IBN
Închide
Leviţki Oleg
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
Publicații indexate în SCOPUS - 4. Teze/Rezumate în culegeri - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2020 - 1

Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului Trinca-Izvorul lui Luca în anul 2001
Leviţki Oleg1 , Sîrbu Livia2 , Sîrbu Ghenadie1
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista Arheologică
Nr. 1(16) / 2020 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Consideraţii cu privire la procesul de „hallstattizare” al spaţiului estcarpatic
Leviţki Oleg12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţiile arheologice de la periferia sud-estică a promontoriului Trinca-Izvorul lui Luca din anul 2000
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia , Sîrbu Ghenadie
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de locuire din perioada hallstattiană târzie din situl Trinca „Izvorul lui Luca” (zona Podișului Moldovei de Nord)
Leviţki Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petre I. Roman (1935-2019)
Leviţki Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri din epoca bronzului atestate în așezarea cu mai multe nivele de locuire, Trinca „Izvorul lui Luca”
Leviţki Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Consideraţii cu privire la cronologia culturii Chişinău-Corlăteni
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 28. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţiile arheologice din anul 2000 în situl Trinca-Izvorul lui Luca
Leviţki Oleg , Sîrbu Ghenadie , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţiile arheologice din anul 2000 in aşezarea cu mai multe niveluri de locuire Trinca „Izvorul lui Luca”
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea spaţiului locativ la comunităţile culturii Chişinău– Corlăteni din aşezarea Trinca Izvorul lui Luca
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestigii din epoca bronzului în aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”.
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-995-7.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Investigaţiile arheologice din anul 1984 în situl Trinca „Izvorul lui Luca”
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţiile arheologie din aşezarea Gordineşti II-Stânca Goală. Campania anului 2016
Sîrbu Ghenadie , Rybicka Małgorzata , Leviţki Oleg , Diachenko Alexandr , Krol Darius , Sîrbu Livia , Burlacu Vitalie
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-029-3..
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motive estice în complexul ceramic al aşezării din prima epocă a fierului Trinca „Izvorul lui Luca”
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn Memoriam Gheorghe Palade
Ediţia IV. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-901-8.
Disponibil online 4 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scanări geofizice şi sondaje arheologice în situri neo-eneolitice din raioanele de nord ale Republicii Moldova din anul 2016
Terna Stanislav , Hofmann Robert , Rud Vitali , Shatilo Ludmila , Sîrbu Ghenadie , Heghea Sergiu , Leviţki Oleg
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-029-3..
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri de habitat hallstattiene timpurii din aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”
Leviţki Oleg1 , Sîrbu Livia2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Consideraţii cu privire la limita cronologică inferioară a culturii hallstattului canelat Chișinău-Corlăteni din spaţiul est-carpatic
Leviţki Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigațiile arheologice în așezarea Trinca „Izvorul lui Luca” din anul 1984
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele investigaţiilor arheologice din situl Trinca „Izvorul lui Luca”. Campania anului 2004
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-774-8.
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele investigaţiilor arheologice din situl Trinca „Izvorul lui Luca”. Campania anului 1989
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aşezarea hallstattiană timpurie Chişinău. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii Chişinău-Corlăteni (sec. XII–X a.Chr.)
Leviţki Oleg , Sîrbu Ghenadie , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Despre eterogenitatea şi/sau identitatea culturilor hallstattiene timpurii cu ceramica canelată din spaţiul carpato-nistrean
Leviţki Oleg , Kaşuba Maia
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetărilor arheologice preventive la complexul arhitectural Conacul Manuc Bey
Leviţki Oleg , Ceban Ion , Ciobanu Larisa
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 5 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Investigaţii arheologice preventive la Conacul Manuc Bey din Hânceşti
Leviţki Oleg , Ceban Ion , Ciobanu Larisa
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii hallstattului canelat de tip Chişinău-Corlăteni din spaţiul Carpato-Nistrean (sec. XII – X î.e.n.)
Leviţki Oleg , Sîrbu Livia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date preliminare privind rezultatele investigaţiilor arheologice din cadrul aşezării fortificate Trinca – „La şanţ” (campania 2011)
Leviţki Oleg , Sîrbu Ghenadie
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 7. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-63-343-7.
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notă
Leviţki Oleg
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Археозоологический комплекс из Трипольского памятника Тринка–Ла Шанц
Croitor Roman , Leviţki Oleg , Сырбу Геннадий
Институт культурного наследия АНМ
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Necropola hallstattiană târzie de la Giurgiuleşti în contextul cultural-istoric de la Dunărea de Jos
Leviţki Oleg , Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(7) / 2011 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Lipcani „La Rabii” – un nou sit arheologic cu nivel de locuire hallstattian târziu în zona podişului Moldovei de Nord
Leviţki Oleg , Sîrbu Ghenadie , Babii Andrei
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технологические новшества раннего железного века: перспективы изучения ранней гончарной сероглиняной керамики Восточного Прикарпатья
Кашуба Майя1 , Дараган Марина2 , Leviţki Oleg1
1 Институт культурного наследия АНМ,
2 Институт Археологии НАН Украины
Revista Arheologică
Nr. 2(5) / 2010 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Habitatul din mileniul I a. Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu
Niculiţă Ion, Zanoci Aurel , Arnăut Tudor
1 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei,
Chişinău, 2008 / ISBN 978-9975-80-192-8
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1999 - 1

Новый палеолитический памятник типа Гординешть I на Северо-западе Молдовы
Leviţki Oleg1 , Borziac Ilie2
1 Институт культурного наследия АНМ,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Stratum plus
Nr. 1 / 1999 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-1586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 33 of 33