FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-3142

3. Site-ul revistei

https://isphta.md/revista-pomicultura-viticultura-vinificatia/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Adresa
Telefon / fax / e-mail(+373)22285421, ,
Webhttps://isphta.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(86), 2021 - 450
Nr. 1(85), 2021 - 450
Nr. 5-6(83-84), 2019 - 2000
Nr. 3-4(81-82), 2019 - 2000

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Dadu Constantin, dr.hab., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova), Redactor şef
2.Arhip Vladimir, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Donica Ilie, dr.hab., prof.cerc., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
4.Rapcea Mihail, dr.hab., prof.cerc., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
5.Iliev Petru, dr.hab., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
6.Taran Nicolae, dr.hab., prof.univ., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
7.Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
8.Cazac Fiodor, dr., conf.cerc., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
9.Soldatenco Eugenia, dr.hab., conf.cerc., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
10.Cebotari Valeriu, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Republica Moldova)
11.Nicolaescu Gheorghe, dr., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
12.Balanuţă Anatol, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
13.Bucarciuc Victor, dr.hab., prof.cerc., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
14.Griţcan Sava, dr., conf.cerc., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova)
15.Vacarciuc Liviu, dr., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
16.Coman Mihai, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni (România)
17.Balan Valerian, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
18.Vlasov Veaceslav, Национальный Научный Центр "Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова", Одесса (Ucraina)
19.Odăgeriu Gheorghe, Academia Română, filiala Iași (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 6apărute: 5
2017Numere planificate: 6apărute: 5
2018Numere planificate: 6apărute: 5
2019Numere planificate: 6apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Brandt Valerie Catherine - Scopus Author ID - 55930127100
2.Gherasimova Elena - Scopus Author ID - 56004207700
3.Sava Parascovia - Scopus Author ID - 56004083200
4.Savin Gheorghe - Scopus Author ID - 35219204400
5.Terteac Dumitru - Scopus Author ID - 57210267732
6.Voloşciuc Leonid - Scopus Author ID - 56263027600

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 GĂINĂ, B., dr.hab., ALEXANDROV, E., dr.hab., DOBREI, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara, România Via și vinul în arta mondială. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. 2019, nr. 5-6(83-84), 71-64. ISSN 1857-3142.
2 КИРИЛЕСКО, А., dr.hab., Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,, Ucraina, КОРНИЙЧУК, А., Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,, Ucraina Формирование урожайности посевов сельскохозяйственных культур на разных склонах в условиях Западной лесостепи Украины. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. 2018, nr. 1-2(73-74), 60-57. ISSN 1857-3142.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: