IBN
Închide
Feuraş Eugenia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2020 - 1

Formarea și dezvoltarea competențelor cognitive prin alfabetizarea științifică
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Mecanismul economic de protecție a mediului în Republica Moldova. abordare geografică și ecologică
Bacal Petru
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Chișinău, 2018 / ISBN 978-9975-108-50-8
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul economic de protecţie a mediului în Republica Moldova. Abordare geografică şi ecologică
Bacal Petru
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-108-50-8
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimulente vs. comportamente: cazul studiilor de doctorat
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Competitiveness benchmarking of the balkan countries
Feuraş Eugenia
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica monetar-creditară din Republica Moldova: scopuri declarate şi interese realizate
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-157. Vizualizări-1358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Cadrul teoretico-conceptual cu referinţă la rolul instituţiilor în procesul de aderare la UE
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea întreprinderilor în agenda europeană: obstacole și strategii
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New ecological approaches in contemporary economic thought
Feuraş Eugenia , Bahnaru Aurelia
Academy of Economic Studies of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţile naţionale de finanţare privată a studiilor de nivel terţiar
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Angajabilitatea studenţilor instituţiilor de invăţămant superior: experienţa europeană
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa experimentului asem privind funcţionarea şcolii doctorale
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 20 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The success of the AESM experiment on the organization of the doctoral school
Feuraş Eugenia
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Performanţa educaţională – imperativ al societăţii cunoaşterii
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-26. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la manualul „STATISTICA ÎN COMUNICARE”, elaborat de Ludmila Andronic şi Ion Pârţachi
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii privind modalităţile de eficientizare a sectorului de cercetare ştiinţifică al Republicii Moldova
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Particularităţile manifestării economiei cunoaşterii la nivel microeconomic
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restructurarea universităţilor în economia cunoaşterii
Feuraş Eugenia , Tomşa Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Concepte teoretice de creştere a performanţei şi competitivităţii organizaţiilor
Feuraş Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(82) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaţiul economic regional: diversitatea metodelor de cercetare
Feuraş Eugenia , Iachimov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(82) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23