FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Moldavian Journal of the Physical Sciences
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 10 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
100 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1100 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Sidorenko Anatolie, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3. Aruşanov Ernest, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
4. Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
5. Fomin Vladimir, m.o., dr., prof.univ., Institute for Integrative Nanosciences,IFW Dresden (Germania)3 puncte
6. Moscalenco Sveatoslav, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
7. Geru Ion, m.c., dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Ursachi Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004456957
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
22 din 28 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
629 puncte
1. Aruşanov Ernest, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005742009
2. Casian Anatolie, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603104987
3. Clochişner Sofia, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004068399
4. Condrea Elena, dr., conf.cerc., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003847281
5. Evtodiev Igor, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 13005495700
6. Iovu Mihail, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005017628
7. Kravţov Victor, dr., conf.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57208001163, Scopus Author ID - 57202899600
8. Macovei Mihai, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6701538430
9. Moscalenco Sveatoslav, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004108369
10. Nedeoglo Dumitru, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6701473404
11. Nica Denis, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811
12. Nikolaeva Albina, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006384788
13. Paladi Florentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507791670
14. Rusu Emil, dr.hab., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004106510
15. Sidorenko Anatolie, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55392877000
16. Sîrbu Nicolae, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006854382, Scopus Author ID - https://www.mendeley.com/profiles/nicolae-syrbu/
17. Şontea Victor, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
18. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
19. Ţiuleanu Dumitru, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003873658, Scopus Author ID - 7003873658
20. Tronciu Vasile, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603445059
21. Ţurcan Vladimir, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8539940100
22. Vatavu Sergiu, dr., conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 11240657800
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
110 autori in ultimii 3 ani, 19 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
35 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
110 autori in ultimii 3 ani, 51 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
371 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2002-2020
1 punct pentru fiecare an de apariție
18 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2019 (1 din 4)
2018 (2 din 4)
2017 (2 din 4)
2016 (2 din 4)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.318 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 618 puncte