IBN
Închide

70Publicaţii

422Descărcări

25810Vizualizări

Berzan Vladimir Petru
Cuvinte-cheie (284): convertor (3), емкостные коэффициенты (2), capacitive coefficients (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Calculation of the Electrostatic Field in Non-Homogeneous Structures
Berzan Vladimir1, Patsyuk Vladimir2, Rybacova Galina2, Porumb Radu3, Postolache Petru3
1 Institute of Power Engineering,
2 State University of Moldova,
3 University Politehnica of Bucharest
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(45) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long Line Mode Analysis with Superconducting Transformer
Berzan Vladimir1, Patsyuk Vladimir1, Rybacova Galina1, Maevsky Dmitry2, Boyko Andrey2, Maevskaya Elena J.2
1 Institute of Power Engineering,
2 Odessa National Polytechnic University
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer EngineeringTCSET 2020
Ediția a 15-a. 2020. Lviv-Slavske, Ukraine. .
Disponibil online 3 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solid state transformer for connecting consumers to the medium voltage network
Berzan Vladimir1, Ermurachi Iurie1, Pentiuc Radu Dumitru2, Filote Constantin L.2, Popa Cezar-Dumitru2
1 Institute of Power Engineering,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Advances in Electrical and Computer Engineering
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1582-7445 / ISSNe 1844-7600
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ways and Reserves of Increasing the Efficiency of Electric Power Transmission Lines
Maevsky Dmitry1, Besarab Aleksandr1, Maevskaya Elena J.1, Berzan Vladimir2, Savieliev Artem1
1 Odessa National Polytechnic University,
2 Institute of Power Engineering
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer EngineeringTCSET 2020
Ediția a 15-a. 2020. Lviv-Slavske, Ukraine. .
Disponibil online 3 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Application of the finite difference method to calculation of dynamic processes in long electrical lines
Berzan Vladimir12
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Power Engineering
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of methods of calculation in transient and wave processes in electric circuits
Berzan Vladimir
Institute of Power Engineering
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematical Model of a Three-Phase Electric Line with Split Phases
Пацюк В.И., Берзан Владимир, Рыбакова Галина
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-3(42) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Power Converter with High Value of Power Factor
Ермураки Ю.В., Берзан Владимир
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-3(42) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends and Risks in the Natural Gas Supply of the Republic of Moldova
Берзан Владимир1, Постолатий В.М.1, Быкова Е.В.1, Черней Михай2, Волконович Ливиу2
1 Институт энергетики,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1-3(42) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Comparative Analysis of Energetic Performance of Various Photovoltaic Power Stations
Chalbash O., Berzan Vladimir, Postolati Vitali
Institute of Power Engineering
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(38) / 2018 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematical Model of Electrical Line with Transposition of Phase Circuits
Berzan Vladimir, Patsyuk Vladimir, Rybacova Galina
Institute of Power Engineering of ASM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluții inovative de realizare a echipamentelor de conversie a energiei electrice în baza electronicii de putere
Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Andronati Nicolae
Institutul de Energetica
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка обмена мощностью по ВЛ 110 кВ румынской и молдавской энергосистем
Постолатий В.М.1, Берзан Владимир1, Быкова Е.В.1, Бошняга В.A. 1, Суслов В.М.1, Ермураки Ю.В.1, Григораш Г.2, Гаврилаш M.2, Истрате M.2
1 Институт энергетики АНМ,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(37) / 2018 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău
Ctitor Roman1, Berzan Vladimir1, Oclanschi Ghenadie2
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 TERMOCOM SA
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numerical Method for Calculating Non-stationary Processes in the Non-homogeneous Electric Circuit. Direct and Reverse Problem
Berzan Vladimir, Patsyuk Vladimir, Rybacova Galina
Institute of Power Engineering of ASM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(34) / 2017 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ некоторых макроэкономических показателей
Быкова Е.В., Челак И., Берзан Владимир
Институт энергетики АНМ
Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 11

Analiza comparativă a funcţionării CET-urilor cu capacitatea diferită de generare a energiei termice şi energiei electrice
Berzan Vladimir, Postolati Vitali, Babici Vladimir
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convertor pentru instalaţii cu caracter intermitent de producere a energiei electrice
Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(30) / 2016 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 23 May, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul de funcţionare al sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la interconectarea cu România
Postolati Vitali, Berzan Vladimir
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 1 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţii inovative a convertoarelor electronice de putere pentru energetică
Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 70