IBN
Închide

160Publicaţii

947Descărcări

77651Vizualizări

Dascaliuc Ion21Şveţ Veronica21Butucel Dumitru19Mura Sergiu17Capitan Valentin12Ţîbîrnă Gheorghe8Harştea Diana8Chilaru (Chiaburu) Simona8Gaţcan Ştefan8Rotaru Tudor7Andronachi Daniela7Olaru Andrei7Caproş Nicolae6Ţîbîrnă Andrei6Rotaru Ludmila6Rotaru Ghenadie6Pihut Oxana6Eftodii Diana6Dolganiuc Nicolae6Carauş Vladimir6Balan Nicu6Eftodii Victor5Iacovleva Iraida5Buzu Anatolii5Vîrlan Mariana5Popescu Constantin4Cernat Victor4Poleacova Lilia4Popovici Anatolie4Ciupercă Victor4Ivasi Mihai4Cucieru Valerian4Ciochină Valentina3Bîlba Valeriu3Munteanu Liuba3Parii Sergiu3Valica Vladimir3Stratan Valentina3Strutinschi Tudor3Ţurcan Stela3Lupu Svetlana3Şveţ V.3Furdui Teodor3Ancuţa Eugen3Ţurcan Iurie3Stegărescu Vasile2Ababii Ion2Bucun Nicolae2Ciobanu Veronica2Cudina Elena2Fedaş Vasile2Pascaru Vasile2Corcimaru Ion2Muşet Gheorghe2Znagovan Alexandru2Pahomi Valeriu2Botnariuc Natalia2Cotruţă Alexandru2Cucieru Anatolii2Roşculeţ Vadim2Colodrovschi M2Sinicliu M2Piterschi Nicolae2Boneţkaia-Ivanova O.2Martalog Valentin2Ciochină Mariana2Usatîi Andrei2Odobescu Oxana2Cucieru Cristina2Rîmbu Alexandru2Bunduc Petru2Gînju Nadejda2Sofroni Dumitru1Soltan Petru1Boronciuc Gheorghi1Balan Nicolae1Cazacov Iulia1Furdui Vlada1Glijin Aliona1Roşca Nicolae1Tumanova Lidia1Vrabie Valeria1Eţco Constantin1Balan Ion1Brenişter Sergiu1Arseni Alexandru1Musteaţă Larisa1Musteaţă Vasile1Organ Alexei1Robu Maria1Bour Alin1Cojocaru Victor1Eţco Ludmila1Godoroja Nadejda1Groppa Stanislav1Marin Ion1Saulea Aurel1Leorda Ana1Bucarciuc Milania1Garaeva Svetlana1Mitin Valentin1Taran Natalia1Lupu Mihail1Ungureanu Alina1Cîrlig Sergiu1Prepeliţa Diana1Doruc Sergiu1Gudumac Eva1Safta Vladimir1Jovmir Vasile1Buzan Vladimir1Tripac Irina1Zgurscaia Sofia1Vudu Stela1Sofroni Mircea-Dumitru1Darii Eugeniu1Salomatov Serghei1Sterpu-Clecicov Marta1Guritanu Dumitru1Prohorenco Vladimir1Varodi Viorica1Fornea Iuliana1Vozian Ion1Prisacari Tamara1Cojocaru Doriana1Badan Andrei1Untu Boris1Iudin V.1Cojocaru V.1Şutkin Vladimir1Nicolai Eugeniu1Postolati Galina1Cernat Mircea1Borovic Diana1Gavriliuc Ludmila1Lupacescu Iurie1Russu Lilia1Sanduţa Stanislav1Ţurcanu Constantin1Groian N.1Amihalachioae Gheorghe1Erhan Elena1Zaharia Leonid1Timofte Nicolae1Horoş V.1Bolohan M.1Furtună Ludmila1Albot Veaceslav1Godovanciuc Stanislav1Scutari Oleg1Lisiţa Natalia1Romanenco Richarda1Rotaru Tatiana1Şveţ Tatiana1Ungureanu Alexandru1Monastîrscaia Anastasia1Prepeliţa Corneliu1Baraliuc Valeria1Aftene Daniela1Cojocaru Petru1Ciumacova Irina1Ţîbîrnă Raisa1Ududovici Nelea1Guţu Tatiana1Bîrlădeanu Laurentiu1Cristian Veceslav1Zaicenco Nadejda1Fiodorov Nicolai1Dubalari Alexandru1Eladi V.1Rotaru Daniela1Butucel Petru1Rusu Dorel1Cuzina Victoria1Babii Olga1Hristiniuc Mihaela1Poclitari Irina1Cornea Cornelia1Baluță A.1Bejenaru Lilian1
Mereuţă Ion
Cuvinte-cheie (469): cancer (10), breast cancer (6), morbidity (5)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 154. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 7

Dinamica indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la vârstnici.
Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor, Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica, bioetica și dreptul cercetării
Mereuţă Ion, Leorda Ana
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția istorică a chirurgiei oncologice din Republica Moldova
Ţîbîrnă Gheorghe12, Gudumac Eva1, Mereuţă Ion13, Sofroni Mircea-Dumitru1, Ţîbîrnă Andrei1, Bejenaru Lilian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.
Furdui Teodor, Mereuţă Ion, Ciochină Valentina, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O autoritate în științele geografice și în ecologie. Membrul corespondent Maria NEDEALCOV la 60 de ani
Furdui Teodor1, Mereuţă Ion1, Ciochină Valentina1, Stegărescu Vasile2, Bunduc Petru2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul metabolic – o provocare sau o dilemă a secolului XXI?
Mereuţă Ion, Poleacova Lilia, Fedaş Vasile
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние окислительно-восстановительного потенциала воды на аминокислотный профиль крови модельных животных
Струтинский Ф.А., Мереуца Ион , Гараева Светлана, Карауш Владимир, Полякова Лилия, Постолати Галина, Чокинэ Мариана
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Cancerul glandei tiroide, conform stadializării noi.
Ţîbîrnă Andrei12, Ţîbîrnă Gheorghe12, Mereuţă Ion12
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficacității tratamentului combinat (chirurgie și radioterapie) la pacienții cu sarcoame ale țesuturilor moi ale extremităților care au suportat operații econome
Mereuţă Ion, Butucel Dumitru, Dascaliuc Ion, Mura Sergiu, Şveţ Veronica
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanotehnologii în medicină (nanomedicina)
Ţîbîrnă Gheorghe, Mereuţă Ion, Rotaru Tatiana, Balan Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 April, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea şi alimentaţia – o nouă paradigmă
Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Species features of the content and cryogenic changes in the process of preservation of sperm of farm animals
Buzan Vladimir, Balan Ion, Roşca Nicolae, Boronciuc Gheorghi, Cazacov Iulia, Bucarciuc Milania, Mereuţă Ion, Dubalari Alexandru, Fiodorov Nicolai, Zaicenco Nadejda
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1. 2019. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение процесса кислотообразования в желудке при гиперацидности под воздействием акупунктуры в точке GI4 Хэ-Гу
Орган Алексей1, Мереуца Ион 1, Полякова Лилия1, Чокинэ Мариана1, Сандуца Станислав1, Унту Борис2
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Necunoscută, Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 20

Academia de Științe Medicale din Republica Moldova – 20 ani de la fondare
Ţîbîrnă Gheorghe, Mereuţă Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualități de diagnostic ale tumorilor ovariene benigne și maligne
Rotaru Tudor, Balan Nicu, Rotaru Ludmila, Mereuţă Ion, Vîrlan Mariana, Hristiniuc Mihaela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(31) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 11 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualități în etiopatogenie și diagnostic al tumorilor vulvei
Rotaru Tudor, Balan Nicu, Rotaru Ludmila, Mereuţă Ion, Vîrlan Mariana, Cuzina Victoria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(31) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 11 May, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balsamul curativ profilactic „Făt Frumos” în profilaxia cancerului
Carauş Vladimir1, Mereuţă Ion2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din perspectiva supraviețuirii și dăinuirii naționale: tendințele fenomenelor demografice şi păstrarea genofondului ţării
Mereuţă Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea tratamentului combinat și complex al sarcoamelor țesuturilor moi
Babii Olga, Mereuţă Ion, Şveţ Veronica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(31) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 11 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia incidenţii, mortalităţii, prevalenţii şi supravieţuirii de 5 ani şi peste prin tumori maligne în Republica Moldova anii 1999-2016
Mereuţă Ion, Popescu Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 160