IBN
Închide
Zbancă Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 7.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2024 - 1

Fezabilitatea și dezvoltarea sustenabilă a sectorului plantelor medicinale în Republica Moldova
Balan Igor , Zbancă Andrei , Urîtu Vasile
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 8

Analysis of the competitiveness of the cereals sector in the context of organizational and legal forms of farm management for the 2023-2024 season
Zbancă Andrei , Negritu Ghenadie , Şcerbacov Elena
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF).
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza importului de lapte și produse lactate al Republicii Moldova
Şcerbacov Elena , Zbancă Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF).
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations on the current state and development prospects of the cereals sector
Balan Igor , Zbancă Andrei
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investment management in the cultivation of lavender for the production of the essential oil
Zbancă Andrei1 , Balan Igor2 , Urîtu Vasile2
1 Technical University of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 23, / 2023 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-16. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of Budgets for Agricultural Crops in the 2023-2024 Agricultural Season
Balan Igor , Zbancă Andrei , Urîtu Vasile
Free International University of Moldova
EIRP Proceedings
Vol. 18, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2067-9211 / ISSNe 2069-9344
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of business models in the cultivation of sea buckthorn with the application of different planting schemes in the conditions of the Republic of Moldova
Zbancă Andrei , Popa Sergiu , Rîbențiv Ion
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul modelelor de afaceri la cultivarea cătinii albe în condițiile Republicii Moldova
Zbancă Andrei , Popa Sergiu , Rîbinţev Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fezabilitatea investițiilor și argumentarea eficienței economice la cultivarea cătinii albe prin aplicarea diferitor scheme de plantare în condițiile Republicii Moldova
Zbancă Andrei , Popa Sergiu , Rîbențiv Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Exportul uleiurilor etero-oleaginoase în Republica Moldova: Ghid practic
Zbancă Andrei , Melnic Victor , Stratan Dumitru
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-64-342-9
Disponibil online 17 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii și inovații în sectorul plantelor aromatice și medicinale în contextul schimbărilor climatice. Ghid
Melnic Victor , Zbancă Andrei , Stratan Dumitru
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-64-341-2
Disponibil online 17 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Dezvoltărea culturii porumbului în Republica Moldova
Zbancă Andrei , Negritu Ghenadie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sectorului plantelor etero-oleaginoase în Republica Moldova
Zbancă Andrei , Negritu Ghenadie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fezabilitatea și dezvoltarea sectorului de plante etero-oleaginoase în RM în contextul aderării la UE
Zbancă Andrei1 , Negritu Ghenadie1 , Melnic Victor2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală şi perspectivele dezvoltării ramurii florii-soarelui în Republica Moldova
Zbancă Andrei , Panuţa Sergiu , Şarban Vasile , Negritu Ghenadie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dezvoltarea lanţului valoric pentru sectorul horticol din Republica Moldova
Zbancă Andrei , Negritu Ghenadie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală și oportunități de dezvoltare a sectorului de fructe moi în RM
Zbancă Andrei , Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Fezabilitatea investițiilor la plantarea livezilor de pere
Zbancă Andrei , Morei Virgiliu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Feasibility of investments for planting and maintenance of apple orchards by applying various technologies
Zbancă Andrei
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 13, / 2013 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feasibility of investments in cultivation of tomatoes in protected areas
Zbancă Andrei , Negritu Ghenadie
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 13, / 2013 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fezabilitatea investiţiilor la plantarea livezii de măr
Zbancă Andrei , Negritu Ghenadie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

Argumentarea economică a activităţilor de producere prin intermediul bugetelor de venituri şi cheltuieli
Morei Virgiliu , Stratan Alexandru , Zbancă Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breeding swine for meat – main direction of re-launching of the livestock sector in the Republic of Moldova
Zbancă Andrei , Morei Virgiliu , Stratan Alexandru
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 10, / 2010 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitalul străin în procesul de relansare economică
Anastase Ileana , Zbancă Andrei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sistemele producţiei internaţionale integrate
Ungurean Viorica , Zbancă Andrei
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milking cows breeding – a prioritized activity for the revitalization of the animal husbandry sector in the Republic of Moldova
Morei Virgiliu , Stratan Alexandru , Zbancă Andrei
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 10, / 2010 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea strugurilor de masă în Republica Moldova – starea actuală şi perspective de dezvoltare
Zbancă Andrei , Morei Virgiliu , Stratan Alexandru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Argumentarea economică a activităţilor practicate în sectorul vegetal
Morei Virgiliu , Stratan Alexandru , Zbancă Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2009 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The comparative economic analysis of production activities in the agricultural sector of the Republic of Moldova
Stratan Alexandru , Zbancă Andrei , Morei Virgiliu
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 9, / 2009 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 27 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29