IBN
Închide
Gamurari Vitalie
Cuvinte-cheie (242): transitional justice (10), justiţie tranziţională (7), reconciliation (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 91. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 10

Amnesties and punishments according to the the objectives of transitional justice
Gamurari Vitalie12, Năvodariu Elena Tania12
1 Free International University of Moldova,
2 Universitatea „George Bacovia“, Bacău
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Social Sciences
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreword
Gamurari Vitalie
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreword
Gamurari Vitalie
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiția tranzițională în lumea arabă și efectele ei prin prisma „primăverii arabe” declanșate în 2011
Gamurari Vitalie, Năvodariu Elena Tania
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a normelor imperative în dreptul internațional
Gamurari Vitalie1, Cigulea Aliona2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la manualul „Drept internațional umanitar“. Autor: Alexandr CAUIA, Chișinău: Notograf Prim, 2020. 416 p..
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la manualul „International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction”. Author Nils MELZER, coordinated by Etienne KUSTER. ICRC, 2016. — 355 p
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea juridică a asistenței umanitare în lumina conceptului de Securitate Umană elaborat de ONU (partea II)
Gamurari Vitalie, Guşanu Corneliu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Argument
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les partis politiques dans le contexte de la democratisation des societes en transition dans la lumiere de la contribution du droit international
Gamurari Vitalie
Université Libre Internationale de Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolul de la Kyoto — principalul instrument internaţional privind schimbările climatice: prezentare generală
Gamurari Vitalie, Robu Cristina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea „Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale. Volumul III“, Ștefan DIACONU, Marian ENACHE. București: Editura C.H. Beck, 2018. — 218 p
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea juridică a asistenței umanitare în lumina conceptului de Securitate Umană elaborat de ONU (partea I)
Gamurari Vitalie, Guşanu Corneliu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Amnistia și rolul ei în contextul punerii în aplicare a justiției tranziționale
Gamurari Vitalie, Năvodariu Elena Tania
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ce au produs efecte în raport cu procesul de unificare a politicii europene în materie de azil
Gamurari Vitalie, Latzel Conrad
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(41-42) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind efectele crizei migraţioniste în Uniunea Europeană asupra politicii europene în materie de azil
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 112