Poarta de acces către bibliotecile universitare din Republica Moldova | Instrument Bibliometric National
Închide

Poarta de acces către bibliotecile universitare din Republica Moldova

  Denumirea bibliotecii Instituția Adresa Date de contact Nume director
1 Biblioteca Ştiinţifică ASEM Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 51  Tel.: (+373) 0 22 40-27-22,
(+373) 0 22 40-29-63
Fax: (+373) 0 22 24-26-63
e-mail:  library@lib.ase.md
Ghinculov Silvia
2 Biblioteca Ştiinţifică a USARB Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi (USARB) MD-2131, mun. Bălţi, str. Puşkin, 38  Tel./ fax: (+373) 0231 52-445
E-mail: libruniv@usarb.md
Harconita Elena
3 Biblioteca Ştiinţifico-Medicală a USMF Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu” (USMF) MD-2025, mun. Chişinău,
str. Nicolae Testemiţanu, 29
Tel.: (+373) 022 20-55-53, (+373) 022 20-55-92
Fax: (+373) 022 24-23-44
E-mail: library@usmf.md
Karnaeva Liubovi
4 Biblioteca Centrală Universitară a USM Universitatea de Stat din Moldova (USM) MD-2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 60  Tel.: (+373) 022 57-75-04  Zasmenco Ecaterina
5 Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) MD-2049, mun. Chişinău, str.Mirceşti, 44 Tel.: (+373) 022 43-25-78 Costin Ludmila
6 Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a UTM  Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM) mun. Chişinău,
str. Studenţilor, nr. ll, bloc 5-519
Tel.: (+373) 022 50-99-71 Stratan Zinaida
7 Biblioteca AMTAP Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) MD-2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 87  Tel.: (+373) 0 22 23-81-44
E-mail: bibliotecaamtap@gmail.com
Avasiloaie Rodica
8 Biblioteca Ştiinţifică a UPS Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă” (UPS) MD-2069, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 1  Tel.: (+373) 022 35-83-55
e-mail: biblioteca@upsc.md
biblioteca.upsc@gmail.com
Scherlet Ecaterina
9 Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM Universitatea Liberă Internaţională din Moldova ULIM) MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 52  Tel.: (+373) 022 21-24-18
biblioteca@ulim.md
Cerneauscaite Irina
10 Biblioteca Ştiinţifică  Academia de Administrare Publică (AAP) MD- 2070, mun. Chișinău, str. Ialoveni 100 Tel.: (+373) 022 28-40-83
e-mail: biblioteca@aap.gov.md,
biblioteca_aap@mail.md
Sobieski-Camerzan Rodica
11 Biblioteca Ştiinţifică a USC Universitatea de Stat din Comrat (USC) MD-3800, or. Comrat, str. Galaţan, 17  Tel.: (+373) 0 298 23-962
biblkdu@yandex.ru
Cimpoieș Vera
12 Biblioteca UST Universitatea de Stat din Tiraspol MD-2069, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 5  Tel.: (+373) 22 75-49-24 Catlabuga Irina
13 Biblioteca Ştiinţifică  Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul MD-3901, or. Cahul, Piaţa Independenţei, 1  Date lipsesc Sârbu Nadejda
14 Biblioteca IRIM Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) MD-2005, mun. Chişinău, str. Puşkin, 54  Tel: (+373) 022-22-35-60
e-mail: biblirim@gmail.md
Melnic Iulia
15 Biblioteca ştiinţifică a UCCM Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) MD-2001, mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8  Tel.: (+373) 022 81-56-19
bibluccm@mail.md
Șveț Raisa
16 Biblioteca Ştiinţifică (USEFS) Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (USEFS) MD-2024, mun. Chişinău, str. A.Doga, 24/1  Tel.: (+373) 022 49-74-48
victoriausefs@yahoo.com
Toma Victoria
17 Biblioteca  Academiei MAI Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne MD-2023, mun. Chişinău, str. Haltei, 21  Date lipsesc Ţvigunov Iurie
18 Biblioteca Universităţii de Stat din Taraclia Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia MD-7400, or. Taraclia,
str. Păcii, 4 
Date lipsesc Ogurțova Marina
19 Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A.Lupan"a Academiei de Ştiinţe a Moldovei Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei MD – 2028, mun. Chișinău, str. Academiei 5A  Tel.: (+373)  022 73-89-39 Manolache Constantin
20 Biblioteca Universitatea Slavonă MD-2068, mun. Chişinău, str. Florilor, 28/1  Date lipsesc Date lipsesc
21 Biblioteca Universitatea "Perspectiva - INT" MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75  Date lipsesc Date lipsesc
22 Biblioteca Institutul Internaţional de Management "IMI - NOVA" MD-2043, or. Chişinău, str. Hristo Botev, 9/1  Date lipsesc  Date lipsesc 
23 Biblioteca Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere" MD-2025, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, et.3  Date lipsesc Date lipsesc
24 Biblioteca Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM) MD-2024, mun. Chişinău, str. Iablocikin, 2/1  Date lipsesc Date lipsesc
25 Biblioteca Universitatea "Şcoala Antropologică Superioară" MD-2024, mun. Chişinău, str. Zimbrului, 10 "A"  Date lipsesc Date lipsesc
26 Biblioteca Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii MD-2002, mun. Chişinău, str. Munceşti, 121a  Date lipsesc Date lipsesc
27 Biblioteca Institutul Nistrean de Economie şi Drept MD-3100, or. Bălţi,
str. Ştefan cel Mare, 82 
Date lipsesc Date lipsesc
28 Biblioteca IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată MD-2032, mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 8/3  Date lipsesc Date lipsesc
           

Lista completă a bibliotecilor instituțiilor de învățămînt superior din RM poate fi descărcată aici

Romanian