IBN
Închide

31Publicaţii

260Descărcări

18054Vizualizări

Cimpoieş Dragoş
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2022 - 3

Comparative evaluation of the teaching staff performance within agronomic higher education institution in the context of sustainable rural development in the Republic of Moldova
Danilov Iurie , Cimpoieş Dragoş
Technical University of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of academic performance by using the nonparametric method in the agricultural higher education institutions in Romania and the Republic of Moldova
Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol , Reșitca Rodica
State Agrarian University of Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 14 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a spațiului rural prin evaluarea pieţei funciare în Republica Moldova utilizând metoda econometriei spaţiale în calitate de instrument financiar a consolidării terenurilor agricole
Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol , Danilov Iurie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Conceptul de reorganizare a sistemului de educație și cercetare cu profil agrar din Republica Moldova sub aspectul elaborării standardelor ocupaționale și de calificare pentru specialitățile din domeniul agrobusinessului
Cimpoieş Dragoş1 , Racul Anatol1 , Reșitca Rodica2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza comparativă a performanței academice în universitățile cu profil agronomic din România și Republica Moldova
Cimpoieş Dragoş , Reșitca Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia ramurii zootehnice
Baltag Grigore
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-56-788-6
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanței academice a organizațiilor din sfera științei și inovării cu profil agronomic în Republica Moldova prin intermediul tehnicilor neparametrice
Reșitca Rodica , Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Managementul performanței acdemice a instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor din sfera științei și inovării cu profil agronomic definit prin metoda analizei anvelopării datelor
Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol , Reșitca Rodica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVIEW of the monograph “FOOD SECURITY MANAGEMENT” of Maria OLEINIUC, PhD in Economics, Associated Professor, Republic of Moldova
Cimpoieş Dragoş
State Agrarian University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Dezvoltarea învăţământului superior şi organizaţiilor de cercetare cu profil agronomic prin prisma managementului resurselor umane
Cimpoieş Dragoş , Sîrbu Adrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entrepreneurship education in the State Agrarian University of Moldova from the students’ perspective
Litvin Aurelia1 , Cimpoieş Dragoş1 , Fleacă Elena2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 University Politehnica of Bucharest
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMART CAFFES – spaţiu creativ pentru întărirea abilităţilor de management inovaţional a studenţilor din Moldova, Armenia şi Belarus
Simciuc Elena , Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Параметрический метод оценки уровня развития семейных фермерских хозяйств в Республике Молдова в контексте евроинтеграции
Чимпоеш Драгош , Семёнова Елена , Горгос Александр
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza comparativă a managementului performanței academice din cadrul învatamântului superior din Republica Moldova
Cimpoieş Dragoş , Sîrbu Adrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Managementului Inovațional în Activitatea Antreprenorială a Agenților Economici din Republica Moldova
Simciuc Elena , Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 7 / 2017 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ стохастической границы как метод оценки уровня развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Молдова
Чимпоеш Драгош , Ракул Анатолий , Семёнова Елена
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Caracteristicile socio-economice ale spațiului rural în Republica Moldova
Gorgos Alexandru , Cimpoieş Dragoş , Racul Anatol
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inovațional – factor determinant al unei economii bazate pe cunoaștere
Cimpoieş Dragoş , Simciuc Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка уровня развития крестьянских фермерских хозяйств в Республики Молдова методом стохастической границы
Семёнова Елена , Чимпоеш Драгош , Ракул Анатолий
Государственный Аграрный Университет Молдовы
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Competitivitatea – o noțiune multidimensională în teoria economică
Golban Artur , Cimpoieş Dragoş
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-38. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32