IBN
Închide
Şcerbacov Elena
Cuvinte-cheie (59): produse alimentare (3), lipids (2), calories (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Analiza potențialului de export al cerealierelor și produselor culturilor tehnice
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the food security through the prism of the self-insurance level of the Republic of Moldova
Şcerbacov Elena
State Agrarian University of Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Analiza consumului de produse alimentare de origine animalieră
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza consumului de produse alimentare de origine vegetală 
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele securităţii alimentare a Republicii Moldova
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea gradului dependenţei de import pentru produsele alimentare de origine vegetală în Republica Moldova
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza accesului economic la produsele alimentare de origine animalieră prin prisma preţurilor de vânzare
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza accesului economic la produsele alimentare de origine vegetală prin prisma prețurilor de vânzare
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The competitiveness of the agrifood sector from the Republic of Moldova in the field of alimentary products of plant and animal origin
Şcerbacov Elena
State Agrarian University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Alergia alimentară la copii
Şit Suzana, Şcerbacov Elena, Revenco Ninel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urticaria la copii: elemente de etiopatogenie
Şit Suzana, Şcerbacov Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11