IBN
Închide

82Publicaţii

526Descărcări

42184Vizualizări

Usatîi Agafia
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 34. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Acţiunea biocompozitelor chitosan-zinc asupra biosintezei Β-glucanilor la Saccharomyces Cerevisiae
Lozan (Sprincean) Ana , Chiseliţa Natalia , Usatîi Agafia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3389-4-3.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment method of the effects of nano-oxides with use of yeast
Beshliu Alina , Usatyi Agafia , Chiselitsa Natalia , Rusu Emil , Gutsul Tatiana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Process for increasing the content of essential amino acids in biomass of yeasts Rhodotorula gracilis
Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Usatyi Agafia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The procedure for cultivation of Rhodotorula gracilis yeasts
Efremova Nadejda , Beshliu Alina , Usatyi Agafia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The process of assessment of the toxicity of nanoparticles of the oxides of metals with the use of the yeast rhodosporidium toruloides
Usatyi Agafia , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Chiselitsa Natalia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 1(21) / 2020 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Efectul nanoparticulelor ZnO asupra conținutului de pigmenți carotenoizi la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30
Beşliu Alina , Usatîi Agafia , Efremova Nadejda
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului nanoparticulelor de oxid de zinc asupra tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03
Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Usatîi Agafia , Batîr Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Batîr Ludmila , Dadu Constantin , Танасе Ана
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulation of Biosynthesis Process of Cellular Components in Saccharomyces cerevisiae With <50 nm ZnO Nanoparticles Aplication
Chiselitsa Natalia , Usatyi Agafia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(26) / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 10 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of zinc oxide nanoparticles on protein content and activity of some antioxidant enzymes at pigmented yeasts
Efremova Nadejda , Beshliu Alina , Usatyi Agafia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(26) / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea nanoparticulelor ZnO în biotehnologia cultivării levurii Saccharomyces cerevisiae
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 16

Activitatea enzimelor antioxidante la levura pigmentată Rhodosporidium Toruloides CNMN-y-30 sub influența nanoparticulelor Fe3O4
Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Usatîi Agafia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosinteza manoproteinelor și caracterele morfo-culturale ale Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la acțiunea nanoparticulelor TiO2
Usatîi Agafia , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosinthesys of proteins at rhodosporidium toruloides yeast strain under the influence of metal oxide nanostructures
Beshliu Alina , Usatyi Agafia , Efremova Nadejda
Institute of Microbiology and Biotechnology
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosynthesis of polysaccharides in Rhodosporidium Toruloides, cultivated in the presence of Fe3O4 (50–100 NM) nanoparticles
Usatîi Agafia , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Chiseliţa Natalia , Batîr Ludmila , Dadu Constantin , Танасе Ана
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanoparticulelor Fe3O4 asupra continutului de proteine şi carbohidrati la Rhodotorula Gracilis CNMN-Y-30
Beşliu Alina , Usatîi Agafia , Efremova Nadejda
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of ZnO nanoparticles on biomass production and carbohydrates of saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 strain
Chiseliţa Natalia , Usatîi Agafia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of iron oxide nanoparticles on antioxidant enzymes activities of pigmented yeasts
Efremova Nadejda , Beşliu Alina , Usatîi Agafia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea efectelor nanoparticulelor Fe3O4 asupraviabilității și productivității levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 în funcție de dimensiuni și concentrație
Beşliu Alina , Usatîi Agafia , Efremova Nadejda
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-45-4.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of cell viability at the contact of yeasts with ZnO and Fe3O4 nanoparticles
Usatîi Agafia , Efremova Nadejda , Chiseliţa Natalia , Beşliu Alina , Batîr Ludmila , Dadu Constantin , Танасе Ана
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 82