IBN
Închide
Sedleţchi Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2020 - 1

Cuvânt introductiv
Sedleţchi Iurie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Unele considerații cu privire la raportul dintre condiţiile generale ale judecării cauzei şi principiile procesului penal
Sedleţchi Iurie , Miluşev Dmitrii
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

FELICITARE Premiul la nominalizarea „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor” (în domeniul ştiinţelor sociale şi economice) la USEM
Sedleţchi Iurie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Sistemul măsurilor preventive
Stamatin Ştefan , Gheorghieş Alexandru , Sedleţchi Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Modul de reglementare şi elementele legitimării procedurale a noţiunii de „investigator sub acoperire”: Studiu comparat
Sedleţchi Iurie , Mariţ Marcela
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(88) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Actele premergătoare începerii urmăririi penale în legislaţia procesual penală a României
Sedleţchi Iurie , Mariţ Marcela
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(77) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipurile activităţilor operative de investigare
Sedleţchi Iurie , Mariţ Marcela
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(78) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7