IBN
Închide

48Publicaţii

344Descărcări

15929Vizualizări

Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare6Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice4Teoria şi practica administrării publice3Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei3Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației2Creşterea economică în condiţiile globalizării2Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale2Știință, educație, cultura2Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice1Integrare prin cercetare şi inovare.1Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region1Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике1Economie1Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice1Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective1Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic1Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации1Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii1Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice1Patrimoniul cultural naţional şi universal: 1Ştiinţă, educaţie, cultură1Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice1Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar1
Buga Oleg
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 41. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 36
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 1

Conexiuni dintre geografia militară, geografia politică şi geopolitică
Maxim Vasile1 , Buga Oleg2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cultivarea atitudinilor în procesul de învăţare
Melnic Natalia1 , Buga Oleg2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea atitudinilor în procesul de învăţare
Melnic Natalia1 , Buga Oleg2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul aplicațiilor de teren la disciplinele de Geografie – ca formă de manifestare educațională a tinerilor pedagogi
Maxim Vasile1 , Buga Oleg2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marea Unire – consecinţă benefică pentru mediul social-economic şi cultural-educativ din cadrul Basarabiei
Maxim Vasile1 , Buga Oleg2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de învățare prin cultivarea atitudinii
Melnic Natalia1 , Buga Oleg2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Locul Republicii Moldova în turismul internațional european
Fosa Iulian , Buga Oleg
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodology of developing the competence of didactic communication from the perspective of learning situations
Păvăluc Sabina-Elena1 , Buga Oleg2
1 I. V. Liteanu-Technological High School, Liteni, Suceava,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Social Dialogue – An Element of the Managerial Process within the Organization
Păvăluc Sabina-Elena1 , Buga Oleg2
1 I. V. Liteanu-Technological High School, Liteni, Suceava,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Specifications of the Educational Marketing as a Response Tool to the Market Needs
Buga Oleg1 , Păvăluc Sabina-Elena2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 I. V. Liteanu-Technological High School, Liteni, Suceava
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 14 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 10

Aspirations, abilities and performance in school and family vision
Buga Oleg1 , Păvăluc Sabina-Elena2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Liceul Tehnologic „I. V. Liteanu”, Liteni, Suceava
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geografia militară în contextul geografiei politice şi al geopoliticii
Maxim Vasile1 , Buga Oleg2 , Maxim Victor1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Higher education as a security element
Buga Oleg1 , Păvăluc Sabina-Elena2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 I. V. Liteanu-Technological High School, Liteni, Suceava
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 31 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogical tactfulness – essential aspect of educator-educated relationships
Buga Oleg1 , Manolache Alina-Florentina 2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Liceul Tehnologic „I. V. Liteanu”, Liteni, Suceava
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological aspects of group decision
Buga Oleg1 , Vornicu Iuliana2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 I. V. Liteanu-Technological High School, Liteni, Suceava
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflections on current economic competition
Păvăluc Sabina-Elena1 , Buga Oleg2
1 I. V. Liteanu-Technological High School, Liteni, Suceava,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 1 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similitudes et différences politiques et économiques entre les deux états roumains
Maxim Vasile1 , Buga Oleg2 , Mitreanu Sandu3
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Université d'État "Alecu Russo" de Balti,
3 l’Université “Babeş Bolyai” de Cluj
Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir"
Nr. 1(45) / 2017 / ISSN 1222-989X / ISSNe 2344-0805
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Students’ creativity development – future teachers – through teaching practice
Buga Oleg1 , Păvăluc Sabina-Elena2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Liceul Tehnologic „I. V. Liteanu”, Liteni, Suceava
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The public management and policies of external economy of local collectivities
Buga Oleg1 , Păvăluc Sabina-Elena2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Liceul Tehnologic „I. V. Liteanu”, Liteni, Suceava
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of small and medium-sized enterprises management for economic recovery in Moldova
Buga Oleg
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 48