IBN
Închide

Reviste științifice din R.Moldova


fondate de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ

Plural. History, Culture, Society
Categoria:A
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100944137
ISSN:2345-1262

Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:B
ISSN:1857-0224

Revistă de știinţe socioumane
Categoria:Exclusă
ISSN:1857-0119

 
 

1-3 of 3