IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)." Materialele Conferinței Științifice Internaționale, Ediţia a 2-a
Chişinău, Moldova, 28-29 octombrie 2022
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 2-a
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia UST
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 527
ISBN: 978-9975-76-411-7
CZU: 37.016:[5+6+004](082)=135.1=111=161.1 A 13
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (141)Chimie (1)Biologie (6)Pedagogie (170)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Istorie (8)Economie (3)Altele (7)Medicină (1)