Unele considerații cu privire la raportul dintre condiţiile generale ale judecării cauzei şi principiile procesului penal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
174 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-27 10:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.15 (35)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (686)
SM ISO690:2012
SEDLEŢCHI, Iurie; MILUŞEV, Dmitrii. Unele considerații cu privire la raportul dintre condiţiile generale ale judecării cauzei şi principiile procesului penal. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 5-9. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Unele considerații cu privire la raportul dintre condiţiile generale ale judecării cauzei şi principiile procesului penal

Some considerations concerning the report between the general conditions of the court of justice and the principles of the criminal proceeding   


CZU: 343.15
Pag. 5-9

Sedleţchi Iurie, Miluşev Dmitrii
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

În literatura ştiinţifică de specialitate nu există o definiţie clară și argumentată a condiţiilor generale ale jude-cării cauzei penale. Formularea unei definiţii argumentate și întemeiate ştiinţific ar contribui la determinarea locului acestei instituţii în sistemul dreptului procesual penal, a raporturilor dintre condiţiile generale ale judecării cauzei şi principiile procesului penal, precum şi ar dezvălui importanţa acestei instituţii în realizarea principiilor procesului penal, la înfăptuirea justiţiei în cauzele penale şi la asigurarea drepturilor participanţilor la procesul penal.

There is no accurate science-based definition in the scientific literature on the general conditions of court proceedings. The elaboration of a unified and accurate definition of this institute will allow to determine its place in the system of criminal procedure right, the correlation with the principles of the criminal procedure and stages of court proceedings, as well as its importance in the implementation of the criminal procedure principles, the administration of justice, ensuring the rights and legitimate interests of the participants of the criminal proceedings

Cuvinte-cheie
legiuitorul, legea procesual–penală, principiile procesului penal, condiţiile generale ale jude-cării cauzei,

legislator, criminal procedure law, principles of court proceedings, general conditions of court proceedings