FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Moldavian Journal of the Physical Sciences

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-648X
eISSN: 2537-6365

3. Site-ul revistei

http://sfm.asm.md/moldphys/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
AdresaStr. Academiei 5, Chişinău, MD2028
Telefon / fax / e-mail(+373)22737092, (+373)22727088, director@nano.asm.md
Webwww.iieti.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3-4(17), 2018 - 200
Nr. 1-2(17), 2018 - 200
Nr. 3-4(16), 2017 - 200
Nr. 1-2(16), 2017 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ursachi Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 7004456957
2.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor responsabil
3.Sidorenko Anatolie, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 55392877000
4.Macovei Mihai, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 6701538430
5.Casian Anatolie, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 6603104987
6.Paladi Florentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 6507791670
7.Donu Sofia, dr., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
8.Aruşanov Ernest, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005742009
9.Belousov Igor, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
10.Clochişner Sofia, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004068399
11.Condrea Elena, dr., conf.cerc., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003847281
12.Kravţov Victor, dr., conf.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57208001163, Scopus Author ID - 57202899600
13.Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004559204
14.Evtodiev Igor, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 13005495700
15.Iovu Mihail, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005017628
16.Moscalenco Sveatoslav, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004108369
17.Munteanu Tudor, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova)
18.Nedeoglo Dumitru, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6701473404
19.Nica Denis, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811
20.Nikolaeva Albina, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006384788
21.Nicorici Valentina, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
22.Rusu Emil, dr.hab., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004106510
23.Sîrbu Nicolae, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006854382
24.Şontea Victor, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
25.Ţiuleanu Dumitru, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003873658, Scopus Author ID - 7003873658
26.Topală Pavel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508024602
27.Tronciu Vasile, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603445059
28.Ţurcan Vladimir, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8539940100
29.Vatavu Sergiu, dr., conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 11240657800

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2002

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 2
2015Numere planificate: 4apărute: 2
2016Numere planificate: 4apărute: 2
2017Numere planificate: 4apărute: 2
2018Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Abramov Vladimir - Scopus Author ID - 7201535886
2.Abramova Anna - Scopus Author ID - 56566801300
3.Adelung Rainer - Scopus Author ID - 6603789006
4.Baranov Serghei - Scopus Author ID - 7102448960
5.Baznat Mircea - Scopus Author ID - 6505872776
6.Bodiul Pavel - Scopus Author ID - 57203134881
7.Botezat Olga - Scopus Author ID - 36781787800
8.Burlacu Alexandru - Scopus Author ID - 15043533000
9.Caraman Iuliana - Scopus Author ID - 13006234000
10.Casian Anatolie - Scopus Author ID - 6603104987
11.Ciloci (Deseatnic) Alexandra - Scopus Author ID - 35361675900
12.Ciobanu Marina - Scopus Author ID - 56494559600
13.Ciobanu Nellu - Scopus Author ID - 23003332800
14.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
15.Condrea Elena - Scopus Author ID - 7003847281
16.Creţu Vasile - Scopus Author ID - 56021698400
17.Croitori Dorina - Scopus Author ID - 57192685221
18.Culiuc Leonid - Scopus Author ID - 7004559204
19.Curmei Nicolai - Scopus Author ID - 57079132000
20.Dumanov Evgheni - Scopus Author ID - 14622648800
21.Dvornina Elena - Scopus Author ID - 54929795100
22.Enăchescu Marius - Scopus Author ID - 55443651300
23.Evtodiev Igor - Scopus Author ID - 13005495700
24.Evtodiev Silvia - Scopus Author ID - 55014510600
25.Fomin Vladimir - Scopus Author ID - 7201683103
26.Ghimpu Lidia - Scopus Author ID - 6506045728, Scopus Author ID - 6506045728
27.Ghiulnare A. - Scopus Author ID - 57204940320
28.Guţul Tatiana - Scopus Author ID - 56126100700
29.Hadji Piotr - Scopus Author ID - 6503915114, Scopus Author ID - 7005981873
30.Iaseniuc Oxana - Scopus Author ID - 35368501800
31.Iovu Mihail - Scopus Author ID - 7005017628
32.Jderu Alin Alexandru - Scopus Author ID - 57203943239
33.Konopko Leonid - Scopus Author ID - 6602835711
34.Korovai Olesya - Scopus Author ID - 57201685624
35.Liberman Michael - Scopus Author ID - 55977171200
36.Lupan Oleg - Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800
37.Macovei Mihai - Scopus Author ID - 6701538430
38.Melnic Elena - Scopus Author ID - 8580609000
39.Mesterca Raluca - Scopus Author ID - 56623125400
40.Moscalenco Sveatoslav - Scopus Author ID - 7004108369
41.Nadchin L. - Scopus Author ID - 57201685624
42.Nazarov Mihail - Scopus Author ID - 7005571999
43.Nedeoglo Dumitru - Scopus Author ID - 6701473404
44.Nedeoglo Natalia - Scopus Author ID - 6508081052
45.Nikolaeva Albina - Scopus Author ID - 7006384788
46.Paladi Florentin - Scopus Author ID - 6507791670
47.Palii Iurie - Scopus Author ID - 6507894252
48.Pauporte Thierry - Scopus Author ID - 7003428056, Scopus Author ID - 7003428056
49.Podlesnîi Igor - Scopus Author ID - 14623184200
50.Popa Mihail - Scopus Author ID - 56365086200
51.Postica Vasilie - Scopus Author ID - 56717719200
52.Postolache Vitalie - Scopus Author ID - 55681992000
53.Prodan Lilian - Scopus Author ID - 57193759657
54.Rusu Emil - Scopus Author ID - 7004106510
55.Sergentu Vladimir - Scopus Author ID - 7004456957
56.Sidorenko Anatolie - Scopus Author ID - 55392877000
57.Simaşchevici Alexei - Scopus Author ID - 7005742009
58.Tiurina Janeta - Scopus Author ID - 35362695900
59.Tronciu Vasile - Scopus Author ID - 6603445059
60.Untila Dumitru - Scopus Author ID - 55596787400
61.Ursachi Veaceslav - Scopus Author ID - 7004456957
62.Zalamai Victor - Scopus Author ID - 6508080252
63.Zubac Ion - Scopus Author ID - 57203634823

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABRAMOVA, A., Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences(IGIC RAS), Rusia, ABRAMOV, V., Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences(IGIC RAS), Rusia, GUTSUL, T., MÎRZAC, A., SIDORENKO, A., dr.hab. An ultrasound-assisted sol-gel method for the synthesis of nano titanium dioxide. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, nr. 1-2(15), 53-49. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
2 EVTODIEV, I., dr.hab., UNTILA, D., dr., EVTODIEV, S., CARAMAN, I., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, GASHIN, P., dr.hab., DMITROGLO, L., dr., ROTARU, I., KANTSER, V., dr.hab. Structural and optical properties of composites containing AIIBVI and  AIIBVI semiconductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017, nr. 3-4(16), 226-219. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
3 DAS, K., Department of Mathematics, A.B.N.Seal College, India, ACHARYA, N., Department of Mathematics, P.R. Thakur Govt. College, Gaighata, India, DUARI, P., Department of Mathematics, Asansol Engineering College, India Forced convective flow over a porous plate with variable fluid properties and chemical reaction: an application of the lie group transformation  . Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017, nr. 1-2(16), 63-46. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
4 IASENIUC, O., dr., IOVU, M., dr.hab., GHIULNARE, A., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România, MESTERCA, R., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România, JDERU, A., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România, ENACHESCU, M., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România Micro-raman spectra of Ge–As–Se chalcogenide amorphous powders. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, nr. 3-4(17), 166-161. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
5 GRIGORCHUK, N., Институт теоретической физики имени Н. Н. Боголюбова НАН Украины, Ucraina Relaxation of the binding energy of electrons with phonons in metals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, nr. 1-2(17), 74-66. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
6 HAMMICHE, L., Laboratoire de Génie de l’Environnement (LGE), Université A. MIRA de Bejaia, Algeria, DJOUADI, D., Laboratoire de Génie de l’Environnement (LGE), Université A. MIRA de Bejaia, Algeria, CHELOUCHE, A., Laboratoire de Génie de l’Environnement (LGE), Université A. MIRA de Bejaia, Algeria Low temperature study of the uv emission in sol-gel dip-coated silver-doped zinc oxide thin films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, nr. 1-2(15), 70-60. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
7 MOSKALENKO, S., dr.hab., MOSKALENKO, V., KHADZHI, P., PODLESNY, I., dr., LIBERMAN, M., Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH, Suedia, ZUBAC, I. Two-dimensional para-, ortho-, and bi-magnetoexcitons interacting with quantum point vortices. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, nr. 1-2(17), 65-52. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
8 OSADCHUK, V., Vinytsia National Tehnical University, Ucraina, OSADCHUK, A., Vinytsia National Tehnical University, Ucraina, KRYLIK, L., Vinytsia National Tehnical University, Ucraina, SELETSKA, O., Vinytsia National Tehnical University, Ucraina Microelectronic humidity–frequency transducer with humidity-sensitive capacitive elements. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017, nr. 1-2(16), 100-94. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
9 PAUL-NWOKOCHA, O., Department of Physics, Imo State University, Owerri, Nigeria, OZUOMBA, J., Department of Physics, Imo State University, Owerri, Nigeria Optical and electrical characteristics of acid-doped thin polyaniline films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017, nr. 3-4(16), 233-227. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
10 LUPAN, O., dr.hab., POSTICA, V., CREŢU, V., dr., PAUPORTE, T., dr.hab., PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris, Franţa, ADELUNG, R., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania Series and parallel connection of individual Pd-modified ZnO nanowires for gas sensing applications. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, nr. 3-4(15), 149-139. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
11 RATTINACANNOU, J., European Physical Society, Franţa Entropy decrease in isolated systems. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017, nr. 1-2(16), 113-101. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
12 BARANOV, S., SAVCHUK, A., Kazakh-British Technical University, Kazahstan Magnetic properties of Fe-based amorphous magnetic microwires. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017, nr. 3-4(16), 190-182. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
13 THANH, V., Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam, KOZLENKO, D., Joint Institute of Nuclear Research, Rusia, SANGAA, D., Institute of Physics and Technology, Mongolia, KICIANOV, S., Joint Institute of Nuclear Research, Rusia, LUKIN, E., Joint Institute of Nuclear Research, Rusia, KHIEM, L., Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam, NYAM-OCHIR, L., National University of Mongolia, Mongolia, GERELMAA, O., National University of Mongolia, Mongolia, SAVENCO, B., Joint Institute of Nuclear Research, Rusia The neutron diffraction studies of a crystal structure of nafe(wxmo1-xo4)2 (x = 0.5; 0.75) at low temperature. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, nr. 3-4(15), 124-119. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.
14 ZOREA, P., dr., ORT Braude Engineering college, Karmiel, Israel, PALADI, F., dr.hab., BRAGARU, T. Prediction of perceived image quality by mobile device users. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2018, nr. 3-4(17), 227-217. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 3-4(17) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/3-4_2018moldphys.pdf
Numărul 1-2(17) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1-2_2018_moldphys.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: