IBN
Închide
Bejenaru (Fulga) Ludmila
Cuvinte-cheie (52): Saccharomyces cerevisiae (8), manoproteine (5), β-glucani (5)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Batîr Ludmila, Dadu Constantin, Tănase Ana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Biosinteza manoproteinelor și caracterele morfo-culturale ale Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la acțiunea nanoparticulelor TiO2
Usatîi Agafia, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Tofan Elena, Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Efectul nanoparaticulelor TiO2 asupra conţinutului de polizaharide şi pigmenţi carotenoidici la levuri
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of the biomass content and biosynthetic capacity of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 yeast strain under the action of ZnO/MgO and TiO2 nanoparticles
Bejenaru (Fulga) Ludmila, Tofan Elena
Institute of Microbiology and Biotechnology
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee inovative în biotehnologia producerii manoproteinelor levuriene
Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de cultivare a levurii saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 producătoare de manoproteine
Tofan Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures of extraction of manoproteins from yeast and their physico-chemical properties
Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The antioxidant activity of the mannoproteic preparation obtained from saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 yeast strain
Bejenaru (Fulga) Ludmila, Rudi Ludmila
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Întreprinderea dominantă în contextul globalizării economiei
Boaghi Leonid, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Blanovschi Andrei
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunea undelor milimetrice asupra productivității și conținutului de carbohidrați la levurile Saccharomyces Cerevisiae
Usatyi Agafia, Chiselitsa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii de obţinere din levuri a β-glucanilor și manoproteinelor
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiseliţa Natalia, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Efremova Nadejda
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 April, 2015. Descarcări-42. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele undelor milimetrice asupra biosintezei manoproteinelor la levura Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-18
Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de proteine la levuri
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee de extragere din levuri a manoproteinelor şi proprietăţile lor fizico-chimice
Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 August, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologie inovativă de obținere a manoproteinelor din levurile genului Saccharomyces cu aplicare practică în diverse domenii
Bejenaru (Fulga) Ludmila, Molodoi Elena
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Dirijarea procesului de acumulare a manoproteinelor la tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
Bejenaru (Fulga) Ludmila, Usatîi Agafia, Molodoi Elena
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele undelor milimetrice asupra multiplicării, viabilităţii şi caracterelor morfoculturale ale tulpinii de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele undelor milimetrice asupra procesului de dezvoltare a populaţiei levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-1S în funcţie de durata iradierii
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of oxidative stress on the activity of some enzymes of baker’s yeast
Efremova Nadejda, Molodoi Elena, Usatyi Agafia, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29