IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)." Materialele Conferinței Științifice Internaționale, Ediţia a 3-a
Chişinău, Moldova, 27-28 octombrie 2023
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 3-a
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP UPSC
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 484
ISBN: 978-9975-46-813-8
CZU: 37.016:[5+004](082)=135.1=111=161.1 P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (141)Chimie (1)Biologie (6)Pedagogie (167)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Istorie (8)Economie (3)Altele (7)Medicină (1)