IBN
Închide
Şcerbacov Elena
Cuvinte-cheie (92): import (5), export (5), export (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 2

The import of fruits and walnuts of the Republic of Moldova
Şcerbacov Elena
Technical University of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The import of preparations of vegetables, fruits and walnuts of the Republic of Moldova
Şcerbacov Elena
Technical University of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Analiza importului de cereale și produse ale culturilor tehnice
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Analiza exportului de animale vii, păsări, carne şi subproduse1 comestibile din Republica Moldova
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 4(114) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza exportului de fructe al Republicii Moldova
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Analiza potențialului de export al cerealierelor și produselor culturilor tehnice
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the export potential of milk, dairy products and eggs production
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the food security through the prism of the self-insurance level of the Republic of Moldova
Şcerbacov Elena
State Agrarian University of Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Analiza consumului de produse alimentare de origine animalieră
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza consumului de produse alimentare de origine vegetală 
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele securităţii alimentare a Republicii Moldova
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea gradului dependenţei de import pentru produsele alimentare de origine vegetală în Republica Moldova
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza accesului economic la produsele alimentare de origine animalieră prin prisma preţurilor de vânzare
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza accesului economic la produsele alimentare de origine vegetală prin prisma prețurilor de vânzare
Şcerbacov Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The competitiveness of the agrifood sector from the Republic of Moldova in the field of alimentary products of plant and animal origin
Şcerbacov Elena
State Agrarian University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15