IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Научно-образовательное пространство:" реалии и перспективы повышения качества образования, 2
Comrat, Moldova, 16 decembrie 2022
Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Curteva O., Horozova L., Beanova I.
Locul publicării: Комрат
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 370
ISBN: 978-9975-83-229-8
CZU: 37(082)=135.1=111=161.1 Н 346
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 martie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (18)Pedagogie (161)Medicină (4)Psihologie (41)Ştiinţe fizico-matematice (9)Tehnică (1)Chimie (1)Biologie (1)Istorie (2)Economie (2)Filosofie (1)Studiul artelor, culturologie (9)Sociologie (52)