IBN
Închide
Sârcu-Scobioală Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2021 - 2

Convergența convenției europene a drepturilor omului cu normele imperative ale dreptului internațional public
Sârcu-Scobioală Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invitatul nostru
Sârcu-Scobioală Diana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(59) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Accesul la educație al deținuților conform standardelor CEDO
Sârcu-Scobioală Diana1 , Polisca Cezara-Elena2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Homeschooling-ul în doctrina Curții Europene a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana , Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.2. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele democraţiei militante în sistemul Convenţiei Europene a drepturilor omului.
Sârcu-Scobioală Diana1 , Vartic Iulia2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(52) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 May, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marja de apreciere a statelor în procesul de executare a hotărârilor curților internaționale în domeniul drepturilor omului
Sârcu-Scobioală Diana1 , Şiman Corina2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(54) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cuvânt de felicitare al Directorului Institutului Național al Justiției
Sârcu-Scobioală Diana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Procuraturii Repubicii Moldova
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invitatul nostru. „Mereu am avut susţinerea consiliului inj pentru a-mi realiza ideile”
Sârcu-Scobioală Diana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(51) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile întreprinse de state în procesul executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului
Sârcu-Scobioală Diana1 , Şiman Corina2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(48) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua metodologie de instruire în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei și-a confirmat eficacitatea
Sârcu-Scobioală Diana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Procuraturii Repubicii Moldova
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 14 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Provocarea organizată оn contextul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana1 , Poalelungi Mihai2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitat Heidelberg
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(46) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 October, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

„Farmecul instituției pe care o conduc este că nu intră in eșichierul politic al statului”
Sârcu-Scobioală Diana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(40) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 April, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aplicarea principiului subsidiarității  de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana , Antohi Leonid
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-74. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epuizarea căilor de recurs interne și principiul subsidiarității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana1 , Antohi Leonid2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Voi pune accentul pe formarea inițială a viitorilor candidați la funcții de judecător și de procuror
Sârcu-Scobioală Diana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Actele Curţii Europene a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(29) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale în materia drepturilor omului
Balan Oleg , Sârcu-Scobioală Diana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul adoptării actului jurisdicţional: contenciosul interstatal general
Sârcu-Scobioală Diana123
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul Naţional al Justiţiei,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Consecinţele neexecutării actului jurisdicţional internaţional
Sârcu-Scobioală Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea principiului proporţionalităţii în lumina jurisprudenţei naţionale şi internaţionale
Sârcu-Scobioală Diana , Morărescu Adrian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-35. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34