IBN
Închide
Condrea Iraida
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 15
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 11
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

Asimetria gender în limbă
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(291-282) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

Arta portretistică într-un manuscris de inspirație cantemiriană: Chipurile împăraților turcești, 1710
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul anilor 50 în memorialistica lui Ion Druță
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme manipulatorii de limbaj mediatic în situații de criză
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(68) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme manipulatorii de limbaj mediatic, generate de războiul actual
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un dialog despre limba română din Basarabia
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un dialog despre limba română din Basarabia (II)
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietăţi antroponimice actuale
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(283-284) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Discursul repetat: proverbe și zicători în traducere
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

„Cred că în prea marea noastră grabă lăsăm să treacă neobservate lucruri foarte importante”
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traseul sinuos al limbii române parcurs de un consătean al marelui Eugeniu Coşeriu, neuitatul profesor Gheorghe Dodiţă
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4(264) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Componenta funcțional-pragmatică a variantelor antroponimice
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SU, SS, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ediții bilingve de texte religioase, publicate la Chișinău în secolul XIX – începutul secolului XX
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lexicul antroponimic actual: aspecte şi forme locale
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un munte de om și de omenie
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4-5(258-259) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

„La 31 august 1989 a fost o mare victorie în bătălia pentru limba română și alfabetul latin
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Între normă și abatere
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acatiste publicate în Tipografia Eparhială de la Chișinău
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția ludică a poreclei în textul literar-artistic
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interviu cu Irina Condrea, şefa Catedrei de Limba Română, Lingvistică Generală şi Romanică, USM
Condrea Iraida
Moldova State University
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba – cetatea neamului ce trebuie apărată
Condrea Iraida
Moldova State University
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE
Condrea Iraida
Moldova State University
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Ariadna Ștefănescu. Variație și unitate în limba română standard din Basarabia. Editura Universității din București, 2016. 368 p. ISBN 978-606-16-0741-9
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspândirea și receptarea „Cazaniei” lui Varlaam  în spațiul dintre Prut și Nistru
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Asimetria gender în limbă
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incertitudini ale situației sociolingvistice actuale în Republica Moldova
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-1166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea valorilor etico-morale şi sociale în „Instrucţia Blagocinului” din 1827
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbele reflexive în comunicarea actuală: probleme ale exprimării corecte
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3(239) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

O abordare stilistică a textului religios
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura primelor cărți religioase în limba română, tipărite în tipografia exarhicească din Chișinău
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triodul publicat la Chişinău în 1862
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-61. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Conflictul lingvistic în condiții de bilingvism
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 November, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea şi structura frazei: efecte stilistice şi pragmatice
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(224) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de investigaţie sociolingvistică
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(223) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multilingvism și diversitate culturală în Republica Moldova
Condrea Iraida
Université d’Etat de Moldavie
La Francopolyphonie
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 22 November, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-1263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Integrarea codului lingvistic, prin dublare şi subtitrare, în sistemul semiotic al producţiilor audiovizuale
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-32. Vizualizări-1467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aspecte ale traducerii cuvintelor compuse din rusă în română
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăţi de traducere în limba română: respectarea normei
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numele şi persoana
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Antroponimul ca semn lingvistic
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3-6(189-192) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale echivalenţei în traducere (în lumina lucrărilor lui R.A. Budagov)
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Sintagma stereotipă/ clişeul în traducere
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testament
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(175-176) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

A ştiut să formeze echipe competente, să solidarizeze oamenii
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 9-10(159-160) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referinţe nonverbale şi paraverbale în textul dramatic
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 7-8(157-158) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-a stins din viaţă ilustrul om de ştiinţă , basarabeanul Valeriu RUSU
Cimpoi Mihai1 , Vieru Grigore1 , Codru Anatol1 , Dabija Nicolae1 , Ciobanu Anatol2 , Bantoş Ana3 , Condrea Iraida2 , Bantoş Alexandru4 , Mătcaş Nicolae1 , Hadârcă Ion1 , Filip Iulian1 , Romanciuc Vasile1 , Matei Valeriu1 , Strâmbeanu Andrei1 , Rusu Nicolae1 , Zbârciog Vlad1
1 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Filologie al AŞM,
4 Casa Limbii Române, Chişinău
Limba Română
Nr. 11-12(161-162) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 6

Argoul basarabean în stradă şi în presă
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-3(139-141) / 2007 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţă ştiinţifică la Universitatea „A. Mickiewicz” din Poznan
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 10-12(148-150) / 2007 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu omenie, despre oameni şi cărţi
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4-6(142-144) / 2007 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţe metalingvistice
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4-6(142-144) / 2007 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 54