IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
Chişinău, Moldova, 4 mai 2023
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 335
ISBN: 978-9975-62-591-3
CZU: [821.0+81’276.6]:641.5(082)=00 G 23
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023  31CZU
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (2)Studiul artelor, culturologie (30)