IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)50
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole11439738711600511302116
Volume62612052746
Total1205103507618751

Vizualizări   1055Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Vladimir Voronin-Nouă ne este deosebit de scumpă fiecare filă din istoria noastră. 8-12

CZU: 94(478)

Voronin Vladimir
Rolul reformelor lui Ştefan cel Mare în consolidarea administrativă a statului Moldovenesc 14-22

CZU: 94(478)+35(093)

Roman Alexandru
Controlul de legalitate al actelor autorităţilor administraţiei publice locale: Un imperativ obligatoriu al democraţieii 24-26

CZU: 342.97:352(478)

Guznac Valentin
Tindem spre o ţară cu sistem profesional ierarhic contemporan în Administraţia Publică 27-32

CZU: 351/354.08

Platon Mihail
Региональная интеграция: особенности, факторы, тенденции 33-45

CZU: 339.924

Сакович Василий
Меганауки и государственные управления 46-56

CZU: 354:005(476)

Gancerenco I.
Particularităţile răaspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar 58-75

CZU: 341.23+341.4

Balan Oleg
Rolul zemstvelor în autoadministrarea locală şi contribuţia lui Alexandru Cotruţă la edificarea acestor instituţii pe teritoriul Basarabiei 76-83

CZU: [352(093)+94](478)

Stefanov Nicolae
Combaterea contravenţionalităţii: una din sarcinile prioritare ale organelor publice locale 84-94

CZU: 342.97:35.07(478)

Guţuleac Victor, Zaharia Ştefan
Noţiuni întroductive privind încetarea contractului individual de muncă 95-101

CZU: 349.22:331.106(478)

Boişteanu Eduard
Notiunea,Obiectul şi subiectele Dreptului Internaţional al Muncii 102-112

CZU: 341.96:349.2

Vieriu Eufemia
Contractul administrativ-Aspecte noi de cercetare în contextul tendinţelor Europene actuale 113-116

CZU: 342.97:35.07(478)

Dastic Angela
Politica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei şi criza financiară mondială 118-135

CZU: 336.711(478)+338.124.4(100)

Manole Tatiana
Valoarea netrecătoare a dirijismului economic 136-141

CZU: 330.8

Blanovschi Andrei
Pedagogul social şi asistentul social: domenii de intervenţie 143-150

CZU: 364.62:37.013.2

Patraşcu Dumitru, Davidescu Elena
Perspective şi oportunităţi de implementare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în sistemul electoral al Republicii Moldova 151-162

CZU: 004:342.8(478)

Gherman Teodora, Muşchei Ala
Политические интересы и проблемы единства молдавского общества 164-174

CZU: 323.2(478)

Ciobu Emilian
Promovarea transparenţei administrative prin asigurarea accesului la infrastructura informaţonală modernă 176-184

CZU: 004:351(478)

Mardare Galina
Managementul şi Marketingul inteligent: Promotori ai economiei cunoaşterii în Republica Moldova 185-193

CZU: [005+339.138]:338(478)

Sturza Alexei
Particularităţile evoluţiei demografice în Republica Moldova 194-201

CZU: 314(478)

Haruţa Vasile
Глубокое исследование фундаментальных проблем современной Молдовы 203-226

CZU: 323.2(478)

Роман Александр