IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1247
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021
Editura: tipografia “Bons Offices SRL”
ISBN: 978-9975-87-779-4
Afişează publicaţiile
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Editura: Centrul Editorial „Univers Pedagogic”
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Afişează publicaţiile
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021
Editura: F.E.-P. "Tipografi a Centrală"
ISBN: 978-9975-157-01-8.
Afişează publicaţiile
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
2021
Editura: Tipogr. “Arconteh”
ISBN: 978-9975-3404-9-6
Afişează publicaţiile
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021
Editura: Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
ISBN: 978-9975-121-76-7
Afişează publicaţiile
Neuroscience for Medicine and Psychology
2021
Editura: Издательство ООО “МАКС Пресс”
ISBN: 978-5-317-06615-4
DOI: 10.29003/m2021.sudak.ns2021-17
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 8-a Comm, 2021
Editura: The Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-93691-3-5
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 8-a Hist, 2021
Editura: The Alpha Institute for Multicultural Studies
ISBN: 978-606-93691-3-5
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, 2021
Editura: Tipogr. „Notograf Prim”
ISBN: 978-9975-62-434-3.
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation-2020
Ediția 1, 2021
Editura: ASEM
ISBN: 978-9975-155-03-8
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 1009, 2021
Editura: IOP Publishing Ltd
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 1018, 2021
Editura: IOP Publishing Ltd
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 1031, 2021
Editura: IOP Publishing Ltd
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1745, 2021
Editura: IOP Publishing Ltd
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1758, 2021
Editura: IOP Publishing Ltd
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1828, 2021
Editura: IOP Publishing Ltd
ISBN: 17426588
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1960, 2021
Editura: IOP Publishing Ltd
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change
Ediția 10, 2021
Editura: Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-157-82-7
Afişează publicaţiile
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, 2021
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-933-56-8
DOI: 10.53040/cga11.2021
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 1, 2021
Editura: Editura PERFORMANTICA
ISBN: 978-606-685-793-2
Afişează publicaţiile
1 - 0 of 1179