IBN
Închide
Condrea Iraida
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 11
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2021 - 2

„Cred că în prea marea noastră grabă lăsăm să treacă neobservate lucruri foarte importante”
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traseul sinuos al limbii române parcurs de un consătean al marelui Eugeniu Coşeriu, neuitatul profesor Gheorghe Dodiţă
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4(264) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Componenta funcțional-pragmatică a variantelor antroponimice
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ediții bilingve de texte religioase, publicate la Chișinău în secolul XIX – începutul secolului XX
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lexicul antroponimic actual: aspecte şi forme locale
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un munte de om și de omenie
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4-5(258-259) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

„La 31 august 1989 a fost o mare victorie în bătălia pentru limba română și alfabetul latin
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Între normă și abatere
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acatiste publicate în Tipografia Eparhială de la Chișinău
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția ludică a poreclei în textul literar-artistic
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interviu cu Irina Condrea, şefa Catedrei de Limba Română, Lingvistică Generală şi Romanică, USM
Condrea Iraida
State University of Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba – cetatea neamului ce trebuie apărată
Condrea Iraida
State University of Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE
Condrea Iraida
State University of Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Ariadna Ștefănescu. Variație și unitate în limba română standard din Basarabia. Editura Universității din București, 2016. 368 p. ISBN 978-606-16-0741-9
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspândirea și receptarea „Cazaniei” lui Varlaam  în spațiul dintre Prut și Nistru
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Asimetria gender în limbă
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incertitudini ale situației sociolingvistice actuale în Republica Moldova
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea valorilor etico-morale şi sociale în „Instrucţia Blagocinului” din 1827
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbele reflexive în comunicarea actuală: probleme ale exprimării corecte
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 3(239) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

O abordare stilistică a textului religios
Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45