IBN
Închide

172Publicaţii

1119Descărcări

93807Vizualizări

Şveţ Veronica24Dascaliuc Ion21Butucel Dumitru19Mura Sergiu17Capitan Valentin12Ţîbîrnă Gheorghe9Harştea Diana8Chilaru (Chiaburu) Simona8Gaţcan Ştefan8Carauş Vladimir8Rotaru Tudor7Ţîbîrnă Andrei7Andronachi Daniela7Olaru Andrei7Caproş Nicolae6Poleacova Lilia6Rotaru Ludmila6Rotaru Ghenadie6Pihut Oxana6Eftodii Diana6Dolganiuc Nicolae6Balan Nicu6Eftodii Victor5Iacovleva Iraida5Strutinschi Tudor5Buzu Anatolii5Vîrlan Mariana5Ciochină Valentina4Fedaş Vasile4Popescu Constantin4Cernat Victor4Furdui Teodor4Popovici Anatolie4Ciupercă Victor4Ciochină Mariana4Ivasi Mihai4Cucieru Valerian4Bîlba Valeriu3Munteanu Liuba3Parii Sergiu3Valica Vladimir3Stratan Valentina3Ţurcan Stela3Lupu Svetlana3Şveţ V.3Ancuţa Eugen3Ţurcan Iurie3Cebotari Anghela3Furdui Vlada2Glijin Aliona2Stegărescu Vasile2Ababii Ion2Bucun Nicolae2Ciobanu Veronica2Cudina Elena2Pascaru Vasile2Corcimaru Ion2Muşet Gheorghe2Znagovan Alexandru2Leorda Ana2Garaeva Svetlana2Pahomi Valeriu2Botnariuc Natalia2Cotruţă Alexandru2Gudumac Eva2Cucieru Anatolii2Roşculeţ Vadim2Colodrovschi M2Sinicliu M2Varodi Viorica2Piterschi Nicolae2Postolati Galina2Boneţkaia-Ivanova O.2Martalog Valentin2Usatîi Andrei2Lisiţa Natalia2Odobescu Oxana2Cucieru Cristina2Rîmbu Alexandru2Bunduc Petru2Tomșa Anastasia2Gînju Nadejda2Bejenaru Lilian2Sofroni Dumitru1Soltan Petru1Boronciuc Gheorghi1Balan Nicolae1Cazacov Iulia1Roşca Nicolae1Tumanova Lidia1Vrabie Valeria1Eţco Constantin1Balan Ion1Brenişter Sergiu1Arseni Alexandru1Musteaţă Larisa1Musteaţă Vasile1Organ Alexei1Railean Silvia1Robu Maria1Bernic Jana1Bour Alin1Cojocaru Victor1Eţco Ludmila1Godoroja Nadejda1Groppa Stanislav1Marin Ion1Saulea Aurel1Spinei Aurelia1Bucarciuc Melania1Mitin Valentin1Taran Natalia1Lupu Mihail1Ungureanu Alina1Cîrlig Sergiu1Prepeliţa Diana1Doruc Sergiu1Safta Vladimir1Jovmir Vasile1Buzan Vladimir1Tripac Irina1Zgurscaia Sofia1Vudu Stela1Sofroni Mircea-Dumitru1Darii Eugeniu1Salomatov Serghei1Sterpu-Clecicov Marta1Guritanu Dumitru1Prohorenco Vladimir1Fornea Iuliana1Vozian Ion1Prisacari Tamara1Cojocaru Doriana1Badan Andrei1Untu Boris1Iudin V.1Cojocaru V.1Şutkin Vladimir1Nicolai Eugeniu1Bodrug Nicolae1Cernat Mircea1Borovic Diana1Gavriliuc Ludmila1Lupacescu Iurie1Russu Lilia1Litovcenco Anatolii1Priseajniuc (Vudu) Victoria1Sanduţa Stanislav1Ţurcanu Constantin1Groian N.1Amihalachioae Gheorghe1Erhan Elena1Zaharia Leonid1Timofte Nicolae1Horoş V.1Bolohan M.1Furtună Ludmila1Albot Veaceslav1Godovanciuc Stanislav1Baciu Anatolie1Danilov Lucian1Scutari Oleg1Romanenco Richarda1Rotaru Tatiana1Şveţ Tatiana1Golban Rodica1Ungureanu Alexandru1Monastîrscaia Anastasia1Prepeliţa Corneliu1Baraliuc Valeria1Aftene Daniela1Cojocaru Petru1Ciumacova Irina1Ţîbîrnă Raisa1Ududovici Nelea1Guţu Tatiana1Bîrlădeanu Laurentiu1Cristian Veceslav1Zaicenco Nadejda1Fiodorov Nicolai1Dubalari Alexandru1Eladi V.1Rotaru Daniela1Butucel Petru1Rusu Dorel1Cuzina Victoria1Babii Olga1Hristiniuc Mihaela1Poclitari Irina1Cornea Cornelia1Baluță A.1Mânăscurtă Ghenadie1Ursu Dănis1Cara Natalia1Danilov Diana1
Mereuţă Ion
Cuvinte-cheie (572): cancer (10), breast cancer (6), morbidity (5)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 162. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 11

Biologia moleculară și genomica – baza sănătății și viitorul medicinei de precizie.
Mereuţă Ion12
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boala coronavirus și factorii cu risc metabolic crescut – probleme și soluții
Mereuţă Ion1, Tomșa Anastasia2, Baciu Anatolie1, Cebotari Anghela1, Fedaş Vasile1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Centrul Naţional de Management în Sănătate
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chistadenopapiloamele intraductale a glandelor mamare: diagnostic și tratament
Danilov Diana1, Şveţ Veronica1, Mereuţă Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiologia tumorilor benigne și maligne la copii în Republica Moldova (1 an de activitate-2020).
Ţîbîrnă Gheorghe1, Gudumac Eva1, Mereuţă Ion2, Railean Silvia1, Spinei Aurelia1, Bernic Jana1, Ţîbîrnă Andrei3, Varodi Viorica3, Lisiţa Natalia3, Golban Rodica3, Litovcenco Anatolii1, Danilov Lucian1, Bejenaru Lilian3, Ursu Dănis1, Mânăscurtă Ghenadie1, Ciochină Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
3 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genomics is the base of health and future medicine
Mereuţă Ion12
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipogranuloamele glandelor mamare: diagnostic și tratament.
Cara Natalia1, Şveţ Veronica1, Mereuţă Ion12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul metabolic și alte comorbidități în structura mortalității prin COVID-19 în Republica Moldova (martie-decembrie 2020)
Mereuţă Ion12, Fedaş Vasile2, Tomșa Anastasia3, Cebotari Anghela1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile glandelor mamare la minore: metodologie și clinică.
Mereuţă Ion12, Şveţ Veronica1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea experimentului virtual în procesul didactic din aspect bioetic
Leorda Ana, Mereuţă Ion
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности метаболизма глутатиона при COVID-19.
Мереуца Ион 12, Струтинский Ф.А.1, Бодруг Н.2, Полякова Лилия1, Карауш Владимир1, Cebotari Anghela1
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье. распространенность психогенных нарушений. потребность в изменении государственной политики в области здравоохранения
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Глижин Алёна, Мереуца Ион , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Dinamica indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la vârstnici.
Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor, Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica, bioetica și dreptul cercetării
Mereuţă Ion, Leorda Ana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția istorică a chirurgiei oncologice din Republica Moldova
Ţîbîrnă Gheorghe12, Gudumac Eva1, Mereuţă Ion13, Sofroni Mircea-Dumitru1, Ţîbîrnă Andrei1, Bejenaru Lilian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența suplimentelor biologic active asupra metabolismului azotat al șobolanilor.
Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor, Carauş Vladimir, Garaeva Svetlana, Postolati Galina, Poleacova Lilia, Ciochină Mariana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.
Furdui Teodor, Mereuţă Ion, Ciochină Valentina, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O autoritate în științele geografice și în ecologie. Membrul corespondent Maria NEDEALCOV la 60 de ani
Furdui Teodor1, Mereuţă Ion1, Ciochină Valentina1, Stegărescu Vasile2, Bunduc Petru2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul metabolic – o provocare sau o dilemă a secolului XXI?
Mereuţă Ion, Poleacova Lilia, Fedaş Vasile
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние окислительно-восстановительного потенциала воды на аминокислотный профиль крови модельных животных
Струтинский Ф.А., Мереуца Ион , Гараева Светлана, Карауш Владимир, Полякова Лилия, Постолати Галина, Чокинэ Мариана
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Cancerul glandei tiroide, conform stadializării noi.
Ţîbîrnă Andrei12, Ţîbîrnă Gheorghe12, Mereuţă Ion12
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 172