IBN
Închide
Patras Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2021 - 2

Cum trebuie făcută indexarea/majorarea pensiilor(pentru a asigura o echitate socială, pentru a face dreptate în următorii câțiva ani între diferite categorii sociale, fără atragerea fondurilor suplimentare)
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drumul spinos spre independența Republicii Moldova
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Învățământul de toate nivelurile – prioritate națională a Republicii Moldova pentru câteva decenii
Patras Mihai
Moldova State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințele guvernărilor „tehnocrate” din ultimele decenii (de la adoptarea declarației suveranității) (sau de ce Republica Moldova este la coada Europei)
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum poate fi salvată Republica Moldova?
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Învățământul de toate nivelurile – prioritate națională a R. Moldova pentru câteva decenii
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social and economic evolution of the Russian Federation under demographic and economic crises
Patras Mihai
Moldova State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономика Румынии через 10 лет после вступления в ЕС
Патраш Михай
Молдавский Государственный Университет
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(20) / 2019 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-1392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evoluția economiei României după un deceniu de la aderarea ei la UE
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(19) / 2018 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia economiei României după un deceniu de la aderarea ei la UE
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Probleme financiar-bancare actuale: esență și căi posibile de soluționare
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Despre terminologia economică și teoriile economice
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-55. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Analiza calităţii informaţiilor statistice economice, financiar-bancare, comerciale etc.: cazul Republica Moldova cu date comparative privind şi alte state
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislaţia privind alegerile parlamentare – mai importantă, decât constituţia ţării (despre necesitatea înfiinţării şi funcţionării consiliului naţional de management)
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu consistent asupra evoluției leului moldovenesc
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-36. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Încă o dată despre ştiinţă şi atestarea cadrelor ştiinţifice (în baza informaţiilor privind domeniul economic)
Patras Mihai
Международная академия управления персоналом
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Reforma monetară şi emiterea leului moldovenesc (1993)
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(24) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-239. Vizualizări-3028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Consecinţele estimate ale aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 3(13) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-36. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Evoluţia socioeconomică susţinută a României (în perioada de preaderare şi de postaderare la UE)
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un manual deosebit de necesar şi de o reală valoare didactico-ştiinţifică
Patras Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 4(60) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20