FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Electronic Journals Library of the Regensburg University, 2013-06-1530 puncte
Research Bible, 2012-03-1530 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 160 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
11 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1111 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Cimpoieş Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Vlasov Veaceslav, dr.hab., prof., Национальный Научный Центр "Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова", Одесса (Ucraina)5 puncte
2. Marian Ion, dr., Institutul de Cercetare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească (România)5 puncte
3. Sumedrea Dorin, dr., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefănești, Argeș (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
4 din 22 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
145 puncte
1. Coman Mihai, acad., Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni (România) - Scopus Author ID - 35361710500
2. Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - C-3358-2017
3. Sava Parascovia, dr.hab., conf.cerc., Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - ABG-2218-2020, Scopus Author ID - 56004083200
4. Sumedrea Dorin, dr., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefănești, Argeș (România) - Web of Science ResearcherID - A-4049-2014, Scopus Author ID - 55184046200
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3166 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
67 autori in ultimii 3 ani, 0 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
0 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
67 autori in ultimii 3 ani, 14 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
167 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3167 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2006-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
17 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (2 din 2)
2021 (2 din 2)
2019 (3 din 6)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.317 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 521 puncte