Responsabilii pentru atribuirea CZU din cadrul bibliotecilor universitare | Instrument Bibliometric National
Închide

Responsabilii pentru atribuirea CZU din cadrul bibliotecilor universitare

Informație actualizată în martie 2017

 

Nr Instituția Revistele pentru care se atribuie CZU în prezent Nume, prenume bibliograf Telefon
1 Biblioteca Știinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi - Artă şi Educaţie artistică (ISSN 1857-0445)
- Fizică şi tehnică (ISSN 1857-0437)
- Limbaj şi context (ISSN 1857-4149)
- Glotodidactica (ISSN1857-0763)
- Revista Tehnocopia (ISSN 1857-4904)
- NRF Noua Revistă Filologică (ISSN 1857-1379)
- Confluenţe bibliologice ( ISSN 1857-0232)
- Bibliouniversitas @ABRM.md (ISSN 1857-4920)
Aculina Mihaluţa  0231 52 435
2 Biblioteca Ştiinţifică ASEM

Revista Economica

(CZU se atribuie pînă la publicare)

Dr. Silvia Ghinculov, Silvia Habaşescu 

022 40 27 22

022 40 29 50

3 Biblioteca Centrală
a Universității de Stat din Moldova

Studia Universitatis Moldaviae 
- Ştiinţe reale şi ale naturii
- Ştiinţe sociale
- Ştiinţe exacte şi economice 
- Ştiinţe umanistice
-Ştiinţe ale educaţiei

(CZU se atribuie pînă la publicare) 

Alexandra Cojuhari, Victoria Musteață  022 57 75 09, 022 57 75 15
4 Biblioteca Ştiinţifică a AAP

Administrare publică

(CZU se atribuie pînă la publicare) 

Igor Neaga  022 28 40 83
5 Biblioteca UTM La cererea cadrelor didactice indicele CZU se atribuie preprint-urilor  Lilia Popov  022 50 99 33
6 Biblioteca UASM Revista Agricolă Natalia Gula 022 432 592
7 Biblioteca ULIM - Intertext;
- Ştiinţe economice: seria economie;
- Analele ştiinţifice
Cristina Popușoi  022 21 24 18
8 Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice În prezent CZU nu se atribuie fiecărui articol Svetlana Teodor  022 23 81 44
9 Biblioteca IRIM Relații Internaționale Plus Iulia Melnic 022 22 35 60
         

 

Romanian