Probleme financiar-bancare actuale: esență și căi posibile de soluționare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
497 37
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-05 09:43
SM ISO690:2012
PATRAS, Mihai. Probleme financiar-bancare actuale: esență și căi posibile de soluționare. In: Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ. Ediţia a XII-a, 3-4 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, pp. 121-131. ISBN 978-9975-71-942-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a, 2017
Conferința "Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ"
Chișinău, Moldova, 3-4 noiembrie 2017

Probleme financiar-bancare actuale: esență și căi posibile de soluționare


Pag. 121-131

Patras Mihai
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2018


Rezumat

În materialul de față sunt expuse câteva dintre cele mai stringente probleme din domeniu financiar-bancar existente în timpul de față (sfârșitul sec. XX – primele două decenii ale sec. XXI) în Republica Moldova/ RM. De fiecare dată autorul expune și modalități concrete privind posibila soluționare a acestora. Consecutivitatea expunerii lor (a esenței problemelor) nu coincide în mod obligatoriu cu importanța lor.

In the present paper are exposed some of the most pressing problems in the financial-banking field existing in the present (end of XXth century - first two decades of the XXI century) in the Republic of Moldova. Every time the author proposes also the possible practical ways to solve them. The sequence of exposure of the problems does not necessarily coincide with their importance.

Cuvinte-cheie
probleme financiare, probleme bancare, legislație economică, devalorizare a monedei, balanță de plăți ș.a.,

deficit bugetar, balanţă comercială