IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale",
Chişinău, Moldova, 22 aprilie 2022
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Responsabili de ediție: Roşca L.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. „Print-Caro”
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 352
ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
CZU: 327:061.1EU(082)=00 S 90
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2022 Vol.2 46
  2021 Vol.1 45
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (2)Drept (7)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (24)Ştiinţe politice (58)