Poartă de acces către cataloagele electronice a bibliotecilor din Republica Moldova | Instrument Bibliometric National
Închide

Poartă de acces către cataloagele electronice a bibliotecilor din Republica Moldova

Nr Biblioteca Web OPAC Instituția Soft integrat de bibliotecă Catalog partajat
1 Biblioteca Științifică Centrală „A.Lupan” Academia de Științe a Moldovei Q-Series  
2 Biblioteca Științifică ASEM Academia de Studii Economice ALEPH http://primo.libuniv.md/
3 Biblioteca Centrală Universitară a USM Universitatea de Stat din Moldova ALEPH http://primo.libuniv.md/
4 Biblioteca Științifică a USARB Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălți ALEPH http://primo.libuniv.md/
5 Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM Universitatea Tehnică din Moldova ALEPH http://primo.libuniv.md/
6 Biblioteca Științifică Medicală a USMF Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ALEPH http://primo.libuniv.md/
7 Biblioteca Științifică a UPS Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” ALEPH http://primo.libuniv.md/
8 Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM Universitatea Agrară de Stat din Moldova ALEPH http://primo.libuniv.md/
9 Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică Institutul Național de Cercetări Economice IRBIS-64  
10 Biblioteca USEFS Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport IRBIS-64  
11 Biblioteca Științifică a AAP Academia de Administrare Publică OpenBiblio  
12 Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM Universitatea Liberă internațională din Moldova TINLIB  
13 Biblioteca Științifică a AMTAP Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice MARC  
14 Biblioteca Științifică a Universității Slavone Universitatea Slavonă MARC  
15 Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu„ din Chișinău   OS Koha, vers. 3.14.05.000  
16 Biblioteca Națională a Republicii Moldova   TinRead http://cc.sibimol.bnrm.md/opac 
17 Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”   eBiblioPhil  

 

Romanian