IBN
Închide

Registrul materialelor publicate în baza manifestărilor ştiinţifice organizate în 2019

Actualizat: 06-12-2019, Accesat: 06-12-2019
Total - 27
Manifestări științifice internaționale - 8
Colocviul - 1
Conferința - 7
Manifestări științifice cu participare internațională - 8
Conferința - 6
Sesiunea - 1
Colocviul - 1
Manifestări științifice naționale - 11
Conferința - 11
Print
NrTitlul manifestării ştiinţificeTipul evenimentuluiOrganizatoriData desfăşurăriiLocul (adresa)Persoana responsabilă / informaţii de contact
1Teoria şi practica administrării publiceConferința cu participare internaționalăAcademia de Administrare Publică17 mai 2019Chișinău, MoldovaBalan O.     
2Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieSesiunea cu participare internaționalăUniversitatea de Stat din Moldova17 mai 2019Chișinău, Moldova     
3InteruniversitariaColocviul internațional/(ă)Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi3 mai 2018Bălți, Moldova     
4Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriConferința internațional/(ă)Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”15 iunie 2018Chișinău, MoldovaHanganu A.     
5Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetătoriConferința internațional/(ă)Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”15 iunie 2018Chișinău, MoldovaHanganu A.     
6Anuarul Institutului de Istorie: Conferința internațional/(ă)Institutul de Istorie20 decembrie 2018Chişinău, MoldovaCojocaru G.     
7Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspectiveConferința cu participare internaționalăFiliala Balti a Academiei de Științe a Moldovei, Bălți21-22 iunie 2019Bălți, MoldovaCapcelea V.     
8Filologia modernă: realizări şi perspective în context european.Colocviul cu participare internaționalăMinisterul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”6 decembrie 2018Chişinău, MoldovaRăileanu V.     
9Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilorConferința internațional/(ă)Universitatea Tehnică a Moldovei26-29 martie 2019Chișinău, Moldova     
10Central and Eastern European eDem and eGov Days Conferința național/(ă)Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.2-3 mai 2019Budapesta, Hungary     
11Conferinţa ştiinţifică a studenţilorConferința internațional/(ă)Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol1-2 octombrie 2019Chişinău, Moldova     
12Creşterea economică în condiţiile globalizăriiConferința național/(ă)10-11 octombrie 2019Chișinău, MoldovaStratan A.     
13Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences Conferința național/(ă)Universitatea Liberă Internaţională din Moldova17-18 octombrie 2019Chişinău, Moldova     
14International Conference "Achievements and perspectives of modern chemistry"Conferința național/(ă)Institutul de Chimie9-11 octombrie 2019Chişinău, Moldova     
15Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, Conferința național/(ă)Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”, Universitatea de Stat din Moldova, Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului, Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations2-3 octombrie 2019Chişinău, MoldovaMoşoi I.     
16Conference of Mathematical Society of the Republic of MoldovaConferința național/(ă)Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"28 septembrie - 1 octombrie 2019Chișinău, Moldova     
17Electronics, Communications and ComputingConferința național/(ă)Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Orange Moldova S.A., M-Testing S.R.L., JMD-Planet S.R.L., BC Moldova Agroindbank S.A., AMDARIS S.R.L., Pentalog CHI S.R.L., AROBS Software Chişinău, Ellation S.R.L.23-26 octombrie 2019Chişinău, MoldovaAbabii V.     
18Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civileConferința național/(ă)Institutul Patrimoniului Cultural30 octombrie 2019Chişinău, MoldovaDolghi A., Grădinaru N.     
19Integrare prin cercetare și inovareConferința cu participare internaționalăUniversitatea de Stat din Moldova7-8 noiembrie 2019Chișinău, MoldovaCiocanu G.     
20Impactul antropic asupra calității mediului.Conferința internațional/(ă)Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie14 februarie 2019Chişinău, MoldovaStegărescu V.     
21Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștereConferința internațional/(ă)Institutul de Istorie7-8 noiembrie 2019Chişinău, MoldovaPascaru A.     
22Integrare prin cercetare și inovareConferința cu participare internaționalăUniversitatea de Stat din Moldova7-8 noiembrie 2019Chișinău, MoldovaCiocanu G.     
23Integrare prin cercetare și inovareConferința cu participare internaționalăUniversitatea de Stat din Moldova7-8 noiembrie 2019Chișinău, MoldovaCiocanu G.     
24Integrare prin cercetare și inovareConferința cu participare internaționalăUniversitatea de Stat din Moldova7-8 noiembrie 2019Chișinău, MoldovaCiocanu G.     
25Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţiiConferința național/(ă)Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi18 octombrie 2019Bălți, Moldova     
26Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători : Conferința național/(ă)Academia de Studii Economice din Moldova24-25 aprilie 2019Chişinău, MoldovaBelostecinic G.     
27Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business communityConferința național/(ă)Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”21-22 octombrie 2019Chişinău, MoldovaDuca M.