 2015"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-4237-3-1
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.1, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-239-6
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Seria 17, Vol.2, 2015Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuISBN: 978-9975-46-240-2
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 1, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-159-8
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniVol. 2 , 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-160-4
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Vol. 3, 2015Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-161-1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol. 4, Partea I, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-773-7
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 42 (2), 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-273-6.
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 44, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Analele ştiinţifice ale USM.Vol. II, 2015Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologicăVol.1, 2015Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-182-8
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiVol.1, 2015Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-714-0
Studii de arhondologie şi genealogieVol.3, 2015Editura Lexon PRIMISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-3102-2-2
Inginerie agrară şi transport autoVol.45, 2015Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-276-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVIII, 2015CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVIII, 2015
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică2014Print-CaroISBN: 978- 9975-56-177-8
Integrare prin cercetare şi inovare.2014Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable use and protection of animal world diversity:2014Tipografia Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-62-379-7
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene2014Grafema-LibrisISBN: 978-9975-52-165-9
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători2014Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiISBN: 978-9975-4257-2-8
Modern Technologies in the Food Industry2014Tehnica-Info
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice2014Universitatea de Stat din Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova2014Institutul de Chimie al AȘM
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova2014Centrul de Cultură şi Istorie Militară
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale2014ISBN: 978-9975-4241-8-9
Teoria şi practica administrării publice2014ISBN: 978-9975-4241-9-6.
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova3, 2014"VALINEX" SRLISBN: 978-9975-68-244-2
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 9-a, 2014ISBN: 978-9975-9932-5-8
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.1, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-061-6
InteruniversitariaEdiția 09, Vol.2, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-058-6
Microbial BiotechnologyEdiția 2, 2014Institutul de Microbiologie şi BiotehnologieISBN: 978-9975-4432-8-9
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 3, 2014Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-678-5
Conservation of plant diversityEdiția 3-a, 2014Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-370-4
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăEdiția 4, 2014Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-136-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 4-a, 2014Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-124-52-2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorEdiția 5, 2014
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelorEdiția 6, 2014Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei
Microelectronics and Computer ScienceEdiția 8, 2014Universitatea Tehnică a MoldoveiISBN: 978-9975-45-329-5.
Contemporary Issues in Economy and TechnologyEdiția a 1-a, 2014University of SplitISBN: 978-953-7220-15-0
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 7-a, 2014Institutul de Fizică Aplicată
Conspecte numismaticeEdiția a IV-a, 2014CEP USMISBN: 978-9975-71-584-3
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale modernePartea 1-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-066-6
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne Partea 2-a. , 2014Tipografia "Cavaioli"ISBN: 978-9975-48-068-0
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2014CEP al Universității de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.1 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2014CEP al Universității de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-71-420-4
Integrare prin cercetare şi inovare.Vol.2 , 2014Universitatea de Stat din Moldova
Medicină veterinarăVol.40, 2014Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-263-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVII, 2014CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul I, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-133-8
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştereVolumul II, 2014Universitatea de Stat din TiraspolISBN: 978-9975-76-134-5
Integrare prin cercetare și inovare.2013CEP USM, 2013
Integrare prin cercetare şi inovare.2013Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare2013CEP USM
Republica Moldova între Este şi Vest. 2013Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013ISBN: 978-9975-76-099-7
Teoria şi practica administrării publice2013Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-5-8
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte2013Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică2013ULIMISBN: 978-9975-101-20-2
International Conference on Intelligent Information Systems2013"VALINEX" SRL
International Conference on Membrane Computing2013Valinex SRLISBN: 978-9975-4237-2-4
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiEd. a 8-a, 2013ISBN: 978-9975-53-245-7
InteruniversitariaEdiția 08, 2013Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-106-4
Securitatea informaţionalăEdiția 10, 2013Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-640-2
Strategii şi politici de management în economia contemporanăEdiţia 2, 2013Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-635-8
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 2, 2013Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-62-343-8.
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 3-a, 2013Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversityEdiția 8-a, 2013ISBN: 978-9975-66-361-8
Conspecte numismaticeEdiția a III-a, 2013CEP USMISBN: 978-9975-71-451-8
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveEdiția III-a, 2013Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 34, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-246-0
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (1), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-248-4
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 36 (2), 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-249-1
Studii de arhondologie şi genealogie Vol.1, 2013Tipografia „Bons Ofices”ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-80-826-2
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.1, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanisticeVol.2, 2013CEP al Universității de Stat din Moldova
Contabilitate Vol.32, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-244-6
Cadastru și DreptVol.33, 2013Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Medicină veterinarăVol.35, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-247-7
EconomieVol.37, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-252-1
Agronomie şi ecologieVol.39, 2013Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-250-7
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LVI, 2013CERES Publishing HouseISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Teoria şi practica administrării publice2012S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.ISBN: 978-9975-4107-8-6
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'20122012National Technical University of Ukraine KPIISBN: 9781467302838
ISBN: 978-617607208-9
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor2012Academia Română. Centrul de Studii Transilvane: P resa Universitară ClujeanăISBN: 978-973-7784-78-0
ISBN: 978-973-595-418-5
Information Technologies and Security2012Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Fiziologia şi sănătatea2012Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞMISBN: 978-9975-62-323-0
In Memoriam2012Biroul pentru Reintegrare
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 ani2012Eco-TIRASISBN: 978-9975-66-231-4
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 2-a, 2012Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 4, 2012Institutul de FilologieISBN: 978-9975-4354-1-3.
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 5, 2012Institutul de FilologieISBN: 978-9975-4354-1-3.
Securitatea informaţionalăEdiția 9, 2012Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-499-6
Lecturi în memoriam acad. Silviu BerejanEdiţia a 1‒a, 2012Institutul de Filologie al AŞMISBN: 978-9975-4354-5-1
Conservation of plant diversityEdiţia a 2-a, 2012Gradina Botanica (Institut)ISBN: 978-9975-62-311-7
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 6-a, 2012Institutul de Fizică AplicatăISBN: 978-9975-66-290-1
Conspecte numismaticeEdiția a II-a, 2012CEP USMISBN: 978-9975-71-306-1
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția II, 2012Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
EconomieVol.31, 2012ISBN: 978-9975-64-235-4
Modern Technologies in the Food IndustryVolume I, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
Modern Technologies in the Food IndustryVolume II, 2012ISBN: 978-9975-87-428-1
Scientific Papers Series D. Animal ScienceVolume LV, 2012CERES Publishing HouseISSN: ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul I, 2012Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-76-5
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul II, 2012Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-77-2
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2012
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective2011Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din BălţiISBN: 978-9975-50-060-9
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane2011„Elena-V.I.” SRLISBN: 978-9975-106-78-8
Colindatul de ceată bărbătească2011Tipogr. ReclamaISBN: 978-9975-105-49-1
Teoria şi practica administrării publice2011Academia de Administrare PublicăISBN: 978-9975-4241-0-3.
In honorem Ion Şişcanu2011Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-53-6
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.2011Print-CaroISBN: 978- 9975-56-001-6
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării2011Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiISBN: 978-9975-56-010-8
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor2011ISBN: 978-9975-78-994-3
International Workshop on Intelligent Information Systems2011Institute of Mathematics and Computer ScienceISBN: 978-9975-4237-0-0
Nanotechnologies and Biomedical EngineeringEditia 1, 2011Technical University of MoldovaISBN: 978-9975-66-239-0.
Identităţile ChişinăuluiEdiţia 1, 2011Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”ISBN: 978-9975-51-308-1
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străineEdiția 1-a, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-76-9
Securitatea informaţionalăEdiția 8, 2011Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
Conspecte numismaticeEdiția a I-a, 2011CEP USMISBN: 978-9975-71-177-7
Arts and Desing Vol. 1, 2011Universitatea Liberă Internațională din MoldovaISBN: 978-9975-101-67-7
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelorVol.28, 2011"Print-Caro" SRLISBN: 978-9975-64-218-7
AgronomieVol.29, 2011Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-219-4
Cadastru şi dreptVol.30, 2011Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-125-8
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul I, 2011Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-57-4
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVolumul II, 2011Tipografia "Centrografic" SRLISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-58-1
Conservarea diversităţii plantelorEdiția 1, 2010Gradina Botanica (Institut)
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanEdiția 3, 2010Institutul de FilologieISBN: 978-9975-4132-8-2
Securitatea informaţionalăEdiția 7, 2010Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-558-0
International Conference of Young Researchers Ediția 8, 2010Tipogr. Simbol-NP SRLISBN: 978-9975-9898-4-8.
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 5-a, 2010Institutul de Fizică Aplicată
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorVol. 24 (1), 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-191-3
Economie. Vol. 25 (1), 2010ISBN: 978-9975-64-193-7
Economie. Vol. 25 (2), 2010Centrul editorial UASMISBN: 978-9975-64-194-4
Zootehnie şi biotehnologii Vol. 26, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-64-195-1
Contabilitate Vol.27, 2010Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-997564-196-8
Protecţia plantelor - realizări şi perspective40, 2009
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitateEdiția 5, 2009Presa universitară bălţeanăISBN: 978-9975-50-038-8
Securitatea informaţionalăEdiția 6, 2009Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEMISBN: 978-9975-75-459-0
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelorVol. 16, 2008CE UASMISBN: 978-9975-64-127-2
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.1, 2008Tipografia "Turnul Vechi" SRLISBN: 978-9975-9683-5-5
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeVol.2, 2008Tipografia "Turnul Vechi" SRLISBN: 978-9975-9683-6-2
Управляемые электропередачи2007Институт энергетикиISBN: 978-9975-62-194-6
Magnetic resonance in condensed matter2007
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (1), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-31-5
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (2), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-11-7
ISBN: 978-9975-946-37-7
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” Vol. 15 (3), 2007Universitatea Agrară de Stat din MoldovaISBN: 978-9975-946-11-7 (general)
ISBN: 978-9975-946-37-7
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului2006Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 978-9975-50-014-2
Materials Science and Condensed Matter PhysicsEditia a 3-a, 2006Institutul de Fizică Aplicată
Physical Methods in Coordination and Supramolecular ChemistryXVII, 2006ISBN: 978-9975-62-066-6
Чугаевская конференция по координационной химии2005Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltareEdiția I, 2005Institutul de Energetică al Academiei de Științe a MoldoveiISBN: 9975-62-145-7
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.1, 2005Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo”ISBN: 9975-931-97-9
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:Vol.2, 2005Universitatea de Stat „Alecu Russo” din BălțiISBN: 9975-931-97-9