IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 7
Responsabili de ediție: Capcelea V.
Locul publicării: Balti, Republic of Moldova
Editura: Bons Offices
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 681
ISBN: 978-9975-81-128-6
CZU: 082=135.1=111=161.1 Ş 83
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 iunie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (72)Ştiinţe agricole (208)Chimie (79)Biologie (294)Geologie şi Mineralogie (9)Istorie (6)Economie (25)Filosofie (9)Geografie (67)Drept (83)Pedagogie (16)Medicină (3)Sociologie (27)Administrare publică (6)Tehnică (20)Filologie (5)Studiul artelor, culturologie (8)Ştiinţe politice (12)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Psihologie (2)