Biotehnologii de obţinere din levuri a β-glucanilor și manoproteinelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
600 42
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-04 20:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
573.01 (3)
Biologie generală şi teoretică (40)
SM ISO690:2012
USATÎI, Agafia; MOLODOI, Elena; CHISELIŢA, Natalia; BEJENARU (FULGA), Ludmila; EFREMOVA, Nadejda. Biotehnologii de obţinere din levuri a β-glucanilor și manoproteinelor. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 1(36), pp. 87-91. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461

Biotehnologii de obţinere din levuri a β-glucanilor și manoproteinelor

CZU: 573.01
Pag. 87-91

Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiseliţa Natalia, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Efremova Nadejda
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 aprilie 2015


Rezumat

În studiu sunt reflectate rezultatele experimentale ale selectării tulpinilor de levuri din genurile Saccharomyces, Rhodotorula, Candida, Hansenula, Sporobolomyces, cu potenţial sporit de biosinteză a polizaharidelor de interes biotehnologic. Se propun medii de cultură optimizate în vederea stimulării proceselor biosintetice, se descriu noi oportunități de aplicare a undelor milimetrice cu foarte înaltă frecvență în tehnologia cultivării levurilor și sintezei dirijate a β-glucanilor și manoproteinelor. Cercetările au contribuit la elaborarea fluxului tehnologic cu randament sporit de obţinere din levuri a β-glucanilor și manoproteinelor cu utilizări polivalente.

In this paper the experimental results of selection of yeast strains from Saccharomyces, Rhodotorula, Candida, Hansenula, Sporobolomyces with high potential of polysaccharides biosynthesis and biotechnological interest are presented. Optimized culture mediums for biosynthetic processes stimulation are proposed, there are described new opportunities of application of extremely high frequency millimetric waves in the technology of the yeast cultivation and directed synthesis of β-glucans and mannoproteins. The results of the investigations contributed to the elaboration of the technological flow with the increased yield of β-glucans and mannoproteins obtained from yeasts with polyvalent utilization.

Cuvinte-cheie
levuri, mediu de cultură,

Saccharomyces cerevisiae, β-glucani, manoproteine