IBN
Închide
Litvin Aurelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2021 - 1

Investments - the lever of performance management in the sustainable development of pomiculture
Litvin Aurelia , Dobrovolschi Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Gestiunea sistemului de susținere a antreprenoriatului agricol în contextul consolidării terenurilor agricole în Republica Moldova
Buzulan Marcela , Litvin Aurelia , Racul Anatol
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul managementului performanței în asigurarea competitivității instituțiilor de învățământ superior
Litvin Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Land banking as a financial and management tool for the price dynamics determinants in Moldavian real estate market
Litvin Aurelia , Buzulan Marcela , Karataș Muhammed
State Agrarian University of Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 29 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Entrepreneurship education in the State Agrarian University of Moldova from the students’ perspective
Litvin Aurelia1 , Cimpoieş Dragoş1 , Fleacă Elena2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 University Politehnica of Bucharest
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inbound tourism in Republic of Moldova
Virlan Ana , Litvin Aurelia
State Agrarian University of Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul autorităţilor publice locale în atragerea investiţiilor
Litvin Aurelia , Petrașcu Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Probleme și soluții privind dezvoltarea durabilă a sectorului pomicol din Republica Moldova
Dobrovolschi Ludmila , Litvin Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Potenţialul de export şi competitivitatea agroalimentară a Republicii Moldova
Coşer Cornel , Litvin Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 19 August, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Abordarea evolutiv-conceptuală şi studiile asupra competitivităţii
Litvin Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele globalizării asupra eficienţei economice a exportului
Litvin Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul subvenţilor în susţinerea producătorilor agricoli
Litvin Aurelia , Deliu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subvenţionarea – ca modalitate de susţinere şi promovare a antreprenoriatului rural în Republica Moldova
Litvin Aurelia , Dobrovolschi Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Gestiunea şi reglementarea exportului de produse agroalimentare din Republica Moldova
Litvin Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Abordări metodologice în vederea stimulării comerţului cu produse calitative
Stratan Alexandru , Litvin Aurelia , Ţurcanu Petru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cadrului regulatoriu al reglementării exportului de produse agroalimentare
Litvin Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentele teoretice şi rezultatele empirice ale estimării balanţei comerciale agrare a Republicii Moldova în condiţiile economiei de piaţă
Litvin Aurelia , Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Comerţul exterior – formă a activităţilor economice externe
Litvin Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18