IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(32) pentru indicele czu "330.8"
Teorii şi politici de comerţ exterior
CZU : 339.54+330.8:339.54
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţionalismul: conceptul, evoluţia şi actualitatea
CZU : 330.837
Administrarea Publică
Nr. 1(73) / 2012 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea netrecătoare a dirijismului economic
CZU : 330.8
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А.С. Пушкин и Л.Н. Толстой: созвучие политэкономических идей (политэкономические идеи в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина»)
CZU : 330.8+821.161.1.09
Устиян Иван
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marile Averi: între onestitate, fascinaţie, revoltă şi suspiciuni
CZU : 330.8
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra unor personalităţi ale gîndirii economice româneşti (aspect istoric)
CZU : 330.8(498)(092)
, ,
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul teoretico-conceptual cu referinţă la rolul instituţiilor în procesul de aderare la UE
CZU : 330.341+330.837
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luciditatea epistemică în economie, leacul originar contra turbulenţelor (experienţa şcolii austriece)
CZU : 330.8
Economica
Nr. 2(84) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monografia „Doctrine şi economişti celebri”
CZU : 330.8
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercantilismul supranumit „Mamai cel economic”
CZU : 330.8+821.161.1.09
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia: „Economia imaginaţiei creative”
CZU : 330.8
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ancient foundation’s concept of the fair relations of production and distribution
CZU : 330.565:330.811
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea instituţională privind optimizarea potenţialului de resurse din ţară şi regiunile sale
CZU : 330.837:330.15(477)
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты формирования теории инноваций и инновационной экономики
CZU : 001.895+330.8
Сакович Василий
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The turbulent reality of the global economy: a huge task for new economic diplomacy
CZU : 330.88+339.9+339+97
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O teorie inedită şi originală
CZU : 330.8
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară
CZU : 330.1+330.8
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu: economia politică – ştiinţa libertăţii
CZU : 330.8
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la economia cunoaşterii – la „economia imaginaţiei creative”
CZU : 330.8
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre gândirea economică şi ştiinţa economică
CZU : 330.8
, ,
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32